ایونت فارما چیست؟

ایونت فارما چیست؟

ایونت یا رویداد حرفه ای ، برگزاری همایش ، سخنرانی یا کارگاه جهت ارتقاء دانش یا معرفی محصولات است. در دنیای مدرن امروز ، لازم است از تمام فرصت های موجود در بازار بهره جست.

شنبه 5 مرداد 1398 ساعت 22:58
امید مجدی،تسهیلگر و مشاور بازاریابی محصولات سلامت محور

ایونت یا رویداد حرفه ای ، برگزاری همایش ، سخنرانی یا کارگاه جهت ارتقاء دانش یا معرفی محصولات است. در دنیای مدرن امروز ، لازم است از تمام فرصت های موجود در بازار بهره جست.

درحوزه محصولات دارویی و سلامت محور میبایست نقشه راهی مدون برای اجرای کنگره برای خود ایجاد کنیم به طوریکه بتوانیم نیازهای قبل و حین و بعد از کنگره را بسنجیم.

اگر کنگره را درقالب ایونت اجرا نماییم، میتوان به یک استاندارد معرفی با دامنه بازخورد بالا دست یافت.

استاندارد های ایونت ناب :

ایجاد یک رویداد به نفع برند

شناسایی مخاطبان با درجه اهمیت

درهم آمیختگی احساس و علم

ایونت را به رویه ای اجرایی در فرایندها درنظر بگیریم

کلیه پرسنل بازاریابی خودرا ملزم به ایونت بدانند

شعاری با رویکرد ایونت محور ایجاد کنیم

به عنوان یک ایونت برندینگ خواسته های معقولی را از مخاطب طلب کنید مانند :

چرا از رویداد ما دیدن کردید

چگونه مخاطب را با ایونت برند نزدیک کنیم : تنها راه ارتباط کلامی و دیداری با مهارت های ارتباطی موثر

ایونت را برای گروه محصولات مشخص کنید

برای نمونه:

ایونت مرتبط با محصولات مکمل

ایونت مرتبط با محصولات گیاهی

ایونت مرتبط با محصولات مواد اولیه دارویی

ایونت مرتبط با محصولات بیولوژیک

دریک کلام تغییر ادبیات از قبل به حال که دریک جمله کوتاه : ایونت ناب با محصولات برند .......

 

تعداد بازدید : 852

ثبت نظر

ارسال