به مناسبت هزارمین سالمرگ ابوریحان بیرونی

به مناسبت هزارمین سالمرگ ابوریحان بیرونی

ابوریحان محمدبن احمد بیرونی خوارزمی را می توان از بلند آوازه ترین و مستعدترین عالمان ...

به مناسبت سالـروز درگذشت پروفسور یحیی‌عدل

به مناسبت سالـروز درگذشت پروفسور یحیی‌عدل

پروفسور یحیی‌عدل اسطوره جراحی ایران، در تاریخ ۱۴بهمن۱۳۸۱ در سن ۹۵سالگی درگذشت. به‌همین مناسبت فرازی ...

داستان پنی‌سیلین و اولین تزریق آن در ایران

داستان پنی‌سیلین و اولین تزریق آن در ایران

داستان نخستین تزریق پنی‌سیلین را در سالنامه ‌سال ۱۳۸۸ آورده بودم امّا اخیراً به مطلبـی ...