شماره ۱۲۳۰

سیستم بسته بازاریابی محصولات دارویی و سلامت‌محور

پزشکی امروز

سیستم بسته بازاریابی محصولات دارویی و سلامت‌محور

درحوزه محصولات سلامت‌محور به‌ویژه اشکال گوناگون دارویی، استراتژی آنسوف است که با تاکید بر توسعه محصول و بازار اجرا می‌گردد.

شنبه 5 مرداد 1398 ساعت 9:31
امید مجدی،با همکاری سرکارخانم خدیجه کوه‌کنی

استراتژی مرسوم درحوزه محصولات سلامت‌محور به‌ویژه اشکال گوناگون دارویی، استراتژی آنسوف است که با تاکید بر توسعه محصول و بازار اجرا می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه کنید.

 استراتژی آنسوف یک ماتریس ۲در۲ است که ۴پارامتر دارد و به شرح‌زیر می‌باشد:

نفوذ

توسعه محصول

توسعه بازار

ایجاد تنوع محصول

محصول‌فعلی/ بازارفعلی: رسوخ در بازار (Markert Penetration)

محصول‌فعلی/ بازارجدید: توسعه بازار (Market Development)

محصول جدید/ بازار فعلی: توسعه و تنوع محصول (Product Development)

محصول‌جدید/ بازار جدید: توسعه ناهمگون (Conglomerate Diversification).

محصولات فعلی محصولات جدید
نفوذ توسعه محصول
توسعه بازار ایجاد تنوع محصول

 

محصولات فعلی

محصولات جدید

نفوذ

توسعه محصول

توسعه بازار

ایجاد تنوع محصول

سیستم بسته چرا ؟

بیشتر شرکت‌های تولیدی قدمت بالای۳۰سال دارند و محصولاتشان منحصربه برند هستند.به‌طورمثال برندهایی که تولید محصولات استریل و تزریقی (مانندسرم) و پشتوانه دولتی دارند، برای نفوذ و توسعة بازار انگیزه‌ای ازخودشان بروز نمی‌دهند و به سمت تک‌محصولی پیش‌می‌روند و چون محصولشان جزو محصولات استراتژیک محسوب‌می‌شوند! بازار را همواره دردست خود دارند. درنتیجه این سیستم بسته که عوامل بیرونی را در برندشدن و شرایط استراتژیک حائز‌اهمیت مناسبی نیز دارد، تبدیل به یک سیستم بسته با رویکرد بی‌تلاش می‌گردد.

برای نمونه درشرکت‌هایی که اشکال داروهای عام و مسکن را تولیدمی‌کنند، می‌توان سیستم‌بسته را به این ترتیب بررسی نمود:

کپسول چرک‌خشک‌کن:

برفرض۵برند گوناگون این محصول را تولیدمی‌نمایند و هر۵محصول درسیاست قیمت‌گذاری سازمان‌های‌نظارتی، یک‌قیمت مصوب را برای محصولاتشان درنظر می‌گیرند.

بیمار به‌پزشک مراجعه‌می‌نماید و پزشک دارو را تجویزمی‌نماید، بیمار به تامین‌کننده که همان داروخانه می‌باشد مراجعه‌نموده و تامین‌کننده از هر برندی که موجود داشته باشد، پیرو تجویز پزشک به بیمار تقدیم‌می‌کند.

پرسش: اگر در قیمت‌گذاری و معرفی محصول تفاوتی وجود ندارد، پس سیستم یک‌طرفه ادامه مسیرمی‌دهد.

پرسش: اگر تفاوتی دربسته‌بندی‌ مواد اولیه و سایر عوامل وجودارد، چرا انتخاب برای بیمار آزاد نیست؟

پرسش: به‌طور‌یقین خروجی این ۵ برند یک محصول است با شرایط متفاوت ازجمله:

مواد مؤثره متفاوت

فرموله‌نمودن متفاوت

بسته‌بندی و برچسب‌زدن(Labling) متفاوت

شرایط تولید

جوایز و تخفیفات در بستر فروش از پخش و تولید‌کننده به داروخانه.

بنابراین می‌توان گفت دراین مثال نیز سیستم بسته می‌باشد!

راه‌حل خروج از‌این سیستم بسته:

تنوع ایجاد محصول با رویکرد آزادسازی قیمت‌ها باتوجه به هزینه‌گذاری دراقلام تولیدمحصول و همچنین فرآیند معرفی پایا و ماندگار محصول و ارتباط کلامی، توجیهی، سمیناری، کنگره‌ای، همایشی و حضوری تیم بازاریابی با پزشکان و...

 

تعداد بازدید : 375

ثبت نظر

ارسال