شماره ۱۱۷۹

خودآزمایی: تشخیص شماچیست؟ ۱۱۷۹

پزشکی امروز

خودآزمایی: تشخیص شماچیست؟ ۱۱۷۹

کاهش ایمیونولوژیک پلاکت‌ها یکی‌از عوارض به‌خوبی شناخته‌شده مصرف Rifampicin است.

یکشنبه 6 مرداد 1398 ساعت 13:3
دکتر داوود منادی‌زاده - هماتولوژیست

خانمی ۳۷ساله و‌ آفریـقایی‌الاصل مبتلا به توبـرکولوز ‌که به‌وسیله INH توأم با Rifampicin, Pyridoxine و Ethambutol تحت‌درمان بود، پس‌از ۲هفته متوجه اکیموز روی پاهای خود گردید. فرمول شمارش‌ خون وی عبارت بود از:

Hb:11.1g/dl

WBC: 11.700/mm3

Neutrophils9000,lymphocyts:1800, Eosinophils: 900 mm3

Platelets: 6000/mm3

و یک آزمایش مغزاستخوان نیز انجام‌شد (آسپیراسیون).

• پرسش:

۱ـ درمورد خون‌محیطی (24b,24a) و آسپیراسـیون مغز‌استخوان (24c,24d) نظر شما چیست؟

۲ـ چرا او گرفتار کبودی پاها گردید؟

۳ـ چرا او ویتامین Pyridoxine)B6) می‌گیرد؟

• پاسخ:

۱ـ تصویر خون‌محیطی دلالت‌بر افزایش ائوزینوفیل‌ها به‌نفع آلرژی دارویی دارد. در آسپیراسیون مغزاستخوان مگاکاریوسیت‌ها، ائوزینوفیل‌های جوان وجود دارند (درتصویر، سیتوپلاسم به‌رنگ آبی درآمده است).

۲ـ او دچار ‌Thrombocytopenia می‌باشد. وجود مگاکاریوسیت‌ها درمغز‌استخوان به‌معنی این است که پلاکت‌ها به‌اندازه کافی ساخته‌می‌شود ولی‌ تخریب آنها زیاد می‌باشد.

کاهش ایمیونولوژیک پلاکت‌ها یکی‌از عوارض به‌خوبی شناخته‌شده مصرف Rifampicin است.

سایر داروهایی که چنین اثری دارند عبارتند‌از: Sulfonamide، دیورتیک ‌Thiazide و ‌Heparin. ترومبوسیتوپنی همچنین ممکن‌است دراثر صرف داروها به‌علت کاهش تولید آنها مانند کمِوتراپی و داروهای ایمونوساپرسیو ایجادگردد.

۳ـ درمان با (Isoniazid(IHH قادراست تا کم‌خونی سیدروبلاستیک که آنتاگونیست Pyridoxine می‌باشد را ایجادنماید (به‌علت اختلال در سنتز Haem).
تصویر ‌24e رنگ‌آمیزی آهن مغزاستخوان است که نشان‌دهنده تجمع گرانول‌های آهن غیرطبیــعی دور هستــه سلولی می‌باشـد (Ring sideroblasts) و ائوزینوفیلی شدید در مغز‌استخوان نیز مشاهده‌می‌گردد.

 

بنابراین تجویز ویتامین Pyridoxine)B6) توأم با 1NH ضروری می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه کنید.

تعداد بازدید : 436

ثبت نظر

ارسال