شماره ۱۱۱۹

تصاویر ام‌آر‌آی در کودکان مبتلا به اوتیسم

تصاویر ام‌آر‌آی در کودکان مبتلا به اوتیسم

بسیاری از کودکان مبتلا به اوتیسم به‌عنوان بخشی‌از روند درمان‌، خدمات تحلیل رفتاری کاربردی دریافت‌می‌کنند که این درمان شامل آماده‌کردن کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم جهت معاینات بالینی می‌باشد و تا‌به‌حال برای روندهای تحقیقی با استفاده از ام‌آر‌آی به‌کار گرفته نشده‌است‌.

شنبه 23 شهریور 1398
دکترماریاتومانیان، رادیولوژیست

ام‌آر‌آی (Magnetic resonance imaging:MRI) ابزاری بسیار مهم برای درک تفاوت‌های مغزی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم است، اما تهیۀ یک تصویر ام‌آر‌آی نیازمند آرام دراز‌ کشیدن کودک در اسکنر برای هر‌نقطه تا ۳۰‌ دقیقه است و حتی کوچک‌ترین حرکات سر می‌تواند به ام‌آر‌آی بد منجر‌شود. از‌ آنجا‌که بسیاری از محققان چنین فرض‌ می‌کنند که تحمل این شرایط برای کودکان مبتلا به اوتیسم شدید بسیار مشکل است، بیشتر بررسی‌ها با استفاده از ام‌آر‌آی تنها کودکانی را شامل شده‌است که بهرۀ هوشی در محدودۀ طبیعی یا بالاتر داشته‌اند.

ام‌آر‌آی کودکان اوتیسم

برای تهیۀ تصاویر ام‌آر‌آی از کودکان مبتلا به اوتیسم با بهرۀ هوشی پایین‌تر معمولاً از داروی آرام‌بخش یا بیهوشی عمومی استفاده می‌شود. محققان دانشگاه کالیفرنیا راهی برای تهیه‌ی تصاویر ام‌آر‌آی، بدون استفاده از مسکن (Sedation) از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم(Autism Spectrum Disorder:ASD) و ناتوانی ذهنی با استفاده از اصول تحلیل رفتار کاربردی یافته‌اند.

مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته، تزریق آرام‌بخش در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم بدون خطر است، اما استفاده‌از بیهوشی عمومی با یک خطر حداقلی همراه است و از‌این‌رو برخی والدین از انجام بیهوشی برای فرزندانشان با‌توجه  به اینکه از‌نظر پزشکی ضرورتی ندارد‌، اجتناب می‌نمایند.

بسیاری از کودکان مبتلا به اوتیسم به‌عنوان بخشی‌از روند درمان‌، خدمات تحلیل رفتاری کاربردی دریافت‌می‌کنند که این درمان شامل آماده‌کردن کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم جهت معاینات بالینی می‌باشد و تا‌به‌حال برای روندهای تحقیقی با استفاده از ام‌آر‌آی به‌کار گرفته نشده‌است‌.

محققان این بررسی با کمک تحلیلگران رفتاری و والدین کودکان، شروع به مأنوس‌کردن آنها با محیط ام‌آر‌آی نموده و به آنها کمک‌کردند تا به‌مدت زمانی کافی برای تهیۀ تصاویر خوب، آرام درازبکشند. در‌این‌راه‌، محققان از راهکارهای رفتاری با هدف افزایش انگیزه و حس کنترل کودکان، مدل‌سازی جفت(Peer modeling)، یادآورهای‌ شفاهی (Verbal reminders)، زمان‌سنج‌های تصویری و شمارش معکوس استفاده‌کردند. کودکان طی این فرایند تحت‌نظر قرار‌داشتند و پس‌از موفقیت‌آمیز به پایان رساندن هر‌مرحله با تشویق روبه‌رو می‌شدند. برای هر‌بیمار تنها یک معاینۀ ام‌آر‌آی برای تهیۀ تصاویر با کیفیت بالا ضروری بود و به‌ندرت برخی‌از کودکان به دفعات بیشتر نیاز داشتند اما سرانجام از تمامی کودکان، بدون استفاده‌از داروی آرام‌بخش تصاویر ام‌آر‌آی تهیه گردید. استفاده از تحلیل رفتاری کاربردی(ABA) به‌همراه زمان و حمایت‌، نرخ موفقیت بسیار بالایی را ایجاد‌می‌کند. ام‌آر‌آی یکی‌از بهتری و ایمن‌ترین روش‌ها برای بررسی مغز است و کودکان با آسیب‌های مغزی بسیار شدید در پژوهش‌های تحقیقی با این ابزار، کمتر در‌نظر‌ گرفته شده‌اند. این روش نیازمند صبر است اما می‌تواند راهی در اختیار محققان قرار‌دهد تا به کودکان مبتلا به اوتیسم بیشتری توجه تحقیقی که لایق آن هستند، داده شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه کنید.

تعداد بازدید : 1335

ثبت نظر

ارسال