شماره ۱۱۶۸

تردید در استفاده‌از لنزهای تماسی نرم برای کودکان

دکتر کریم پناهی‌راد- جراح و متخصص چشم

پنجشنبه 3 آبان 1397 ساعت 14:8

لنزهای تماسی‌ نرم می‌توانند بدون‌خطر برای کودکان و نوجوانان تجویزشوند و حتی ممکن‌است خطر استفاده از آنها در کودکان با سن پایین‌تر‌از نوجوانان و بزرگسالان نیز کمتر باشد.

محققان کالج اپتومتری دانشگاه هوستون در گزارش خود مطرح‌می‌نمایند که در دهه گذشته، علاقه به ‌استفاده‌از لنزهای‌تماسی مناسب برای کودکان افزایش یافته‌است.
پژوهش‌های اخیر فواید استفاده از لنزهای تماسی چندکانونی را در جلوگیری یا کاهش سرعت پیشرفت نزدیک‌بینی (میوپی) در کودکان نشان‌داده‌‌اند. این لنزها می‌توانند اعتماد‌به‌نفس و کیفیت‌زندگی را نیز در کودکان و نوجوانان افزایش‌دهند.

طی‌ارزیابی صورت‌گرفته روی پژوهش‌های پیشین پیرامون بی‌خطر‌بودن لنزهای تماسی نرم (Soft Contact/lenses) برای کودکان و نوجوانان، تمرکز این بررسی روی نشانه‌هایی که احتمال التهاب یا عفونت را مطرح می‌کند، «عارضه‌های نفوذی قرنیه‌ای» (Corneal Infiltrative Events) نامیده‌شده بود. گرچه این عارضه‌ها به‌طور‌معمول خفیف هستند، ولی حدود ۵ درصد ‌از آنها عفونت جدی‌ بوده و کراتیت‌میکروبی (Microbia Keratitis) نامیده‌می‌شوند.

داده‌ها با بالاترین کیفیت از ۹بررسی آینده‌نگر شامل ۱۸۰۰ «بیمار/سال» که از لنزهای‌تماسی‌نرم استفاده‌کرده و در سنین بین ۷تا۱۹سال بودند، جمع‌آوری گردید. از ارزیابی داده‌های این ۹بررسی میزان پایین عارضه‌های نفوذی قرنیه‌ای با نسبت ۱۳۶ در‌هر ۱۰/۰۰۰‌سال به‌دست‌آمد.

یک بررسی بزرگ گذشته‌نگر، میزان این عارضه‌ها را در کودکان کوچک‌تر‌از  ۸تا۱۲ سال،  ۹۷ در‌هر ۱۰/۰۰۰سال به‌دست‌آورد که درمقایسه با ۳۳۵ در‌هر۱۰/۰۰۰سال در نوجوانان ۱۳تا۱۷سال، میزان کمتری است.

کراتیت میکروبی، عارضه کمیابی بود و در بررسی‌های صورت‌گرفته، درهیچ موردی گزارش‌نشد. بررسی گذشته‌نگر نیز هیچ موردی از کراتیت میکروبی درکودکان کوچکتر را گزارش‌نکرد. در بچه‌های بزرگتر، میزان کراتیت میکروبی۱۵ در‌هر ۱۰/۰۰۰سال و شبیه به میزان گزارش‌شده در بزرگسالان بود.

به‌نظر‌می‌رسد که خطر بالاتر عوارض درکودکان با سن‌بالاتر، در ارتباط با رفتارهایی است که خطر عوارض را بالاتر می‌برند؛ مانند دوش‌گرفتن و یا چُرت‌زدن در هنگام استفاده از لنزهای تماسی. تمام لنزهای تماسی نرم برای استفاده روزانه و شبانه تأییدشده و هیچ محدودیت سنی برای آن وجود ندارد و مؤید این است که در کودکان و بزرگسالان استفاده از آن بی‌خطر می‌باشد. یک‌بررسی جدید، نگاه نزدیک‌تر و دقیق‌تری به‌استفاده از این محصولات در بیماران جوان‌تر دارد.

شواهد موجود اطمینان دوباره‌ای در بی‌خطربودن استفاده از لنزهای تماسی در کودکان و نوجوانان می‌دهد. «تصویر کلی این بررسی این‌است که شیوع عارضه‌های نفوذی قرنیه‌‌ای‌، در کودکان بیشتراز بزرگسالان نیست و در محدوده سنی خیلی پایین به‌طور مشخص از میزان آن کم می‌شود». نظارت بهتر پدر و مادر نیز ممکن‌است به تخفیف‌دادن این خطرها کمک‌کند.

اما این بررسی همچنین بعضی از محدودیت‌های خاص در استفاده از لنزهای تماسی در بیماران جوان‌تر را نیز مشخص‌تر نموده‌است. محققان تأکیدمی‌کنند که ما به پژوهش‌های خیلی دقیق‌تر و کامل‌تر به‌ویژه باتوجه به‌تمایل روزافزون به‌افزایش کاربرد لنزهای تماسی برای کنترل نزدیک‌بینی، نیاز داریم.

تعداد بازدید : 276

ثبت نظر

ارسال