شماره ۹۴۵

مارکر نسبتا جدید سرطان پروستات

J.Urol 2012 Nov;188:1726

مارکر نسبتا جدید سرطان پروستات

در‮٢٤‬٪‮ ‬مردان،‮ ‬جواب بیوپسی از نظر سرطان مثبت بود‮.

جمعه 1 مرداد 1395
پزشکی امروز

ژن ‮٣‬سرطان پروستات‮ ‬‭(‬PCA3‭)‬‮ ‬در یاخته های سرطان پروستات بیش از حد متجلی می شود‮. ‬فرآورده ی این ژن را می توان در نمونه های ادرار گردآوری شده پس از معاینه ی رکتوم با انگشت اندازه گیری کرد‮. ‬برای استفاده ی بالینی از این روش،‮ ‬سنجش های تائید شده توسط‮ ‬FDA‮ ‬موجود است‮. ‬برای آنکه مشخص شود چگونه می توان با استفاده از‮ ‬PCA3‮ ‬به کلینیسین کمک کرد تا تصمیم بگیرد در کدام بیمار دچار افزایش آنتی ژن اختصاصی پروستات‮ ‬‭(‬PSA‭)‬‮ ‬بیوپسی انجام دهد،‮ ‬پژوهشگران یک بررسی روی ‮٣١٩١ ‬مردی انجام دادند که میزان‮ ‬PSA‮ ‬در آنها بیش از ۲/۵  ‬نانوگرم در میلی لیتر بود‮. ‬پیش از انجام بیوپسی،‮ ‬در تمام این مردان آزمون‮ ‬PCA3‮ ‬انجام شده بود‮.‬

در‮٢٤‬٪‮ ‬مردان،‮ ‬جواب بیوپسی از نظر سرطان مثبت بود‮. ‬هرگاه فقط مردانی که دارای امتیاز‮ ‬PCA3‮ ‬بیش از ‮٥٣ ‬بودند،‮ ‬بیوپسی می‌شدند،‮ ‬حدود ‮٠٠٣١ ‬مرد از انجام رویه معاف می شدند ولی تشخیص سرطان در قریب به ‮٠٠٤ ‬نفر از ‮٠٠٨ ‬مورد از دست می رفت‮. ‬به عکس،‮ ‬در صورتی که امتیاز‮ ‬PCA3‮ ‬مثبت کاهش داده می شد،‮ ‬فقط حدود‮ ٠٠١ ‬مورد از ‮٠٠٨ ‬مورد سرطان از دست می رفت ولی فقط در حدود‮٠٠٥ ‬نفر از انجام بیوپسی معاف می شدند‮.‬

 

تعداد بازدید : 1383

ثبت نظر

ارسال