شماره ۱۱۸۱

آزمایش پاپ یا آزمایشHPV ، برای غربالگری سرطان‌ دهانه‌‌رحم

آزمایش پاپ یا آزمایشHPV ، برای غربالگری سرطان‌ دهانه‌‌رحم

طبق اعلام کارگروه خدمات پیشگیری آمریکا، زنان درسنین بین ۲۱ تا ۶۵ سال باید به‌طور منظم برای غربالگری سرطان‌دهانه رحم مورد بررسی قرارگیرند، اما زنان در سنین ۳۰ تا ۶۵ سالگی را می‌توان از طریق پاپ‌اسمیر هر۳سال یک‌بار یا از طریق آزمایش مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی(HPV) هر ۵سال یک‌بار غربالگری نمود.

سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 11:34
دکتر رعنا باقری‌فرد، متخصص زنان و زایمان

تست USPSTF با اطمینان بالا توصیه‌می‌کند تا برای زنان درسنین بین ۳۰تا ۶۵ساله مزایای غربالگری سرطان گردن‌رحم تنها از طریق سیتولوژی سرویکس درهر ۳سال یا فقط آزمایش مولکولی HPVدر ۵سال باحساسیت بالا می باشد که می‌تواند زنان را از خطر سرطان دورنماید.

توصیه غربالگری

زنان با سن‌کم (درمحدوده سنین ۲۱تا ۲۹سال) دارای سرویکس، باید هر ‌۳سال یک‌بار تنها باسیتولوژی سرویکس برای غربالگری سرطان‌سرویکس مراجعه‌کنند. برای زنان زیر ۲۱سال، زنان با هیسترکتومی یا زنان بالای ۶۵سال که قبلا و به اندازه کافی غربالگری در آنها صورت گرفته است و در معرض خطر سرطان دهانه‌رحم نیستند، غربالگری توصیه‌نمی‌گردد(توصیهD).

 

توصیه غربالگری

 

این توصیه‌های پیشنهادی در وبسایت USPSTF منتشرشده‌است که در آنجا می‌توان نظرات را واردنمود.

تنها به‌روزرسانی نسبت به سال۲۰۱۲ روی توصیه‌هایی برای زنان ۳۰تا ۶۵ساله است که پیشتر اعلام‌شده‌ بود که این‌گروه‌از زنان باید به‌صورت همزمان ازطریق سیتولوژی سرویکس و تستHPV با خطر بالا مورد غربالگری قرارگیرند.

«کارگروه روی شواهدی درمورد اثربخشی آزمون‌های مختلف غربالگری و فواصل زمانی براساس سن توجه داشت و مشخص‌شد که پس‌از ۳۰سالگی، هردو آزمایش پاپ و تست‌هایhrHPV برای غربالگری سرطان دهانه رحم مؤثر هستند».

جمعیت توصیه
زنان در سن  ۲۱تا‌۶۵‌سال
Grade A
USPSTF توصیه‌می‌کند که غربالگری سرطان دهانه رحم هر‌۳سال یک‌بار فقط با سیتولوژی سرویکس در زنان ۲۱تا۲۹‌ساله انجام‌شود. USPSTF توصیه‌می‌کند که غربالگری هر۳سال یک‌بار فقط با سیتولوژی سرویکس یا هر۵ساله با تست ویروس پاپیلوم با خطربالا (hrHPV) در زنان با سنین بین۳۰تا۶۵‌سال انجام‌شود.
زنان بیشتراز ۶۵سال
Grade D
USPSTF مخالف غربالگری سرطان دهانه‌رحم در زنان بالای ۶۵سال است که درگذشته به‌‌حد کافی غربالگری داشته‌اند و درمعرض خطر ابتلا به سرطان دهانه‌رحم نیستند.
زنان با سن کمتراز۲۱
Grade D
USPSTF مخالف غربالگری سرطان سرویکس در زنان کمتر‌از ۲۱سال است
زنانی‌که دارای هیسترتوکتومی هستند Grade D USPSTF مخالف غربالگری سرطان دهانه‌رحم در زنانی است که هیسترتوکتومی با حذف سرویکس داشتند و سابقه ضایعه نئوپلاسی داخل اپتیلال [CIN] درجه۲یا۳ یا سرطان سرویکس نداشتند.

 

USPSTF باتوصیف هردو روش یعنی فقط سیتولوژی و آزمایشHPV با خطربالا به عنوان «توازنی‌منطقی» بین مزایا و معایب، اشاره‌نمود که زنان باید بررسی‌کنند که کدام استراتژی غربالگری برای آنها مناسب می‌باشد. هر آزمایش مزایا و معایب خاص خود را دارد. درحالی‌که تحقیقات نشان‌می‌دهند که غربالگری تنها با سیتولوژی ممکـن‌است «حساسیـت کمتـری برای تشخیـص CIN2 و CIN3» نسبت‌به آزمایش با HPV با خطر‌بالا داشته باشد، اما روش دوم به کولپوسکوپی‌های تشخیصی بیشتر برای هرمورد نیاز دارد.

«میزان مثبت کاذب درمیان زنان با سن کمتر‌از ۳۰سال بیشتر است که دلیل آن بروز بیشتر عفونت‌گذرایHPV در زنان جوان‌تر می‌باشد، حتی اگر میزان بروز سرطان سرویکس در این گروه سنی پایین‌تر باشد».

 

hpv

 

شواهد به‌دست آمده از در‌هر‌دو بررسی مشاهده‌ای با کیفیت خوب و متوسط حاکی از‌آن بود که تستHPV با خطربالا و تست مشترک (Co-testing) حساسیت بالاتری دارند، اما ویژگی خاصی ندارند. علاوه‌براین، آزمایش مشترک، «تعداد تست‌های پیگیری را به‌اندازه دوبرابر افزایش‌می‌دهد» و منجر‌به افزایش تشخیصCIN3 + (CIN3 و تمام سرطان‌های مهاجم) می‌گردد، بنابراین«USPSTF شامل آزمون مشترک در‌این توصیه‌نامه نمی‌شود».

این توصیه‌های جدید درمورد زنان با ضایعۀ گرید بالای پیشروندۀ دهانة‌رحم و سرطان‌دهانه رحم صدق‌نمی‌کند و همین‌طور برای زنانی‌که دارای تماس در دوران جنینی با دی‌اتیل‌استیل بسترول بوده‌اند یا دارای سیستم ایمنی خطرناک (مانند زنان مبتلابهHIV) تشخیص داده‌می‌شوند. محققان اظهارداشتند که آنها شبیه به راهنمایی موقت هستند که بخشی از آن توسط انجمن سیتوپاتولوژی آمریکا و انجمن انکولوژی زنان و زایمان در سال۲۰۱۵ ارائه شده است، که غربالگری اولیهHPV را از ۲۵سالگی به عنوان جایگزینی برای سیتولوژی و یا تست مشترک توصیه‌می‌کند.

• تبصره:

سه توصیه اول صرف‌نظر از سابقۀ جنسی زنان و یا وضعیت واکسیناسیونHPV، برای زنانی صدق‌می‌نماید که سرویکس دارند. هیچ‌کدام از این توصیه‌ها برای زنان با تشخیص ضایعۀ پیشرونده دهانه‌رحم و سرطان‌سرویکس صدق‌نمی‌کند. این توصیه‌ها همچنین درمورد زنانی‌که تماس دورۀ‌جنینی دی‌اتیل‌استیل بسترول داشته‌اند یا زنان با سیستم ایمنی مشکل‌دار (به‌عنوان مثال، زنان مبتلابهHIV) صدق‌نمی‌کند.

 

واکسیناسیونHPV

 

تعداد بازدید : 771

ثبت نظر

ارسال