ارزیابی تنوع گیاه «درمنه» در مناطق هیرکانی ایران توسط محققان کشور

ارزیابی تنوع گیاه «درمنه» در مناطق هیرکانی ایران توسط محققان کشور

محققان مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی با استفاده از مارکرهای مولکولی، فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی تنوع ...

ارزیابی تنوع گیاه «درمنه» در مناطق هیرکانی ایران توسط محققان کشور

ارزیابی تنوع گیاه «درمنه» در مناطق هیرکانی ایران توسط محققان کشور

محققان مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی با استفاده از مارکرهای مولکولی، فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی تنوع ...

ارزیابی تنوع گیاه «درمنه» در مناطق هیرکانی ایران توسط محققان کشور

ارزیابی تنوع گیاه «درمنه» در مناطق هیرکانی ایران توسط محققان کشور

محققان مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی با استفاده از مارکرهای مولکولی، فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی تنوع ...

شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی

شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی

برای نخستین بار، "شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی"، طی مطالعه‌ای مشترک به سرپرستی ...

مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی شناسایی شد

مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی شناسایی شد

برای اولین بار، «شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی»، در مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه ...

مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی شناسایی شد

مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی شناسایی شد

برای اولین بار، «شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی»، در مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه ...

مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی شناسایی شد

مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی شناسایی شد

برای اولین بار، «شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی»، در مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه ...

درمان بالقوه ایدز کشف شد

درمان بالقوه ایدز کشف شد

محققان با استفاده از مهندسی ژنتیک روشی ابداع کرده اند تا به کمک آن بتوان ...

سیب‌زمینی تراریخته اوایل سال ۹۹ آماده اخذ مجوز/۷ رخداد گلرنگ تراریخته به آزمایش گلخانه‌ای رسید

سیب‌زمینی تراریخته اوایل سال ۹۹ آماده اخذ مجوز/۷ رخداد گلرنگ تراریخته به آزمایش گلخانه‌ای رسید

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به موفقیت محققان بخش مهندسی ژنتیک پژوهشگاه در دستیابی ...

جهش دی ان ای پیری را سرعت می دهد

جهش دی ان ای پیری را سرعت می دهد

تحقیقات جدید نشان می دهد جهش در «دی ان ای» فرآیند پیری را در افراد ...