شماره ۱۲۳۱

آثار مصیبت‌بار تلقین‌پذیری یا حرف‌شنویی زیاد

پزشکی امروز

آثار مصیبت‌بار تلقین‌پذیری یا حرف‌شنویی زیاد

در تـمام اجتماعات بشری، صرف‌نظر‌از جنس، نژاد، آئین و... درحدود ۱درصد‌از افراد جامعه به‌میزان بسیار زیـادی حرف‌شنو یا تلقین‌پذیر هستند. به‌این‌صورت که با مدت‌کوتاهی صحبت‌کردن، می‌توان آنان را به خطرناک‌ترین کارها وادارنموده و یا بالعکس از انـجام هرکار عـادی و مـرسوم باز داشت.

یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 12:3
دکتر رضا جمالیان MD,MPH,DTM&H

* درحدود یک‌درصد از افراد جامعه (حدود ۷۰۰/۰۰۰ تن در ایران) در درجۀ شدید تلقین‌پذیری یا حرف‌شنوی هستند، به این‌صورت که با اندکی صرف‌وقت می‌توان آنها را تشویق به انجام هرکاری ازجمله اعتیاد، فحشا، سرقت، قتل و... نموده و یا از انجام هرکارخیری منع‌نمود.

مقاله مرتبط:روانپزشکی

براساس تحقیقات‌علمی که برپایۀ آمارگیری‌های بزرگ به‌دست آمده‌است، میزان‌های متفاوتی از حرف‌شنوی یا تلقین‌پذیری درتمام افراد جامعه وجود دارد که به‌کمک آن با آموزش، نصیحت، موعظه و... می‌توان آنها را به‌راه‌های درست هدایت‌نموده و یا از راه‌های نادرست دورنگه‌داشت. همینطور با آزمون‌های‌علمی مشابه می‌توان افراد حرف‌نشنو، کمی حرف‌شنو و بالاخره شدیداً حرف‌شنو را شناسایی نمود.

در تـمام اجتماعات بشری، صرف‌نظر‌از جنس، نژاد، آئین و... درحدود ۱درصد‌از افراد جامعه به‌میزان بسیار زیـادی حرف‌شنو یا تلقین‌پذیر هستند. به‌این‌صورت که با مدت‌کوتاهی صحبت‌کردن، می‌توان آنان را به خطرناک‌ترین کارها وادارنموده و یا بالعکس از انـجام هرکار عـادی و مـرسوم باز داشت. در فرهنگ‌عامه، واژه‌ای به‌نام «دوست بد» وجود دارد، ولی در واقع این دوستان‌بد فقط افـراد به‌شدت تلقین‌پذیر را می‌توانند به‌زودی به مصرف موادمخدر، سرقت، فحشا و سایر اعمال و اقدامات مجرمانه تشویق یا هدایت‌نمایند.

افزایش تلقین‌پذیری به‌کمک بار عاطفی:

با مثال‌های بسیار ساده‌ای این مطلب قابل ارائه‌است:

* اگردر فضایی پـرابهت و مجلل، مانند یک سالن‌تریا یا سفره‌خانه، به نوجوان پسر یـا دختری گفته‌شود که تو دیگر بزرگ‌شده‌ای، بنابراین می‌توانی پکی به یک‌سیگار یا یک قلیان بزنی، این حرف دراین شرایط قدرت‌پذیرش زیادی دارد.

* زمانی‌که به یک پسر یا دختر، دوستی با محبت بگوید که برویم در پارک یا خیابان کمی بیشتر قدم‌بزنیم و تو دیگر مثل مرغ و خروس‌ها نیستی که هوا که تاریک‌شد به لانه‌ات برگردی، او برای انجام این کار به‌اصطلاح تحت ‌رودربایستی قرارمی‌گیرد.

افراد به‌شدت تلقین‌پذیر، در شرایط عاطفی و دوستانۀ شدید، به سادگی درشرایطی قرارمی‌گیرند که مانند شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی، به هرتوصیه و تلقینی جواب مثبت‌می‌دهند و مانند یک پدیدۀ تلقینات پس‌از هیپنوتیزمی، در دفعات‌ بعدی نیز تمام انواع تغییرات‌حسی یا حرکتی را کاملاً مانند دفعۀ گذشته، انجام‌می‌دهند.

۱ـ در‌این افراد که دارای ظرفیت یا قدرت هیپنوتیزم‌پذیری بسیار زیادی هستند (می‌توان این استعداد یا ظرفیت را در هرفرد داوطلبی با تست‌های ساده‌ای نشان‌داد و حتی اندازه‌گیری‌نمود)، می‌توان به آنان تلقین‌نمود که پس‌از بسته‌شدنِ در، پـرنـدۀ زیبایی را می‌بیند و یا صدای یک موسیقی را می‌شنود. می‌توان با تلقین، یک‌حالت فلجی در یک دست یا انگشتان او ایجادنمود و با یک ضربۀ‌سبک به‌شانۀ او، این حالت فلجی را از‌میان‌برد.

۲ـ در این افراد به‌شدت تلقین‌پذیر، این امکان وجود دارد که پس‌از مدتی که آنان در یک جلسه حضورداشتند، درمورد خاطرۀ تمام کارها یا صحبت‌هایی که در‌آن جمع صورت‌گرفته، به آنها فراموشی کامل‌داد و حتی با تلقینات پس‌از هیپنوتیزمی، به آنها گفت که در آینده نیز هر زمان در‌این جلسات شرکت‌می‌کنند، پس‌از پایان‌جلسه تمام وقایع را فراموش‌‌نمایند.

۳ـ در‌این افراد با سهولت می‌توان سیرقهقرایی درزمان و بازگشت به‌سال‌های‌گذشتۀ عمر را به‌وجود آورد. برای مثال، اگر فرد در سیرقهقرایی در زمان و برای نمونه در کالبد پسری به دوران خشایارشاه برده‌شود، می‌توان به او تلقین‌نمود که او نوادۀ این شخص بوده و از این به‌بعد در رفتارها و کردارهای او، همان متانت و ابهت خشایار‌شاهی پیدا‌می‌شود. بسیاری از دختر‌خانم‌ها در سیرقهقرایی در زندگی‌های‌گذشته‌ (که واقعیت‌علمی ندارد) به‌رویت و شهود کلئوپاترا یا فرعون‌های زن نائل می‌شوند و می‌توان به آنها تلقین‌نمود (حتی پس‌از خروج از شرایط خلسه) تا همان احساس شاهزاده‌خانمی را حفظ‌کنند.

شایسته‌است که در متن خانواده‌ها، با تست‌های دقیق و سریعی که وجود دارند، افراد به‌شدت تلقین‌پذیر را شناسایی‌ و به‌عنوان افراد درمعرض‌خطر، از آنها مراقبت نمود.

درشرایـط خلسۀ هیپنوتیزمی، نه تنها بـا مهارشدن قضاوت عقل‌سلیم یا منطق استقرایی، فـرد تحت‌تأثیر منطق‌قیاسی درشرایط تلقین‌پذیری درسطوح گوناگون قرارمی‌گیرد، بلکه تا مدت‌ها ممکن‌است تحت‌تأثیر همان تلقینات قرار داشته باشد. بنابر این، در سیستم قضایی آمریکا، اگر فردی درچندماه گذشته به‌هر علتی هیپنوتیزم شده‌باشد، شهادت او موردقبول قرار نمی‌گیرد. در این افراد به‌شدت تلقین‌پذیر، می‌توان درشرایط‌خلسه، خاطرات یا خاطرۀ‌مصنوعی و غیرواقعی به‌وجود آورد که این خود از مصیبت‌های افـراد بسیار‌تلقین‌پذیر است. ‌اشخاصی‌که با کارهای‌مالی، حسابداری، انبارداری، اطلاعاتی و ... سروکار دارند، برای حفاظت از خـودشان و جـامعه، می‌توان برای آنها تست اندازه‌گیری میزان تلقین‌پذیری یا حرف‌شنوی زیاد را اندازه‌گیری نمود که با هیپنوتیزم به‌خوبی امکان‌پذیر‌می‌باشد.

تعداد بازدید : 422

نظرات

مخاطب

1 سال و 0 ماه و 17 روز پیش

سلام عالی و اموزنده بود می بخشید میشه بفرمایید افرادی که اعتمادبه نفسشون پایینه وخودشونو میخوان شبیه بقیه کنن البته نه به شکل افراطی وگهگاهی این افراد هم جزاین دسته بیماران هستن یامشکل چیز دیگه ای هست مثلا کسی که اعتماد بنفسش توی جمع پایین میاد و دنبال برطرف کردن مشکلات خودش هست به نظر شما جز افراد تلقین پذیره؟

ثبت نظر

ارسال