شماره ۱۱۶۴

تشخیص از‌طریق زبان در طب‌شرقی

پزشکی امروز

تشخیص از‌طریق زبان در طب‌شرقی

چهارشنبه 26 مهر 1396 ساعت 13:39
پزشکی امروز

عنوان کتاب: تشخیص از‌طریق زبان در طب‌شرقی

نگارنده: دکتر جیووانی ماچیوچیتا

مترجم: دکتر عباس انصاری (متخصص طب‌سوزنی)

نظارت و ویرایش علمی: دکتر امیرهومن کاظمی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران)

مشخصات ظاهری: ۳۵۶ صفحه، مصور

ناشر: انتشارات مانی، اصفهان

نوبت چاپ: چاپ اول، ۱۳۹۵

بهاء: ۷۰/۰۰۰ تومان

تلفن‌های مرکز پخش: ۰۹۱۳۱۱۸۵۴۳۴ ـ ۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰
۲۲۳۸۶۵۰۱ ۰۲۱ ـ ۳۲۳۱۰۶۵۳ ۰۳۱


تشخیص از طریق زبان، از منابع پراکنده درمورد زبان در کلاسیک طب داخلی امپراطوری زرد تا تکامل بیشتر آن در طول حکمرانی سلسله‌های مینگ و چینگ جمع‌آوری شد که به‌بخش اساسی از علم‌سنتی طب‌چینی تبدیل‌گردید. به‌تازگی چندین کتاب مرجع مهم در چین به‌چاپ رسیده است که مباحث دوره‌های قبل را به‌طور منفصل شرح داده و به‌طور سیستماتیک دسته‌بندی نموده‌اند.

کتاب حاضر اولین اثر درمورد این طب به زبان انگلیسی می‌باشد که در ارائه سیستماتیک تشخیص از‌طریق زبان در طب‌چینی، در انتقال علم‌پزشکی شرق به غرب نقش مهمی را ایفا‌می‌نماید.

دکتر جیووانی ماچیوچیتا یکی‌از بزرگترین اساتید و درمانگران طب‌چینی، برای تمام اشخاصی که درغرب درحال تدریس، فراگیری یا انجام طب‌سنتی مشرق‌زمین هستند، خدمات بسیار ارزشمندی را ارائه‌داده‌است.

این کتاب که از آثار نظری قابل‌توجه در زمینه تشخیص است، از تجارب بالینی بسیاری‌از استادان برجسته نگارنده نیز استفاده شده‌است. این کتاب، حساسیت بالینی از دید نگارنده را شرح داده و تجارب شخصی ایشان در غرب‌ و‌شرق را منعکس‌می‌سازد.

تصاویر نمونه‌های بالینی و تاریخچه موردی بیماران، موجب غنی‌ترشدن متن گشته و راهنمای بالینی مهمی دراین زمینه محسوب‌می‌گردد.

تشخیص صحیح، اولین قدم در درمان کارآمد و موفق است. تفاوت بسیاری از پزشکان و درمانگران طب سوزنی، عدم تفاوت آنها با مهارت‌های درمانی نیست بلکه این تفاوت از میزان تسلط ایشان براصول تشخیصی این طب ناشی می‌گردد.

کتاب‌«تشخیص از طریق زبان درطب شرقی» یکی‌از معتبرترین کتاب‌های مرجع در تشخیص پزشکی ازطریق زبان می‌باشد که با کوشش شبانه‌روزی جناب دکتر عباس‌انصاری به فارسی برگردانده شده‌است.

بررسی این کتاب به تمامی درمانگران و دانشجویان طب سنتی چینی، طب ایرانی و طب سوزنی توصیه‌می‌گردد.

 

تعداد بازدید : 3334

ثبت نظر

ارسال