واکسن پنوموکوک در بیماران با نارسایی کلیوی و پس از پیوند کلیه

واکسن| بیمار| خون| کلیه

در بیماران کلیوی و پیوند کلیه علیرغم تبلیغات فراوان میزان اثربخشی واکسن پنوموکوک اعم از کونژوگه وپلی ساکارید ناکافی بنظر میرسد و تکرار دوز نیز در این اثربخشی بی نتیجه است .

شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 13:53
دکترمجید ملکی فوق تخصص نفرولوژی کودکان

فاکتورهای زیادی وجود دارد که باعث کاهش پاسخ تولید ایمنی بیماران کلیوی و نقص ایمنی به واکسن ها می گردد نظیربالا بودن سطح اوره خون (1)  چنانکه در بهترین حالت از نظرسن و آزمایشات خونی یا عدم سابقه رد  پیوند ، تنها 43% از بیماران دیالیزی و پیوند کلیه که واکسن پنوموکوک را دریافت کرده اند پس از یکسال دارای سطح ایمنی قابل قبول به پنوموکوک خواهند بود (2) .

در سال 1977 واکسن 14 ظرفیتی پنوموکوک ساخته شد ودر سال 1983 واکسن 23 ظرفیتی به بازارمعرفی شد ، فرم کونژوگه 7 ظرفیتی نیزبرای کودکان استفاده می شود وادعا بر این است که واکسن پنوموکوک حاوی  88 درصد سویه های این پاتوژن است اما علیرغم تمام این ادعاها دربیماران سندرم نفروتیک مبتلا به پریتونیت واکسن پنوموکوک تنها حاوی نیمی از سویه های پاتوژن مسئول ایجاد پریتونیت بوده است (4-3).

بنظرمی رسد اثربخشی واکسن پنوموکوک 23 ظرفیتی در بهترین بیماران از نظر سن عدم وجود ریسک فاکتور یا نقص عملکرد کلیه که از قبل گزینش  شده بوده اند ، یک ماه پس از تجویزواکسن تنها در86% ازافراد سطح ایمنی قابل قبول ایجاد کرد و پس از6 ماه نیمی از افراد (57%) دارای سطح قابل قبول ایمنی خواهند بود.درحالی که ادعا میشد فرم کونژوگه واکسن دارای سطح بالاتری از ایمنی بخشی باشد اما دیده شد هیچ تفاوتی بین فرم پلی ساکارید و کونژوگه ازنظر اثربخشی وجود نداره و تجویزمجدد واکسن باعث یک ایمنی بخشی کوتاه مدت و کاهش سریع سطح ایمنی به دوره قبل ازتجویزواکسن می گردد واین درحالی است که انجمن نفرولوژیست های آمریکا توصیه به تکرارهر 5 سال واکسن پنوموکوک در این بیماران  دارد(2).

 

نتیجه گیری :

 

در بیماران کلیوی و پیوند کلیه علیرغم تبلیغات فراوان  میزان اثربخشی واکسن پنوموکوک اعم از کونژوگه وپلی ساکارید ناکافی  بنظر می رسد و تکرار دوز نیز در این اثربخشی بی نتیجه است . بنظر می رسد گایدلاین های در دسترس ازنظر علمی چالش برانگیز است و تغییر خواهد کرد زمانی که زودباوری ها به پایان برسد و تحقیقات بیشتری دراین زمینه صورت بگیرد.این ناکفایتی واکسن پنوموکوک می تواند برای سایرموارد نقص ایمنی نیزقابل تعمیم است گرچه ممکن است برای شرکت های دارویی خبرچندان خوشایندی نباشد . 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه نمایید.

 

References:

 

1-Majid Malaki. Factors Affecting on Hepatitis B Seroprotectionin Hemodialysis Patients.Saudi J Kidney Dis Transpl 2017;28:672-674

2 -A. Fuchshuber1, O. Kuhnemund2, B. Keuth, R. Lutticken, D. Michalk and U.  Querfeld. Pneumococcal vaccine in children and young adults withchronic renal disease. Nephrol Dial Transplant 1996;11: 468-473.

3-https://www.hopkinsmedicine.org/gec/series/pneumococcal_vaccination.html. last seen 2 august 2019.

4-Malaker R, Saha S, Hanif M, Ahmed A, Saha S, Hasanuzzaman M, Invasive Pneumococcal Infections in Children with Nephrotic Syndrome in Bangladesh. Pediatr Infect Dis J. 2019;38:798-803.

 

تعداد بازدید : 373

ثبت نظر

ارسال