تفسیر آزمایش سی بی سی خون (CBC)

تفسیر آزمایش سی بی سی خون (CBC)

آزمایش شمارش کامل خون یا به اصطلاح آزمایش سی بی سی خون آزمایش خونی است ...

بیماری که از خانواده به ارث می رسد

بیماری که از خانواده به ارث می رسد

محققان دریافتند که عامل ژنتیکی یک خطر مهم در ابتلای افراد به سرطان خون محسوب ...