رفع تابوانگاری در ناباروری باید از زوجین شروع شود

رفع تابوانگاری در ناباروری باید از زوجین شروع شود

عضو هیات علمی پژوهشگاه درمان ناباروری ابن سینا گفت: رفع تابوانگاری در موضوع ناباروری باید ابتدا از زوجین و سپس از خانواده ها شروع شود.

دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 15:34

به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از مهر 

 

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد قربانی عضو هیات علمی پژوهشگاه درمان ناباروری ابن سینا صبح امروز در نشست نقد و بررسی آسیب شناسی تابوانگاری ناباروری گفت: تجربه نشان می دهد تغییر باورهای غلط به ویژه در حوزه ناباروری منجر به بهبود زندگی می شود اما متاسفانه رفتن به سمت تابوها منجر به برچسب خوردن افراد و ایجاد باورهای نادرست می شود.

وی افزود: وقتی با یک زوج نابارور برخورد می کنیم در ابتدا آنها این موضوع را منکر می شوند و این اولین مرحله در تابلوانگاری ناباروری است اما هدف ما از بین بردن این تفکر و حرکت دادن افراد به سمت مکانیزم های دفاعی پخته است.

قربانی ادامه داد: مرحله بعدی برای این هدف برنامه ریزی زوجین برای آینده همچون مراجعه به مراکز ناباروری است.

وی با بیان اینکه تابوانگاری ناباروی به دو بخش تقسیم می شود گفت: در ابتدا حس گناه در میان زوجین ایجاد می شود و هر کدام از طرفین تصور می کنند که به زندگی طرف مقابل آسیب زده اند بخش دیگر احساس شرم زوجین در برابر خانواده و جامعه است. این در حالی است که این موضوع تنها یک بیماری است و به دست خود افراد نیست.

وی درباره نقش افراد در شکستن تابوی ناباروری افزود: اگر زوجین احساس گناه و شرم را از خود دور کنند می توانند در این زمینه موفق باشند. از سوی دیگر این افراد باید اعتماد به نفس خود را در این زمینه بالا ببرند اما نیازی نیست که به تمامی سوالات دیگران درباره جزییات این موضوع توضیح دهند.

وی تصریح کرد: زوجین به جای پنهان کردن ناباروری خود در برابر خانواده ها آن با را جرات بیان کنند اما از بیان جزییات خودداری کنند.

کد خبر 4763358
تعداد بازدید : 72

ثبت نظر

ارسال