شماره ۹۴۵

مقایسه روش های درمان افسردگی

J Clinpsychiatry  2012 Jan 73;66

مقایسه روش های درمان افسردگی

‬روان درمانی (روانپزشکی) هفتگی توسط تراپیست های مجرب یا قرص دارونما قرار دارد.

چهارشنبه 28 فروردین 1392
گروه ترجمه سایت پزشکی امروز

در متا آنالیزهای اخیر گفته شده است که استفاده از روان درمانی (روانپزشکی) کوتاه مدت دینامیک برای افسردگی موثر است و استفاده از داروهای ضد افسردگی دارای تاثیر کاملاً‮ ‬استقراریافته است. عده‌ای از پژوهشگران تعداد‮ ‬157‮ ‬بیمار مبتلا به افسردگی ماژور( ‮‬59٪‮ ‬زن،‮ ‬52٪‮  ‬از اقلیت نژادی،‮ ‬75٪‮ ‬با درآمد پایین‮) ‬را به مدت‮ ‬16هفته تحت درمان باسرترالین،‮ ‬روان درمانی (روانپزشکی) هفتگی توسط تراپیست های مجرب یا قرص دارونما قرار دادند.مصرف‌کنندگان دارو و دارونما،‮ ‬تدبیر بالینی نیز شدند‮ . ‬در صورتی که در هفته‌ی هشتم پاسخی وجود نداشت به ترتیب تحت درمان باونلافاکسین یا دارونمای دیگر قرار می گرفتند‮.‬
میان سه بازو بعد از‮ ‬16‮ ‬هفته اختلافی وجود نداشت‮ (‬پاسخ:دارو‮ ‬31٪،‮ ‬روان درمانی‮ ‬28٪،‮ ‬دارونما‮ ‬24٪،‮ ‬رمیسیون به ترتیب‮ ‬2‮‬2‮ ۶۲،  ‬و20٪‮) ‬اما در آنالیزهای پایان بررسی در مردان گروه اقلیت نژادی روان درمانی (روانپزشکی) موثرتر از دارونما یا دارو بود.در خانم های سفیدپوست دارو یا روان درمانی (روانپزشکی) موثر بود و در مردان سفیدپوست دارونما تاثیر بیشتری داشت‮.‬

 

تعداد بازدید : 726

ثبت نظر

ارسال