شماره ۱۱۸۴

خودآزمایی: تشخیص شما چیست؟ ۱۱۸۴

پزشکی امروز

خودآزمایی: تشخیص شما چیست؟ ۱۱۸۴

خون‌محیطی نشان‌دهندة لنفوسیت‌های فعال‌شده بزرگ ‌(Atypical Lymphocyte) و لنفوسیتوز نسبی می‌باشد که احتمال منونوکلئوز عفونی را شدیداً مطرح‌می‌نماید.

پنجشنبه 1 شهریور 1397 ساعت 11:5
دکتر داوود منادی‌زاده - هماتولوژیست

جوانی۱۹ساله به‌علت گلودرد در۳روز گذشته، به پزشک‌ عمومی مراجعه‌نمود. در معاینه، مشخص‌شد که وی دچار عفونت حاد لوزه‌ها با لنفادنوپاتی دوطرف گردن می‌باشد. پزشک‌عمومی یک دوره Ampicillin تجویزنمود. ولی بیمار دچار راش‌های جلدی سراسر‌بدن(53a) گردید. فرمول و شمارش‌ خون او به‌شرح‌زیر بود:

Hb:12.3 g/dl

(WBC:7600/mm3 (Lymphocytes, Neutrophils 34%

Plalelets:150000/mm3

• پرسش:

۱ـ نظر شما در‌مورد تصاویر‌53b‌ تا 53d چیست؟

۲ـ تشخیص چگونه تأییدشود؟ درمورد آزمایشی که شما درخواست می‌دهید توضیح‌دهید.

۳ـ تشخیص‌های افتراقی کدامند؟

۴ـ چه عارضه مهمی ممکن‌است رخ‌دهد؟

• پاسخ:

۱ـ خون‌محیطی نشان‌دهندة لنفوسیت‌های فعال‌شده بزرگ ‌(Atypical Lymphocyte) و لنفوسیتوز نسبی می‌باشد که احتمال منونوکلئوز عفونی را شدیداً مطرح‌می‌نماید.

۲ـ (Infectious Mononucleosis (Glandular fever به‌علت عفونت ویروس(Epstein-Barr(EBV می‌باشد و لنفوسیت‌های B را دچار‌می‌کند. لنفوسیت‌های فعال‌شده که در خون‌محیطی دیده‌می‌شوند، T lymphocyte تحریــک‌شـده هستند. آزمایش۱ Paul-Bunnel یا Mono test وسیله‌ای است که Heterophile antibody را شناسایی‌می‌نماید. این آنتی‌بادی اختصاص به ویروس EBV دارد که در بیماری‌های دیگر نیز ممکن‌است عامل باشد.

این آنتی‌بادی، عدم‌جذب توسط سلول‌های کلیه ‌موش‌آزمایشگاهی‌(Guinea pig Kidney cells) را نشان‌می‌دهد، ولی به گلبول‌های‌ قرمز گاو نر جذب‌می‌گردد.

نوع کاذب‌ مثبت (False Positive) این تست نادر‌است ولی می‌تواند در لوپوس‌اریتماتوز‌ سیستمیک‌(SLE) مشاهده‌شود، لذا شناسایی آنتی‌بادی EBV ارزش بیشتری دارد.

۳ـ عفونت سایتومگالوویروس(CMV)، توکسوپلاسموز و آدنوویروس ممکن‌است چنین نشانه‌ای را در خـون‌محیطی داشته باشند ولی در‌آنها Mono test منفی‌می‌باشد.

۴ـ لنفادنوپاتی ژنرالیزه و اسپلنومگالی اغلب در عفونت منونوکلئوز وجود دارد، پارگی خودبه‌خودی طحال گزارش‌شده و لذا ما توصیه‌می‌نماییم تا درهنگام لمس طحال، مراقب این عارضه باشید.

ترومبوسیتوپنی خود‌ایمنی‌(I.T.P) کم‌خونی ‌خودایمنی‌(ATIA) و هپاتیت ممکن‌است در‌این بیماری مشاهده‌گردد. ویروس EBV در پاتوژنز ابتلا به نئوپلاسم‌ Nasopharyngeal، لنفوم‌ Burkitt᾽s و لنفوم با سلول‌های B در‌افرادی‌که ایمنی ضعیف دارند دخالت دارد؛ مانند افرادی‌که پیوند عضو شده‌اند و یا آزمایشHIV مثبت دارند.

لنفوم در‌افرادی‌که‌ HIV‌‌ مثبت‌دارند، اغلب سیـستم‌ عصبـی‌مرکزی‌(CNS) را نیـز درگیر‌می‌کند (53e).

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه نمایید.

تعداد بازدید : 508

ثبت نظر

ارسال