شماره ۱۲۲۵

تناسب اندام پایین، خطر مرگ مربوط به قلب را دو‌برابر افزایش می‌دهد.

American of cardiology / 2018

تناسب اندام پایین، خطر مرگ مربوط به قلب را دو‌برابر افزایش می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌‌‌دهد که میانسالان سالم با تناسب اندام(Fitness) پایین، نسبت‌به اشخاصی که تناسب‌جسمی مناسبی دارند، تا دو برابر بیشتر درمعرض خطر مرگ هستند.

چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 12:55
پزشکی امروز

تناسب اندام باید بخش مهمی از هرگونه ارزیابی خطر بیماری‌های قلب‌وعروق باشد. بررسی اخیری نشان‌داد که بزرگسالان سالم با تناسب‌اندام پایین تا دوبرابر بیشتر درمعرض خطرمرگ قراردارند.

این پژوهش که در مجله کالج قلب آمریکا(ACC) منتشرشد، ارتباط میان تناسب‌اندام و مرگ‌ومیر را بررسی‌نمود. در مجموع ۴۱۳۷ فرد میانسال سالم را در نظرگرفت که تمام آنها آزمایش ورزش(Exercise testing) را برای ارزیابی سطح تناسب اندام خود انجام‌دادند. پس‌از ارزیابی‌ها، شرکت‌کنندگان به‌طور متوسط ​​۲۴سال برای بررسی مرگ به‌هردلیلی پیگیری‌شدند. هدف بررسی این بود که مشخص‌شود آیا سطح تناسب اندام برخطر مرگ اثر دارد یا خیر.

به‌گفتة محققان، آنچه که این پژوهش را برجسته می‌‌‌کند این است که از یک آزمون استاندارد طلایی(GST) برای ارزیابی تناسب‌اندام استفاده نموده که آزمون «ورزش قلبی‌‌/ریوی» (CPX) نامیده‌می‌‌‌شود. درطول آزمایش، بیماران برای مدت‌کوتاهی روی تردمیل یا دوچرخه برای اندازه‌گیری حداکثر جذب اکسیژن‌ در ریه تمرین می‌‌‌کنند. درحالی‌که می‌‌‌دانیم ورزش سبب کاهش قابل‌توجه خطر ابتلا به بیماری‌‌‌های قلبی‌و‌مرگ می‌‌‌شود، ولی بررسی‌های اندکی از این نوع آزمایش استاندارد طلایی در بررسی مربوط به ارتباط تناسب‌اندام و مرگ‌و‌میر استفاده‌ نموده‌اند.

در طول دوره پیگیری، درمجموع ۷۲۷ مورد مرگ درمیان ۴۱۳۷ شرکت‌کننده رخ‌داد. محققان دریافتند که شرکت‌کنندگان با تناسب‌اندام پایین ۷۳درصد بیشتر خطر مرگ به هرعلتی را داشتند. بدتر از آن، ا‌فرادی‌که تناسب اندام پایین داشتند بیش‌از دوبرابر بیشتر خطر مرگ به‌دلیل بیماری‌‌‌های قلبی یا سرطان را دارا بودند.

محققان همچنین یادآور می‌‌‌شوند که از نظر سطوح مختلف تناسب‌اندام، هر چه تناسب اندام شرکت‌کنندگان بهتر باشد، خطر مرگ آنها کمتر خواهد بود.

یافته‌‌‌ها ارتباط میان تناسب قلبی‌ریوی و خطر مرگ‌ومیر را تأییدنموده و بر اهمیت آزمون ورزش برای ارزیابی این خطر تأکید می‌‌‌ورزد. به گفته پژوهشگران، تست‌ورزش را می‌توان در افراد سالم برای شناسایی بیماران در معرض خطر زیاد مرگ‌ومیر به‌کار برد. این ارزیابی خطر می‌‌‌تواند به هدایت تصمیمات درمانی و تغییر شیوه زندگی(Life style changes) برای ارتقای سلامت بهتر کمک‌نماید. از این تست می‌‌‌توان برای ایجاد انگیزه در بیماران برای افزایش فعالیت‌بدنی و بهبود سطح تناسب اندام‌ آنان نیز استفاده‌نمود.

با این‌حال به‌نظر محققان، هنوز اطلاعات ناشناخته بسیاری پیرامون این موضوع وجود دارد. بررسی‌‌‌ها هنوز تأیید نکرده‌اند که آیا بهبود سطح آمادگی جسمانی واقعاً سبب کاهش خطر مرگ بیماران می‌‌‌گردد یا خیر و کارشناسان خاطرنشان می‌‌‌کنند که تحقیقات بیشتر برای درک تاثیر تست ورزش بر پیامدها ضروری است. آزمایش‌‌های گسترده‌ درگروه‌‌‌های جمعیتی سالم به معنی افزایش هزینه‌ها می‌باشد و سنجش این هزینه‌‌‌ها نسبت به مزایای بالقوه سلامت همگانی آنها، بسیارمهم است.

 

تعداد بازدید : 214

ثبت نظر

ارسال