Fa En دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 17 و 20 دقیقه

مرتب سازی بر اساس
یادی از یک پیشکسوت فرهیـختـه

یادی از یک پیشکسوت فرهیـختـه

به یاد بزرگمرد جامعه پزشکی ایران پروفسور یحیی عدل

تشخیص شایع بدهید اما به شایعات توجه‌نکنید

تشخیص شایع بدهید اما به شایعات توجه‌نکنید

به یاد بزرگمرد جامعه پزشکی ایران پروفسور یحیی عدل

معلولان، توانمندان فراموش شده!

معلولان، توانمندان فراموش شده!

نوشتاری به مناسبت روز جهانی معلولان تقدیم به هموطنان آسیب دیده در زلزله اخیر

عوارض  و مضرات سیگار

عوارض و مضرات سیگار

نیکوتین نوعی ماده‌شیمیایی موجود در برگ‌توتون است که هم در دود ناشی‌از سوختن توتون در ...