شماره ۱۲۳۱

انتظارات مردان از زیباشدن به زبان آمار

پزشکی امروز

انتظارات مردان از زیباشدن به زبان آمار

قانع‌شدن مردان در قبول یک روش زیبایی برای خود به دشواری بوده و اغلب آنان با طرح پرسش‌های فراوان درمورد عوارض و عواقب هرروش از پزشک معالج، تا کاملاً ازنظر عقلانی قانع نگردند، اقدام به زیباتر و جوان‌ترشدن نمی‌نمایند.

شنبه 22 تیر 1398 ساعت 12:6
دکتر محمدرضا شفیعی - پوست، زیبایی و لیزر

مراجعه روزافزون آقایان به کلینیک‌های زیبایی، در زمره مقوله‌هایی قرارگرفته که پزشک نمی‌تواند نسبت‌به نیازها و درخواست‌های آنان درمورد زیبا و جوان‌ترشدنشان بی‌تفاوت باشد و باید موازنه‌ای منطقی میان درخواست‌های مردان برای جوان و زیباترشدن آنها با محدودیت‌های شغلی و موقعیت‌های اجتماعی آنان برقرار نماید.

درهمین ارتباط، در‌این نوشته با نگاهی آماری، نیازهای مردان برای جوان و زیباترشدن را مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم با این امید که پزشک معالج، نسبت‌به این مقوله با نگاهی جامع‌تر و علمی‌تر اقدام نماید.

پیش‌از ورود به بحث، ذکر این نکته مهم را ضروری می‌دانم که گروه‌هدف این تحقیقات، مردان و زنان اروپایی و آمریکایی بوده‌اند که ازسال ۲۰۱۳ آغازشده و تا سه‌سال ادامه‌یافت. تحقیقی جامع و علمی درمورد بررسی جامع علل گرایش مردان به جوان‌تر و زیباترشدن و نیز بیشترین و کمترین‌ها در حوزه‌های مختلف اقدامات‌زیبایی، روی تعداد ۳۱۳۸۳ مرد و زن توسط کمپانی Allergan صورت گرفت.

درمورد پیگیری اقدامات زیبایی نیز مردان از زنان مصرتر و پیگیرتر می‌باشند.

درتحقیق یادشده، مقوله چگونگی پیگیرشدن در امر ادامه انجام کارهای زیبایی در هردوجنس مورد بررسی قرارگرفته است:

مردان، به‌هنگامی‌که روشی را برای جوان‌تر و زیباترشدن انتخاب و به‌آن اقدام‌می‌کنند، ۱۹/۲ درصداز آنان پیگیر تر‌از خانم‌هایی بودند که در‌این‌تحقیق حضورداشتند. پیگیری زنان در‌این‌تحقیق ۱۶ درصد بوده‌است!

نکته چالش‌برانگیز و قابل تاکید در این تحقیق، تفاوت مردان با زنان در قانع‌شدن به انجام یک اقدام زیبایی می‌باشد.

قانع‌شدن مردان در قبول یک روش زیبایی برای خود به دشواری بوده و اغلب آنان با طرح پرسش‌های فراوان درمورد عوارض و عواقب هرروش از پزشک معالج، تا کاملاً ازنظر عقلانی قانع نگردند، اقدام به زیباتر و جوان‌ترشدن نمی‌نمایند.

درصورتی‌که زنان کمتر پرس‌وجو نموده و برای آنان، وجهه اعتمادکردن احساسی آنان به گفته‌های پزشک خود بر طرح پرسش‌های گوناگون ارجح می‌باشد و زودتر از آقایان به امر زیبایی اقدام می‌نمایند.

و همین ارتباط، درصورت شروع درپیگیری و به پایان‌رساندن یک اقدام زیبایی، آقایان بسیار پیگیرتر از زنان می‌باشند و تا به نتیجه موردنظر خود نرسند، روند درمان را رها نمی‌نمایند!

نسبت اقدام به زیبایی:

برطبق تحقیق یادشده که توسط شرکت Allergan درکشورهای مختلف اروپا صورت‌گرفت، درتمامی اقدامات زیبایی همچون انجام: بوتاکس، درم اَبریژن، پیلینگ، لیزردرمانی، تزریق فیلر، هایفو و... زنان برتری و اکثریت بسیار بالایی را نسبت‌به مردها به‌خود اختصاص داده‌اند؛ که این نسبت مراجعه درکشور ما نیز صدق می‌نماید.

بیشترین گرایش:

درتحقیق انجام گرفته فوق، گرایش به تزریق بوتاکس نزد هردو جنس مرد و زن، نخستین فراوانی مراجعه را به خود اختصاص داده است.

دومین فراوانی مراجعه مردها، متعلق به تزریق فیلر یا ژل می‌باشد.

و سومین رتبه مراجعه از‌آن لیزر موهای بدن بوده که در تمامی این سه حوزه، برتری مراجعه از آن زنان می‌باشد.

 

نوع مردان مراجعه‌کننده به مطب

 

نوع مردان مراجعه‌کننده به مطب:

سه‌تیپ از مردان برای جوانسازی و زیبایی به مطب پزشک زیبایی مراجعه‌می‌نمایند:

۱ـ همیشه جوان:

این آقایان، درشکلی حاد و وسواس‌گونه از پیرشدن چهره خود بیمناک بوده و به‌هنگام مراجعه به تمامی نکات اشاره‌می‌کنند، به‌جز سن واقعی خود!

از‌هر پیشنهادی که ازطرف پزشک برای جوان‌تر و زیباشدن مطرح گردد، کاملاً و بدون هیچ پرسشی، استقبال می‌نمایند.

اغلب سن این‌گروه از ۴۰سال به بالا بوده و ۶۰سالگی بیشترین مقطع مراجعه این گروه به مطب پزشکان زیبایی می‌باشد.

پزشک زیبایی بسیار باید محتاط باشد و پیش‌‌از اقدام به هر‌کار زیبایی، باید از وی مصاحبه روانشناختی به عمل‌آورده و نتیجه واقعی هراقدام و نیز مدت محدود اثربخشی آن اقدام را به وی تاکید ویژه نماید.

۲ـ برتربودن در محیط اجتماعی:

این تیپ از مردان، اغلب دارای موقعیت اجتماعی بالایی بوده و هدف اصلی اینان از جوان‌شدن، حفظ برتری خود در محیط کار و عقب نیافتادن درموقعیت‌های شغلی از دیگران می‌باشد و به جوان‌ترشدن بسیار حساس بوده و به آن اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

در‌این‌مورد نیز پزشک زیبایی باید با حوصله و دقت‌زیاد، درخواست‌ها و انتظارات وی از جوان‌تر و قبراق‌شدن را واقعی و زمینی نموده و درمورد هر روش، امتیازات، عیوب و مدت زمان پایداری آن روش را برای وی توضیح‌دهد.

۳ـ دارابودن چهره خشن:

این مردان دارای چهره‌ای استخوانی، بزرگ با عضلات قوی و گره خورده در نواحی پیشانی، فک و آرواره‌ها می‌باشند.

درظاهر مردانی خشمگین، قوی و تهاجمی به‌نظرآمده ولی شخصیت و رفتاری مودب و آرام دارند.

درخواست بیشتر اینان، لطیف‌کردن این چهره خشن و عصبی است که درصورت مسلط‌بودن پزشک، نتایج مطلوب و رضایتمندی را می‌تواند برای آنها به‌ارمغان‌آورد.

نکته قابل تاکید اینکه اغلب اقدامات زیبایی برای این گروه، نتایج مطلوب داشته و برخلاف چهره خشن و عصبانی این تیپ، از نتایج حاصله نیز رضایتمند می‌باشند.

چگونه مردان را می‌توان جوان‌تر و زیباتر نمود؟

پیش‌‌از پرداختن به قسمت‌های مختلف صورت در آقایان، ضروری است که به اصول مهمی در حوزه جوان‌سازی و زیباسازی آقایان اشاره‌گردد:

ـ اقدامات زیبایی برای صورت آقایان تفاوت‌های اساسی با خانم‌ها دارد.

ـ تغییرات میمیک درصورت آقایان باید حداقل بوده و نگاه مردانة آنان را تغییرندهد.

ـ ابروها در آقایان باید تا حد امکان افقی بوده و از بالارفتن یک سوم خارجی ابروها باید پرهیزنمود.

ـ چانه در آقایان نباید برجسته و برآمده شود و در شکل پهن و کشیده باید حفظ‌گردد.

ـ پوست آقایان، ضخیم و پرمنفذ می‌باشد. در تمامی اقدامات زیبایی برای کاهش این معضل، پزشک معالج باید از ایجاد لک، بدرنگی، کم‌رنگی و فرورفتگی پوست‌صورت به جد پرهیز‌نماید.

۱ـ موی سر:

رتبه نخست مراجعه آقایان به مطب زیبایی را ریزش‌مو، کم‌مویی و کچلی تیپ مردانه تشکیل‌می‌دهد.

پرداختن به این مقوله درحوصله این مقاله نبوده ولی توصیه پزشک در‌این‌خصوص، باید شامل پیشگیری تا تجویز دارو و نهایتاً کاشت‌مو باشد.

۲ـ پیشانی:

تقاضا برای محو چین‌و‌چروک‌های افقی‌پیشانی و چین‌های عمیق میان ابروها، دومین علت مراجعه آقایان به مطب‌های زیبایی را تشکیل‌می‌دهد.

نیاز به تاکید به ‌این‌ نکته مهم‌می‌باشد که تزریق بوتاکس در‌این‌ناحیه باید اصل‌ Nature Look یا «نگاه‌طبیعی» را حفظ‌ نماید.

 

چین و چروک‌های کنار چشم‌ها (پای مرغابی)

 

۳ـ چین و چروک‌های کنار چشم‌ها (پای مرغابی):

این چین‌های عمیق به‌هنگام خندیدن، بیشتر نمایان‌می‌گردند که به‌دلیل عضلات قوی و شدت میمیک خنده توسط آقایان، موجب‌شده که آنان برای محو آن به پزشک زیبایی مراجعه‌نمایند و درمان نیز مانند مورد‌فوق توسط بوتاکس می‌باشد.

درمان‌های رایج برای برطرف‌نمودن لاغری عضلات‌‌گونه و رفع چین‌های عمیق کناره‌های‌بینی تا لب‌فوقانی، تزریق‌ژل یا فیلر می‌باشد.

تحقیق جامع از نوع ژل، کمپانی سازنده ژل و انجام جستجوی اینترنتی ویژگی‌های ژل پیشنهادی توسط فرد کاندید تزریق، سبب‌می‌گردد تا عوارض مخاطره‌آمیز فیلر، به حداقل رسانیده شود.

ولی همان‌گونه که در نوشته‌های پیشین نیز بارها تاکیدشده، تزریق فیلر، فقط می‌تواند خطوط و چین‌های عمیق صورت را پرکند و کشیدگی و جوانسازی چهره را به‌طور کامل باعث نمی‌گردد.

برای کشیـدگی پوست شل‌شده و رفع تکیدگی‌صورت به‌طور‌کامل، پیشنهاد به انجام هایفو (High Intensivity Focus Ultrasound) می‌شود که در زمره اقدامات غیرتهاجمی و مفید جوان‌گشتن پوست صورت است و به آن لیفت بدون جراحی نیز می‌گویند.

 

که‌ها، کک‌مک‌ها و کراتوزهای صورت

 

۷ـ لکه‌ها، کک‌مک‌ها و کراتوزهای صورت:

این ضایعات رنگدانه‌ای بیشتر نزد پوست‌های روشن و ظریف بوده و اغلب پوست صورت افراد میانسال و سالمند را مبتلامی‌سازد.

این عوارض نزد آقایان دارای پوست‌روشن و میانسال که پوست‌ آنان خشک می‌باشد، در دهه پنجم عمرشان ظاهرگشته و درمان آن پیش‌از هرگونه اقدام به درمان‌های گران‌قیمت و تهاجمی با لیزر و یا سوزاندن توسط کوتر، باید در درجه نخست، درمان توسط فریز یا سرمادرمانی (کرایوتراپی) باشد.

فریز یا کرایوتراپی، روشی غیرتهاجمی بوده و با حداقل عوارض، مناسب‌ترین اقدام درمانی برای محو این‌گونه ضایعات و نیز درمان اولیه کارسینوم‌های پوستی BCC می‌باشد.

۸ـ منافذ باز پوست صورت:

در زمرة مواردی است که آقایان برای محو آن و جایگزینی آن با پوست روشن و جوان، به پزشک زیبایی مراجعه می‌نمایند.

اقدامات درمانی به‌کارگیری لیزرهای فراکشنال و نیز پیلینگ، باید بااحتیاط و تحقیق درمورد حوصلة فرد انتخاب گردد.

میکرودرم، اثر موثر و معنی‌داری در کاهش منافذ‌پوست ندارد.

۹ـ درمان غبغب:

در زمرة مواردی است که برای هر دوجنس، به‌ویژه زنان، آزاردهنده و نازیبا می‌باشد.

ظاهرشدن غبغب دلایل متعدد وراثتی، بیماری، چاقی، میانسالی و کهنسالی دارد.

پس‌از رفع علل‌اصلی، می‌توان اقدامات تهاجمی و غیرتهاجمی برای کم‌نمودن حجم غبغب را انجام‌داد. روش‌های تهاجمی شامل جراحی و لیپوساکشن است که بررسی آن در حوصله این بحث نمی‌باشد.

روش‌های غیرتهاجمی کمتر موثر بوده و تنها اقدامی که نسبت به دیگر اقدامات در قوام و جمع‌نمودن غبغب موثرتر می‌باشد، روش هایفو(HIFU) می‌باشد که نتایج مطلوبی در کم‌نمودن حجم غبغب داشته است.

 

درمان غبغب

 

تعداد بازدید : 102

ثبت نظر

ارسال