Fa En سه شنبه 26 تیر 1403 ساعت 14 و 51 دقیقه

مرتب سازی بر اساس
دقت و تمرکز

دقت و تمرکز

بسیاری از افراد به سختی می‌توانند تمرکز کنند، اما همه باید این مهارت‌را بیاموزند. استفاده ...

پروتئین، بیماری روانی، ساخت خاطره

پروتئین، بیماری روانی، ساخت خاطره

پژوهشگران راهگذری را کشف کرده‌اند که از آن طریق مغز ملکولی را کنترل می‌کند که ...

کاستن از انگ بیماری روانی

کاستن از انگ بیماری روانی

بیماری روانی واژه‌یی است که از آن برای معنا بخشیدن به تمام اختلالات‌روانی قابل‌تشخیص استفاده ...

لیتیم وکاهش خودکشی

لیتیم وکاهش خودکشی

دربرنامه‌های پیشگیری از خودکشی برراهکارهای روانی اجتماعی، آموزشی و کاهش وسایل تأکید شده وگفته شده ...

سوء تنظیم سیستم کانابینوئید در PTSD

سوء تنظیم سیستم کانابینوئید در PTSD

تحکیم خاطرات تنفر عاطفی‌که زمینه‌ساز ایجاد نابسامانی استرس‌پسا ضربه‌یی (PTSD) است ازطریق تعامل سینرژیستیک میان ...

یاد بگیرید دیگرنترسید

یاد بگیرید دیگرنترسید

بیمارانی که به‌ خاطر عکس‌العمل ترس، تحت‌درمان رفتاری قرارمی‌گیرند یک عکس‌العمل سازشی جدید را نسبت ...

بیماری‌های غذا خوردن و مرگ ومیر

بیماری‌های غذا خوردن و مرگ ومیر

باوجودی که می‌دانیم مرگ‌ومیر زودرس دربیماران مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی (AN) وبولیمی عصبی(BN) زیاد است ...

تصویرسازی عکس‌العمل به درمان

تصویرسازی عکس‌العمل به درمان

اختلال فعالیت‌ ساختارهای لیمبیک درافسردگی به اثبات رسیده است.

روشن کردن چراغ وسواس

روشن کردن چراغ وسواس

استفاده از تکنیک‌ اپتوژنتیکOptogenetics technique درمدل‌های حیوانی وسواس اجبار، اهمیت مدارهای اختصاصی را روشن می‌کند. تکنیک‌ ...