شماره ۱۱۸۳

«تحریک عصبی» جایگزینCPAP در آپنۀ خواب

پزشکی امروز

«تحریک عصبی» جایگزینCPAP در آپنۀ خواب

آپنه انسدادی خواب (Obstructive sleep apnea) یکی‌از اختلالاتی است که در‌آن عضلات گلو نمی‌توانند راه‌های هوایی را در‌طی خواب باز‌نگه‌دارند. این مشکل وقفه‌های مکرر در تنفس همراه با نشانه‌هایی مانند خروپف با صدای بلند، به تلوتلو خوردن و بی‌حالی و گیجی در روز ناشی از خواب بد شبانه می‌انجامد.

دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 9:30
گروه ترجمه نشریۀ پزشکی امروز

تحقیقات جدید نشان‌می‌دهند که به‌کارگیری نوعی محرّک‌عصبی کاشته‌شده‌(Implanted nerve stimulator) روی افرادی‌که آپنه‌خواب شدیدتری دارند، می‌تواند سبب بهبودی ماندگار درآنان شود. این دستگاه ممکن‌است برای ا‌شخاصی‌که نمی‌توانند درمان استاندارد فعلی فشار جریان هوای همواره مثبت مداوم راه‌های‌هوایی(Continuous Positive Airways Pressure:CPAP) برای آپنه خواب را تحمّل‌کنند، سودمند باشد. در روش‌ CPAP، هر‌شب ماسکی به‌صورت زده‌می‌شود که روی بینی و یا دهان را می‌پوشاند و افراد بسیاری‌از انجام این‌کار امتناع‌می‌کنند.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه کنید.

دستگاه جدیدی به‌نام Inspire، با ارسال تکانه‌های (Impulses) الکتریکی به عصب کنترل‌کننده ماهیچه‌های زبان کارمی‌کند. وقتی محرک پیش‌از آن‌که فرد به خواب رود روشن ‌شود، زبان را به‌جلو‌می‌برد و کمک‌می‌کند تا راه‌های هوایی باز بمانند.

اینسپایر، پس‌از یک کارآزمایی‌که بی‌خطری و اثربخشی آن را طی یک سال نشان‌داد، در سال ۲۰۱۴ درآمریکا تأیید شد.

در یک بررسی جدید، ۶۵ بیمار تا پنج‌سال پیگیری گردیده و مشخص‌شد که بیشتر آنها هنوز تنفس خوبی دارند.

محققان دریافتند به‌طور‌متوسط درجه‌بندی که بیماران درخصوص خواب و کیفیت زندگی خود مطرح‌کردند، عادی شده‌است و هنوز نیز حملات آپنه به‌مراتب کمتری درحین‌خواب داشتند.

آپنه انسدادی خواب

آپنه انسدادی خواب (Obstructive sleep apnea) یکی‌از اختلالاتی است که در‌آن عضلات گلو نمی‌توانند راه‌های هوایی را در‌طی خواب باز‌نگه‌دارند. این مشکل وقفه‌های مکرر در تنفس همراه با نشانه‌هایی مانند خروپف با صدای بلند، به تلوتلو خوردن و بی‌حالی و گیجی در روز ناشی از خواب بد شبانه می‌انجامد.

مطابق با اعلام بنیاد ملی خواب (NSF)، این اختلال شایع بوده و بیش‌از ۱۸میلیون تَن در آمریکا را مبتلا کرده است. آپنۀ خواب می‌تواند از طریق CPAP به‌طور موثری درمان شود، اما مشکل اینجاست که بسیاری از بیماران این روش را امتحان نمی‌کنند(نمی‌پذیرند).

محققان با بررسی بیشتر این موضوع معتقدند که سایر بیمارانی که آن را امتحان‌می‌کنند، نمی‌توانند همیشه آن‌را استفاده‌نمایند و اندازه ماسک همیشه برای آنها مناسب نیست. مسافرت با آن و نظافت آن راحت نیست و روش«تحریک عصبی» (Nerve Stimulation) برای فقط برخی‌از بیماران جایگزین مناسبی را فراهم آورده‌است.

مطابق نظرتولیدکننده، دستگاه اینسپایر چندین قسمت دارد. مولدپالس‌که در قفسه سینه کاشته می‌شود و دو سیم دارد؛ یکی الگوهای(Patterns) تنفسی فرد را حس می‌کند و دیگری‌که در گردن قراردارد، در‌صورت‌نیاز، عصب هیپوگلوس را تحریک‌می‌کند. عصب هیپوگلوس حرکات زبان را کنترل‌می‌کند. دستگاه از‌طریق کنترل از راه‌دور هرروز روشن و خاموش می‌شود.

مطابق با یافته‌ها، به‌نظر‌می‌رسد که افراد چندسال به استفاده‌از محرک ادامه خواهندداد. علاوه‌براین، به‌نظر‌می‌رسد که دستگاه، بدون نیاز به افزایش ولتاژ باگذشت‌زمان اثربخش باقی می‌ماند که به لحاظ نظری افزایش ولتاژ، استفاده از‌آن را دشوارتر می‌کند.

درپایان پیگیری پنج‌ساله، بیماران معمولاً هر‌شب حدود هفت حمله آپنه درهر ساعت داشتند. قبل‌از کاشت دستگاه، این میزان‌ ۲۹ آپنه بود. ۸۹ درصد نیز دیگر خروپف نداشتند، یا صرفاً خروپف «آرامی» داشتند؛ درحالی‌که پیش‌از کاشت دستگاه، این میزان ۴۲ درصد بود.

درمان بی‌نقص نیست. چند بیمار در کارآزمایی اصلی به‌دلیل ناراحتی مجبور بودند تا مکان دستگاه را عوض کنند. تعدادی بی‌حسی موقتی زبان داشتند، درحالی که ۲۱ درصد زبان‌درد داشتند.

این دستگاه برای افراد مبتلا به آپنه خواب متوسط تا شدید که CPAP برای‌ آنها موثرنبوده و یا قابل‌تحمل نیست، تأییدیه رسمی دارد. همچنین برای بیماران با شاخص توده‌بدنی کمتر از۳۲ طراحی شده‌است که بسیاری از افراد چاق را شامل نمی‌شود.

محققان توضیح می‌دهند که دلیل این عدم شمول برای افراد چاق آن است که تحریک دستگاه برای بدنی بزرگتر، به میزان کافی قوی نیست.

بیماران باید ارزیابی کامل‌شوند تا مشخص‌شود آیا ایمپلنت گزیـنه مناسبی برای آنان می‌باشد یا خیر. سپـس، بحث هزیـنه مطرح است؛ بـهای خود دستگاه حدود ۲۰هزار دلار است. به گفته ‌کمپانی سازنده «اینسپایر مدیکال» از‌آنجا‌که این درمان به نسبت جدیـد است، شرکت‌های بیـمه‌گر فقط در موارد‌خاص آن‌را پوشش‌می‌دهند. عمر تخمینی باتـری مولد ۱۱ سال است، بنابرایــن باید نزدیک به این زمان تعویـض‌شود. یافته‌های این بررسی قرار‌بود در نشست سالانه این‌هفته آکادمی گـوش، حلق‌وبینی و جراحی‌سرو‌گـردن آمریکا (American Academy of Otolaryngology - Head & Neck Surgery) که طی این هفته در شیکاگو برگزار می‌شود،گزارش‌شوند. اما از‌آنجا که داده‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی که در نشست‌های پزشکی ارائه‌می‌گردند تا زمانی که در یک نشریه‌پزشکی معتبر(Peer-reviewed) منتشرنگردند معمولاً مقدماتی محسوب‌می‌شوند، این بررسی به نشست بعدی این آکادمی موکول گردید.

Ref: American Academy of otolaryngology-Head & Neck Surgery annual meeting

 

تعداد بازدید : 366

ثبت نظر

ارسال