شماره ۱۱۸۲

چک‌لیست برای پیشگیری‌از عفونت محل‌جراحی کافی نیست

پزشکی امروز

چک‌لیست برای پیشگیری‌از عفونت محل‌جراحی کافی نیست

براساس ارزیابی‌هایی که اخیراً صورت‌ گرفته‌است، اگرچه به‌کارگیری پروفیلاکسی ضدمیکروبی عفونت محل‌جراحی (*SSIs) را کاهش‌می‌دهد، اما بسیاری‌از مراقبان‌سلامت نمی‌توانند از خط‌مشی مبتنی‌بر شواهد‌ (*EBG) پیروی‌نمایند. براساس این پژوهش، انطباق‌ با معیارهای پیشگیری مراکز خدمات مدیکر و مدیکید (CMS) به‌ویژه درمورد تجویز دوز اضافی دارو ضعیف می‌باشد.

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 10:19
دکتر فرشاد مهدوی - جراح

یکی‌از متخصصان اظهار‌می‌دارد: « افزایش آگاهی در‌مورد شیوع و تأثیر عفونت محل جراحی و ابتکارهای گوناگون برای پیشگیری‌از وقوع آن، با موفقیت کمی همراه بوده است. طبق یافته‌های تحقیق‌ما به نظر می‌رسد که تیک‌زدن مربع‌های چک لسیت مربوط به تجویز آنتی‌بیوتیک درحین جراحی کافی نیست وباید از رویکردی چندتخصصی (Multidisciplinary) برای اطمینان از تناسب آنتی‌بیوتیک تجویزی پیروی‌نمود».

برای آشنایی بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه کنید.

چک‌لیست برای پیشگیری‌از عفونت محل‌جراحی

مطابق با گزارش ها، به‌رغم افزایش آگاهی و ابتکارهای گوناگون سازمان‌های‌ملی نظارتی مراقبت‌های بهداشتی، عفونت محل جراحی از رایج‌ترین عوارض پس‌از جراحی است که منجر به افزایش زمان بستری در بیمارستان، افزایش هزینه و میزان مرگ‌ومیر می‌شود. ازآنجایی‌که ۴۰ الی۶۰  درصد از این عفونت‌ها قابل‌پیشگیری می‌باشند، باید مداخلاتی را درنظر گرفت تا از وقوع آن به‌طورکامل پیشگیری‌نمود.

برای مؤثر بودن پروفیلاکسی باید نوع آنتی‌بیوتیک، دوز مصرفی و زمان‌بندی آن مناسب بوده و تجویز دوز اضافی(Redosing) آن، بسته به متابولیسم مغزی دارو می‌باشد.

محققان به‌منظور بررسی اینکه تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی پیش‌از جراحی مطابق با دستورات خط‌مشی است، جدول بازبینی گذشته‌نگری را برای بیمارانی که در دورهٔ ۲ساله درچند مرکز پزشکی دچار عفونت محل جراحی شده بودند ایجادنمودند.

داده‌های جمع‌آوری شده شامل موارد زیر است:

• برای بیمار آنتی‌بیوتیک مناسبی استفاده‌شد.

• دوز صحیح استفاده شد.

• آنتی‌بیوتیک درعرض یک‌ساعت پس‌از ایجاد برش جراحی استفاده‌شد.

• درصورت ضرورت دوز اضافی آنتی‌بیوتیک تجویزشد.
• بیمار پیش‌از عمل آنتی‌بیوتیک دریافت کرده و در اتاق عمل نیاز به استفاده از آن نداشت.

آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی

بنابر گزارش‌ها در نشست سالانهٔ ۲۰۱۷ انجمن بین‌المللی تحقیقات بیهوشی، محققان جمعاً ۲۸۳ عفونت محل جراحی را در یک دورهٔ ۲ ساله تشخیص دادند. ۵۵تَن از این بیماران (۱۹درصد) پیش‌از عمل آنتی‌بیوتیک دریافت‌نموده و ۲۲۸تَن باقیمانده آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی را در اتاق‌عمل دریافت کرده بودند.

تنها در ۸۰ درصد‌از بیمارانی‌که نیازمند آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی بودند، آنتی‌بیوتیک مناسب مصرف‌شد. دوزمناسب تنها برای ۴۵ درصداز بیماران استفاده‌شده و علت رایج آن، دوز پایین بوده است. مدت‌زمان استفاده‌از آنتی‌بیوتیک مطابق‌با دستورالعمل (یک‌ساعت پیش‌از برش) در ۸۹درصداز بیماران رعایت شده‌است.

در برخی‌از درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها چک‌لیستی وجود دارد که باید آن‌را تکمیل‌نمود؛ اگر آنتی‌بیوتیک یک‌ساعت پیش‌از برش‌پوست تجویز نشود باید گزارش‌گردد.

از ۷۶ بیماری که معیار دوز اضافی آنتی‌بیوتیک درمورد آنها رعایت‌شده بود، دوز اضافی تنها در ۹درصد از آنها به‌طور صحیح تجویزشده‌بود. به‌طورکلی از ۲۲۸مورد دارندة شرایط، دستورالعمل‌های توصیه‌شده تنها در ۵۴ تَن (۲۰درصد) از آنها رعایت شده‌بود.

اگرچه تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها را اجرا می‌کنیم؛ اما تجویز دوز اضافی رعایت نمی‌شود. پیروی ۹‌درصدی از تجویز دوز اضافی آنتی‌بیوتیک کافی نیست. نادیده گرفتن تأثیر دارویی (Pharmacokinetics) برای آنتی‌بیوتیک‌هایی که غالباً مورداستفاده قرارمی‌گیرند قطعاً تأثیر آنها را کاهش‌می‌دهد.

« سفـازولیـن یک آنتی‌بیوتیک بتالاکتام و با اثر کشندگی وابـستـه به زمان (Time-dependent killing) است و کسری از زمان که غلظت دارو از حداقل غلظت بازدارنده فراتر می‌رود، تعیین‌کنندهٔ اصلی اثربخشی آن می‌باشد. اگر دوز پایینی از آن را برای شروع تجویز نمایید و دوز اضافی نیز به‌طور مناسب تجویزنگردد، در اصل کاری انجام نداده‌اید، فقط داروی بلاسبو تجویز نموده‌اید».

«چندین پژوهش و مقاله، چگونگی نقش متخصصان بیهوشی درپیشگیری از عفونت محل جراحی را موردبحث قراردادند؛ با این نتیجه که بهترین‌کار این است که وظیفه خود را به‌خوبی انجام‌دهیم».

«پس‌از نتیجه‌گیری از این پژوهش، دستورالعمل‌ها به دیوار اتاق‌های جراحی چسبانده‌شد و چک‌لیست‌های ایمنی در تایم اوت جراحی چند تخصصی، پیش‌از برش تکمیل‌گردید؛ اما درمورد تجویز دوز اضافی (Redosing) آموزش بیشتری موردنیاز می‌باشد».

« درسیستم ما هرسال باید ۳معیار کیفی را برای بهبودبخشیدن تعیین‌نماییم و درصورت دستیابی به‌هر۳، سیستم برای هرکدام ۱۰۰۰۰دلار فوق‌العاده پرداخت می‌کند. ما این کار را برای تجویز آنتی‌بیوتیک انجام‌دادیم و زمانی که به ۹۵درصد تبعیت از آن دست‌یافتیم، معیار دیگری را انتخاب‌می‌نماییم».

SSIs: Surgical Site Infections*

EBG: Evidence -Based Guidelines*

 

آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی

 

تعداد بازدید : 474

ثبت نظر

ارسال