امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دو دانشگاه فردوسی و فنی و حرفه‌ای

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دو دانشگاه فردوسی و فنی و حرفه‌ای

دانشگاه فردوسی مشهد و فنی و حرفه‌ای در حوزه گسترش دیپلماسی علمی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 14:35

به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا 

 

، مهارت‌آموزی به دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد توسط دانشگاه فنی حرفه‌ای، آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فنی حرفه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های دو طرف در بخش‌های آزمایشگاهی، کتابخانه، رفاهی، اعضای هیأت علمی بالاخص برای دانشجویان و مهمانان بین‌المللی از جمله محورهای امضای تفاهم نام همکاری بین دو دانشگاه اعلام شد.

دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اهمیت امضاء این تفاهم‌نامه را از یک‌سو، همکاری با دانشگاه فنی و حرفه‌ای در امور مربوط به فارسی آموزی و گسترش و دیپلماسی علمی دانست و از سوی دیگر ظرفیت‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای را بستری مناسب برای مهارت‌آموزی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد تلقی کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای،دکتر صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز با تمجید از موفقیت‎های روزافزون دانشگاه فردوسی مشهد در امور بین‌الملل همکاری دو دانشگاه را باعث هم‌افزایی دو طرف در خصوص همکاری‌های علمی بین‌المللی قلمداد کرد.

انتهای پیام

تعداد بازدید : 55

ثبت نظر

ارسال