استعمال دخانیات یک عامل خطرناک برای عفونت کووید-۱۹

استعمال دخانیات یک عامل خطرناک برای عفونت کووید-۱۹

افرادی که سیگار می‌کشند باید ترکیبی از «داروهای ترک سیگار» و حمایت‌های رفتاری بهره ببرند، ...

تمامی اطلاعات درباره ژنوم های ویروس کرونا ، سارس ، H1N1 و ابولا

تمامی اطلاعات درباره ژنوم های ویروس کرونا ، سارس ، H1N1 و ابولا

تجزیه و تحلیل ژنومی، ابزاری قدرتمند برای درک شیوع بیماری ویروسی می‌باشد. تعیین توالی نمونه‌های ...

مسایل جانبی داروهای فشارخون

مسایل جانبی داروهای فشارخون

‮ ‬مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین‮‌ ‬‭(‬ACE‭)‬‮‌‬وبلوکرهای گیرنده‌ی آنژیوتانسین‮ ‬‭(‬ARB‭)‬، مراحل متفاوتی ازسیستم رنین آنژیوتانسین را ...