دستور سرپرست وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی

خودداری از خرید تجهیزات پزشکی خارجی که مشابه داخلی دارند

وزارت بهداشت و درمان و پزشکی

خودداری از خرید تجهیزات پزشکی خارجی که مشابه داخلی دارند

سرپرست وزارت بهداشت در نامه‌ای به مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور دستور داد تا از خرید هرگونه تجهیزات و مواد مصرفی خارجی که مشابه داخلی دارند خودداری کنند.

پنجشنبه 4 بهمن 1397 ساعت 11:55

سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت در نامه‌ای به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور دستور داد تا از خرید تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی که مشابه تولید داخل دارند به شده پرهیز کنند. 

در بخشی از این نامه آمده است:«بنا به گزارشات واصله بعضی از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی علی‌رغم وجود تجهیزات پزشکی ساخت داخل که از نظر استانداردها نیز تایید شده و مورد قبول می باشدبا مصوبه هیات امنا اقدام به سفارش و خرید تجهیزات و مواد مصرفی وارداتی می نمایند. 

اینگونه تصمیمات ضمن مغایرت با دستورات و توصیه‌های مقام معظم رهبری و ریاست جمهور محترم در حمایت از تولیدات داخلی باعث دلسردی صنعت‌گران و تولیدکنندگانی خواهد شد که به سختی در راستای خودکفای کشور تلاش می نمایند. لذا از کلیه عزیزان تقاضا می‌شودبا نظارت مستمر در خریدهای مذکور از سفارش و واردات هرگونه تجهیزات و مواد مصرفی که تولید مشابه داخلی دارد به شدت پرهیز نمایند.» 

تعداد بازدید : 217

ثبت نظر

ارسال