ارتباط اختلال شناختی بزرگسالی و بیماری ام اس در کودکی

JAMA Neurology

ارتباط اختلال شناختی بزرگسالی و بیماری ام اس در کودکی

POMS به حالتی اطلاق می شود که بیماری ام اس پیش از سن 18 سالگی در فرد رخ می دهد و مطابق با تخمین ها در افراد با اختلال تحلیل برنده عصبی بین 2 تا 10% احتمال وقوع دارد و همچنین در شیوۀ آشکار شدن بیماری در افرادی که از کودکی در معرض بیماری ام اس قرار گرفته اند در مقایسه با افرادی که در بزرگسالی مبتلا شده اند(AOMS: adult-onset multiple sclerosis )، تفاوتهایی وجود دارد.

چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 10:30
گروه ترجمه سایت پزشکی امروز

واژۀ ( : POMS pediatric-onset multiple sclerosis)به معنای هجوم بیماری ام اس در دوران کودکی است ، و افرادی که در این دوران با چنین عارضه ای دست و پنجه نرم کرده اند، در مقایسه با افرادی که در دوران بلوغ به بیماری ام اس دچار شده اند، با احتمال بالای ابتلا به اختلال شناختی ( cognitive impairment )در دوران بلوغ مواجه خواهند شد، این بدین معناست که افراد با آغاز بیماری ام اس در کودکی (POMS) کاهش بیشتری در عملکرد شناختی داشتند و نسبت به افرادی که بیماریشان در دوران بزرگسالی آغاز شده است احتمال ابتلا به اختلال شناختی در دوران بلوغ در ایشان بیشتر است.

پس مطابق تعریف POMS به حالتی اطلاق می شود که بیماری ام اس پیش از سن 18 سالگی در فرد رخ می دهد و مطابق با تخمین ها در افراد با اختلال تحلیل برنده عصبی بین 2 تا 10% احتمال وقوع دارد و همچنین در شیوۀ آشکار شدن بیماری در افرادی که از کودکی در معرض بیماری ام اس قرار گرفته اند در مقایسه با افرادی که در بزرگسالی مبتلا شده اند(AOMS: adult-onset multiple sclerosis )، تفاوتهایی وجود دارد. کودکان با POMS به نسبت بیشتری نشانه های حاصل از التهاب و علائم بیماری را از آغاز آن دارند. اختلال شناختی بر هردو گروه از بیماران POMS و AOMS تاثیر می گذارد و در تقریبا یک سوم کودکان مبتلا به بیماری ام اس با منشا کودکی وجود دارد. اما پرسش اینجاست که افرادی که با POMS  رشد نموده و بزرگ می شوند و تبدیل به بزرگسالانی با بیماری ام اس می شوند چه وضعیتی وجود دارد؟ اختلال شناختی بین بزرگسالان مبتلا به بیماری ام اس که بیماریشان در کودکی آغاز شده در مقایسه با مبتلایان به بیماری ام اس که بیماریشان در دوران بلوغ شروع شده است، چه تفاوتی خواهد داشت؟

برای یافتن پاسخ این موضوع گروهی به سرپرستی موسسه Karolinska با دسترسی به گزارشهای ثبت شده از بیماران مبتلا به ام اس در سوئد ،  به ارزیابی  داده هایی از بیماران ام اس تحت درمان پرداخت که در تمامی 64 کلینیک نورولوژی در سوئد مراجعه نموده بودند.

 

مقایسۀ بیماران ام اس دو گروه POMS  و AOMS

 

مروری بر مقایسۀ بیماران ام اس دو گروه POMS  و AOMS:

محققان داده هایی از 5704 بیمار ام اس -300 نفر با POMS و سایر با AOMS – را مورد بررسی قرار دادند که حداقل دو امتیاز در آزمون (SDMT:Symbol Digit Modalities Test)، کسب کرده اند. این آزمون اندازه گیری شناختی است که برای افراد مبتلا به بیماری ام اس معتبر است و هر چه امتیاز پایینتر باشد عملکرد شناختی بیمار ضعیفتر است. بیماران تحت بررسی عمدتا خانم بودند(70.4%). تفاوت آشکاری در نسبت جنسیتی، دوره بیماری، محل اقامت یا مبنای امتیاز SDMT میان گروههای POMS و AOMS وجود نداشت.

افراد گروه POMS بنا به تعریف در زمان تشخیص و همچنین ثبت اولین امتیاز SDMT  جوانتر بودند. بیماران POMS که کمتر از 18 سال داشتند، در این مقاله لحاظ نشده اند بنابراین مقایسه ها ، میان بزرگسالانی بود که بیماریشان زودتر یا دیر از این سن آغاز شده است، صورت گرفت.

بطور کلی امتیازات SDMT میان دو گروه در بیماران جوانتر از 30 سال مشابه بود. با این حال پس از این نقطه سنی، امتیازات واگرا شد به این ترتیب که افراد گروه POMS ، کاهش سریعتری در امتیازات نسبت به بیماران AOMS داشتند. بطور مثال در سن 35 سالگی متوسط امتیازات SDMT برای بیماران AOMS 60.9 و برای بیماران POMS 51.1 بود. تا سن 40 سالگی متوسط امتیازات برای بیماران AOMS 57.5 و بیماران POMS 46.4 بود. محققان از مدلهای آماری برای اصلاح داده ها از عوامل مخالف یا متغیرهایی که قابل کنترل یا حذف نبودند و می توانستند اعتبار نتایج را مخدوش کنند، استفاده کردند.

محققان می گویند که : "امتیازات SDMT بیماران POMS همواره سریعتر از بیماران AOMS ، مستقل از سن، مدت بیماری و یا وضعیت درمان کاهش می یافت."

بعلاوه، 147 نفر از 208 بیمار POMS (70.7%) نسبت به 2305 نفر از 3852 بیمار AOMS (59.8%) شاخص اختلال شناختی را برآورده نمودند. این موضوع تفاوت قابل ملاحظه آماری است که حتی با وجود در نظر گرفتن سایر عوامل شامل دوره بیماری و استفاده از درمانهای بهبود بیماری، دیده می شود.

بعنوان یکی از محدودیتهای این مقاله، محققان دریافتند که هیچ آزمونی نمی تواند همه جنبه های شناخت را در برگیرد و تاکید کردند که تمرکز SDMT بر پردازش داده ها است نه عملکرد اجرایی یا حافظه.

با این حال بطور کلی داده ها نشان می دهند که بیماران POMS نسبت به بیماران AOMS بیشتر در بزرگسالی اختلال شناختی را تجربه می کنند.

نتیجه گیری :

محققان عنوان می کنند که :"کودکان و نوجوانانی که مبتلا به بیماری ام اس هستند باید از جنبه تغییرات شناختی به دقت بررسی شوند و با رویکرد تبعات بلندمدت بیماری ام اس در حالی که ایشان به سن بلوغ می رسند، برای مدیریت سختی ها و چالشهایی که بیماری ام اس بر زندگی کاری و تحصیلی ایشان تحمیل می کند، راهنمایی و کمک شوند. "

بررسی های بیشتر برای درک بهتر مکانیسمهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی که بیماری ام اس با منشا زود را تحت تاثیر نتایج شناختی قرار می دهد، مورد نیاز است. همچنین برای بکارگیری مداخلات مناسب و راهکارهای درمانی ضروری است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی بیماری ام اس به سایت پزشکی امروز مراجعه کنید.

 

 بیماری ام اس

 

تعداد بازدید : 326

ثبت نظر

ارسال