گل ۱۱۷ متری عظیمی در جنگل اندونزی رویید

گل ۱۱۷ متری عظیمی در جنگل اندونزی رویید

در اندونزی نوعی گل با بوی گوشت متعفن روییده که عرض آن به ۱۱۷ متر می رسد. این گل یک هفته پس از رویش پژمرد.

یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 19:41

به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از مهر 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل،  یک گل قرمز رنگ و براق که بوی گوشت در حال تجزیه می دهد در اندونزی روییده بود. عرض این گل حدود ۱۱۷ سانتیمتر است و یکی از بزرگترین گل های جهان به حساب می آید.

گل مذکور Rafflesia tuan-mudae نام دارد و گلبرگ های آن بسیار بزرگ است. این گل در جنگل های بارانی اندونزی رویید و یک هفته بعد پژمرد. 

گل مذکور در  جنگلی محافظت شده در غرب سوماترا روییده است.

این یکی از بزرگترین نمونه های گل Rafflesia tuan-mudae است.Rafflesia نام گروه بزرگی از گیاهان است که بوی گوشت متعفن می دهند و با جذب مگس ها و سوسک ها از آنها تغذیه می کنند. گل این نوع گیاهان فقط چند روز دوام می آورد.

کد خبر 4815861
تعداد بازدید : 29

ثبت نظر

ارسال