شماره ۱۲۲۵

پایش پس‌از بارداری در مادران مبتلا به فشارخون

2018/ American Heart Association

پایش پس‌از بارداری در مادران مبتلا به فشارخون

زنان باردار مبتلا به بیماری‌‌‌هایی مانند پره‌اکلامپسی، با افزایش خطر ابتلا به سکته مغزی در‌طول زایمان و پس‌از آن مواجه هستند.

چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 10:16
پزشکی امروز

براساس یک پژوهش در کانادا مشخص‌شد که زنان مبتلا به بیماری‌‌‌هایی مانند پره‌اکلامپسی، با افزایش خطر سکته مغزی حتی پس‌از خروج از بیمارستان مواجه می‌باشند، لذا زنان باردار مبتلا به فشارخون باید پس‌از زایمان دقیقاً پایش(Monitoring) گردند.

نتایج این پژوهش که در مبحث سکته مغزی درمجله انجمن‌قلب‌ آمریکا(AHA) منتشر‌شد، خطر سکته مغزی در زنان باردار در کانادا میان سال‌‌‌های‌۲۰۰۳ ‌تا ۲۰۱۶ را بررسی‌نمود. هدف آن این بود که مشخص‌شود؛ سکته مغزی در‌میان زنان طی شش‌هفته پس‌از زایمان چقدر شایع است و عوامل مؤثر بر خطر ابتلا‌به وقایع‌قلبی را نیز در‌این بیماران شناسایی‌نمایند.

در‌مجموع، محققان داده‌‌‌هایی از بیش‌از ۳/۹میلیون زایمان طی دوره بررسی ۱۳ساله را در‌نظرگرفتند. داده‌‌‌ها از یک نام‌نویسی ملی به‌نام مؤسسۀ اطلاعات سلامت کانادا گرفته‌شد که تمام موارد بستری‌شدن در نظام بهداشت و درمان کانادا را ثبت‌می‌کند.

به‌گفتۀ محققان مقاله، خبر خوب این است که خطر کلی سکته مغزی(Stroke) پس‌از زایمان کم می‌باشد. در میان۳/۹میلیون زایمان درنظرگرفته‌شده در این بررسی، تنها ۵۲۴مورد سکته مغزی وجود داشت که در طول بارداری یا طی شش‌هفته پس‌از زایمان اتفاق افتاده بودند. این‌امر به معنای میزان کلی۱۳/۴سکته در هر ۱۰۰ هزار زایمان است که حدود ۷درصد از آنها منجر به مرگ شده‌بودند.

محققان مقاله معتقدند که بیشترین موارد علت سکته مغزی، خونروی داخل مغزی بوده است که تقریباً بیش‌از نیمی از آنها پس‌از زایمان رخ‌داده بود.

با این‌حال، محققان همچنین دریافتند که خطر سکته مغزی به‌میزان زیادی براساس سلامت کلی زنان متفاوت است. برای نمونه زنان بالای ۳۹سال نسبت به زنان جوان‌تر، ۷۰درصد بیشتر خطر ابتلا به سکته مغزی داشتند. زنان مبتلا به عوارض پس‌از زایمان مانند خونروی یا ترومبوفیلی که خطر ابتلا به لختةخون را افزایش‌می‌‌‌دهد، ۴بار بیشتر خطر ابتلا به سکتةمغزی داشتند.

اما به‌طور عمده، زنان با بیشترین خطر سکته مغزی افرادی بودند که فشارخون بالا و بیماری‌‌‌های قلبی‌فعلی داشتند. زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی (زمانی‌رخ‌می‌‌‌دهد که فشارخون بالا در نیمه دوم بارداری ایجاد می‌‌‌شود)، هفت‌برابر بیشتر از افراد بدون این بیماری خطر سکته مغزی داشتند. بدتر اینکه، زنان با شکل شدیدتر این بیماری(به‌نام اکلامپسی)، درمقایسه با افراد بدون این بیماری، ۶۶بار بیشتر درمعرض ابتلا به سکته مغزی بودند.

زنان مبتلا‌به بیماری قلبی مادرزادی همچنین ۳۸برابر بیشتر خطر ابتلا‌‌به سکته مغزی داشتند.

بر‌اساس گفته محققان‌مقاله، پیام نهایی این است که زنان باردار دارای این عوامل خطر (فشارخون بالا و وجود بیماری‌قلبی) باید برای کاهش‌خطر سکته مغزی و عوارض آن، به‌طور کامل پایش شوند. پایش باید همچنان در ماه‌های پس‌از زایمان ادامه یابد زیرا اغلب سکته‌‌‌های‌مغزی در این بیماران پس‌از زایمان رخ‌می‌‌‌دهد.

کارشناسان امیدوارند که پایش و درمان مداوم سبب کاهش‌خطر عوارض و بهبود نتایج زنان باردار گردد.

 

تعداد بازدید : 425

ثبت نظر

ارسال