شماره ۱۱۶۹

درمان با لیزر درآتروفی ولو و واژن

درمان با لیزر درآتروفی ولو و واژن

در۱۴سپتامبر ۲۰۱۴ لیزرCO2 با‌نام تجارتی SmartXide2 ازکمپانی ایتالیاییDEKA و به‌دنبال آن لیزرCO2 از کمپانی‌آمریکاییCynosure، با تأیید سازمان‌غذا و داروی‌آمریکا(FDA) درموارد برش‌جراحی، قطع، تبخیر و انعقاد‌خونی نسوج‌نرم در ‌تخصص‌های‌پزشکی شامل زیبایی (پوست و جراحی‌پلاستیک) نا‌هنجاری‌های‌گوش،حلق‌وبینی، زنان، جراحی‌اعصاب، ارتوپدی و جراحی ادراری تناسلی ساخته‌شده ولی به‌تازگی یک سیستم لیزر ساخته‌شده به‌نامMonalisa Touch که برای درمان آتروفی ولو و واژینال و سایر نشانه‌های سندرم ادراری تناسلی منوپوز به بازار آمده است. مهم این است که بدانیم معیار گواهی بی‌‌نقص‌بودن ابزارهای‌پزشکی از تأیید دارویی کمتر مستحکم شده‌است و این گواهی دستگاه موردنظر نیاز اختصاصی به‌کاربرد آن درآتروفی ولو و واژن ندارد.

یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت 13:12
دکتر منوچهر مجد - متخصص بیماری‌های زنان

گواهی بی‌‌نقص‌بودن دستگاه، نیاز به‌مورد تصادفی دوسوکور دارونمای تجربی، با تأیید تأثیرگذاری و اطمینان نقطه‌نظَر نهایی نیاز به تأیید داروهای‌جدید ندارد. لیزر انتخاب با ارزشی است در درمان نشانه‌ای آتروفی ولو و واژن بامقایسه تجربی فعال لیزردرمانی به‌ وانمودکردن لیزردرمانی و عدم‌اطلاع از اطمینان درازمدت آن.

درتمامی موارد تجربی منتشرشده موردنظر، فقط چندصدتَن از زنان درمدت ۱۲ هفته مورد بررسی قرارگرفته‌اند. درمان آتروفی ولو و واژن ۳ جلسه ۵ تا۱۰ دقیقه‌ای به فاصله ۶ هفته است. بعضی از پزشکان بهبودی را بعداز یک جلسه و سایرین بعداز ۲ یا ۳ جلسه کامل گزارش‌داده‌اند. دراین‌ عمل که انجام آن در مطب و خارج از بیمارستان می‌باشد، بیهوشی یا ضددرد نیاز نمی‌باشد. درحال‌حاضر کمپانی‌های مختلفی درمیــدان عمل لیزر وجوددارنـد شامل (Fonta(IntimaLase/IncotiLase), Cynosure(Monalisa Touch و Syneron. برخی‌از کمپانی‌ها مدعی ‌هستند که‌ زمانی‌که لیزر فعال‌گردد موجب برطرف‌شدن خشکی‌پوست، تجدید حیات و تحریک ‌ایجاد نسج ‌کلاژن جدید‌می‌شود. محققان نشان‌داده‌اند که لیزر موجب تحریک سنتز کلاژن مشابه با فن‌آوری اعمال جراحی پلاستیک می‌گردد که برای صورت به‌کارمی‌رود. این موضوع درخلاصه‌ای درسال2011 از‌سوی جامعه بین‌المللی خویشتن‌داری ارائه شده‌است.

محققان گزارش ‌نموده‌اند که‌ در ارزیابی ۸ مورد از نمونه‌های واژن به‌دست‌آمده از ۲ زن (که تحت لیزرCO2 درمانی به‌مقدار کم قرارگرفته بودند) در ارزیابی بامیکروسکوپ نوری و الکترونیکی نشان‌داده‌شد که نسج هم‌بندی واژن بدون آسیب به نسوج مجاور مرمت شده‌است.پیگیری بیماران در ۵۰ مورد از زنان با منوپوز و سندرم‌های وابسته به آتروفی ولو و واژن که از درمان با استروژن موضعی راضی نبوده‌اند یا پاسخی داده‌نشده‌بود، در۳ مورد کاربرد لیزر مشاهده‌شد که بیشترین نشانه‌های دردسرساز سندرم ولو واژینال بهبود یافته‌است. درهرصورت تغییرات درPH و درصد سلول‌های سطحی ولایه پارابازال(شاخص تکامل) به‌طور اختصاصی ذکر نشده‌است. این بررسی درنمونه و اندازه کوچک و دوره کوتاه‌مدت بدون پیگیری طولانی بوده است. به‌علاوه گروه‌های مقایسه‌ای فعال یا مدعی وجود نداشته است. دربررسی که درسال۲۰۱۵ انتشاریافته است. محققان به ۷۷زن با نشانه‌های ولو و واژینال با ارزیابی توان‌جنسی وکیفیت زندگی بعداز کاربرد لیزر و شاخص توانمندی جنسی زنان و شرح‌حال کوتاه در ۱۲هفته به‌طور مبنایی،توصیه کرده بودند که حداقل ۳ روز بعداز هردوره کاربرد لیزر به‌دلیل واکنش التهابی کمی ‌که ممکن‌است تا ۴۸ساعت ادامه‌یابد، ممکن‌است شکایاتی داشته‌باشند. محققان گزارش نموده‌اند که دو بیمار به‌علت تنگی واژن و عدم مطابقت با پروب نتوانسته‌اند درمان‌شوند. نمودار ۱۰‌میلی‌متر برای اندازه‌گیری اطمینان با زندگی‌جنسی و شدت نشانه‌های سندرم ولو واژینال (مانند سوزش، خارش، خشکی‌واژن، مقاربت‌دردناک و سوزش در زمان ادرارکردن)ثبت‌شد. محققان موفقیت‌هایی را در اندکس نمره فعالیت جنسی زنان گزارش‌کرده و در هرمیدان در ۱۲هفته باموارد مبنا مقایسه نموده‌اند. ۱۷مورد از ۲۰مورد (۸۵درصد) از زنان‌که به‌علت شدت آتروفی ولو و واژن درمبنا فعال نبوده‌اند، درمدت ۱۲هفته دوباره فعالیت‌جنسی حیاتی را به‌دست آوردند. محدودیت این بررسی شامل نبودن یک بازوی کنترلی با یک لیزرساختگی بود که با یک پاسخ دارونما در مداخله آزمایش‌تجربی در اختلال فعالیت جنسی‌زن با هورمون‌درمانی داده‌بود. این بررسی نشان‌دهنده درازای کنترل قدرتمند عوامل شدید گیج‌کننده (انگیزه بالای مقاربت) و انتخاب یک‌طرفه (زنانی‌که استرس داشته و انگیزه بیشتری برای بهبودی درحیات‌جنسی داشته‌اند) بود. همچنین گزارش‌نموده‌اند که درپیگیری کوتاه‌مدت از فهم جامع دوره اثرگذار لیزر جلوگیری به‌عمل آمده‌است. مورد دیگر مختصر بررسی با ۱۲هفته پیگیری درمان می‌باشد که طی آن بهبودی مقاربت دردناک مربوط به آتروفی ولو و واژن در ۱۵بیمار انجام شده‌است. بیشترین گزارش بررسی‌ درموارد حداقل خطر انجام‌شده‌ و عمل دربیماران سرپایی درمطب یا درمرکز جراحی محدود انجام شده‌است. از سرگیری مقاربت به‌زودی بعداز عمل پیشنهاد شده‌است. این موارد متذکر می‌شوند که بیشتر زنان مختصری قرمزی و یا تورم وکمی ناراحتی داشته‌اند که درمدت ۱یا‌۲روز پس‌از لیزر برطرف شده‌است. فن‌آوری لیزر نباید گیج‌کننده و همچنین با فرکانس‌رادیویی مورد تأیید ‌باشد. لیزرها فوتون‌های‌نوری دارای انرژی نورانی و باطول موج پایین هستند و مکانیسم عمل آنها در عمق‌کم با اثر نفوذ ۱میلی‌متر می‌باشد. فرکانس‌های اشعه‌ای مانندالکتروکوتری می‌باشند و انرژی امواج درحداقل متمرکزمی‌شوند. عمق فرکانس رادیویی ۲/۵میلی‌متر است اما انرژی آن ۴ تا ۵ میلی‌متر نفوذ می‌کند. درمقایسه با تأیید دارویی سازمان غذا و دارو نمره‌کمتری ازنظر شفافیت به این ابزارداده شده‌است. کمپانی بین‌المللیFotona دوسیستم را در اروپا پخش کرده که در تارنمای خود آنها را توصیف‌ نموده‌‌است. دستگاه کم‌تهاجمی برای زنان و مامایی در درمان بی‌اختیاری و سستی واژن به‌کار‌می‌رود اما تحقیقات ناقصی درمورد تأثیر درازمدت یا خطر آن ارائه داده‌است. یک موضوع رقابتی خوب موجب پایین‌آمدن قیمت‌گذاری خواهدشد و همچنین لزوم انگیزه تحقیق تأثیر و خطر لیزردرمانی را درموارد این اندیکاسیون‌ها مطرح می‌نماید و تخمین زده‌می‌شود که هزینه‌ای معادل۶۰۰ الی ۱۰۰۰ دلار در هرجلسه (دربعضی مناطق ۲۵۰۰ دلار در هرجلسه) داشته‌باشد که ممکن‌است متغیر بوده و بستگی به مناطقی در آمریکا دارد.

بعضی ‌از افرادی که با لیزر کار می‌کنند، یک مرحله از عمل را دوبار اجرا می‌کنند (برای دستمزد اضافی) اما درحال‌حاضر مدارکی در دسترس نیست تا حمایت‌کند که این عمل تکرارکردن، از‌لحاظ پزشکی ضروری یا مطمئن می‌باشد. درمقایسه هزینه متوسط کرم ‌استروژن ۲بار درهفته تقریباً ۳۰دلار درهفته یا ۳۶۰دلار سالیانه می‌باشد. تکنولوژی لیزر نه فقط برای بیمار بلکه برای دست‌اندرکار سلامت یک اقدام خطرساز می‌باشد. ارزش خرید دستگاه تقریباً ۱۷۵۰۰۰دلار است. همچنین قابل‌اهمیت است که بیشتر کمپانی‌های‌لیزر در تارنمایشان مدعی می‌باشند که لیزرCO2 کم‌قدرت در درمان بی‌اختیاری‌های بعداز زایمان، شیردهی و مقاربت دردناک در زنان با سرطان‌پستان کم‌قدرت می‌باشد و این موضوع را با وجود آن‌که مدارکی دراین خصوص و با کیفیت بالای آزمایشی برای اثبات این ادعا وجودندارد، انتشار داده‌اند. البتهFDA به‌طور شفاف نشان‌داده‌است که‌این فن‌آوری لیزر درتجارت به‌طور گسترده‌ای دردسترس دست‌اندرکاران سلامت و به‌طورکامل دردسترس مصرف‌کننده می‌باشد. بررسی‌های تصادفی وانمودکننده کنترلی برای ارزیابی بیشتر و اطمینان از اثر این عمل لازم است. فهم این موضوع قابل‌اهمیت است که اجازه ترخیص ازیک دستگاه پزشکی‌جدید و اندیکاسیون‌کلینیکی آن با مکانیسم (K)۵۱۰ نیاز به یک بررسی معتدل کلینیکی درمقایسه با هورمون‌درمانی و اندیکاسیون کلینیکی آن(K)۵۱۰ درمقایسه با ظرفیت تأیید هورمونی دارد. یک‌چنین فن‌آوری درجراحی پلاستیک دربافت صورت و با پتانسیل ایجاد عوارض درکاربرد بافت ولو و واژن باید بعداز تأیید ثبت، بررسی‌شده و روشن‌گردد. درحال‌حاضر بررسی‌های درازمدت در دسترس نمی‌باشد. بررسی‌های مقایسه این دستگاه گران‌قیمت جدید با استاندارد واحد استروژن‌درمانی با دوزکم تضمین‌کننده می‌باشد. باوجود آن‌که فن‌آوری لیزر نوید یک درمان خوب را برای آینده درمان آتروفی واژن و ولو می‌دهد ولی مدارک بیشتری ازنظر اثر و اطمینان‌بخشی‌پذیرفتن این تکنولوژی جدید گران‌قیمت باید جمع‌آوری شود. به‌علاوه لیزر اندیکاسیون گسترده‌ای دارد، بنابراین تحقیقات بیشتری قبل‌از دفاع از موارد متعدد کاربرد آن در بیماری‌های زنان باید انجام‌پذیرد.

Ref: The North American Menopause Society, 2017

تعداد بازدید : 565

ثبت نظر

ارسال