شماره ۱۱۷۵

خودآزمایی: تشخیص شماچیست؟ ۱۱۷۵

پزشکی امروز

خودآزمایی: تشخیص شماچیست؟ ۱۱۷۵

بیماری۳۴ساله باسابقه اعتیاد بامواد تزریقی، دچار تنگی‌نفس پیشرونده در هفته‌اخیر، مراجعه نموده است. درمعاینه، فشارخون به ۹۰/۶۰میلی‌متر جیوه سقوط‌‌ کرده، Oxygen saturation ‌با مصرف اکسیژن از ۴۰درصد به ۸۶درصد رسیده‌است و بیمار مداوم عرق‌می‌کند. شمارش سلول‌های خون به‌شرح زیر است:

یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 11:41
دکتر داوود منادی‌زاده - هماتولوژیست

 

Hb:8.5g/dl
(WBC: 17500/mm3 (Neutrophils79%
Platelets 105000/mm3

• پرسش:

۱ـ باتوجه به عکس ریه، تشخیص احتمالی شما چیست (19a)؟

۲ـ چه بررسی دیگری باید انجام‌داد؟

۳ـ چگونه او باید درمان شود؟

۴ـ چه عارضه خونی دیگری ممکن‌است دراین موقعیت رخ‌دهد؟

• پاسخ:

۱ـ او احتمالاً دچارعفونت Pneumocystis Carinii می‌باشد.

۲ـ بررسی آنتی‌بادیHIV و شستشوی برونکوآلوئولر(Lavage) و ترشحات برونش جهت تأیید تشخیص میکروبیولوژیک، پس‌از مشاوره با متخصص بیهوشی باید انجام شود.

بیمار لازم است تا دربخشICU بستری‌گردد و آزمایشات‌ بیوشیمی‌غربالی(Biochemical‌ Screening) کامل حتماً انجام‌گشته و همچنین کشت‌خون و ادرار و کشت‌ حلق جهت باکتری، ویروس قارچ و پروتوزوا گرفته‌‌شود.

۳ـ او باید با Co-trimoxazole وریدی جهت‌درمان عفونت‌احتمالی .Pneumocystis.c درمان‌شده و آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف نیز تا اخذ جواب باکتریولوژیـک بگیـرد و گاهی از مـوارد به‌علت Mixed infection هر‌دونوع آنتی‌بیوتیک باید ادامه‌یابد. دوز بالای Co-trimoxazole ممکن‌است اثر میلوسوپرشن در مغزاستخوان داشته و نیاز به مصرف اسیدفولیک نیز داشته‌باشد.

۴ـ‌ گاه Lymphopenia, Immune Thrombocytopenia و آنمی ناشی‌از بیماری‌های مزمن نسبتاً شایع است و مونوسیتوز و سندرم Hemophagocytic، آنمی‌ایمیونولوژیک و آنمی‌آپلاستیک نیز گزارش شده‌‌است.

خون‌محیطی‌(19b) از یک فرد با ‌HIV‌مثبت که روی‌Zidovudine است، نشان‌دهنده ماکروسیتوز و ترومبوسیتوپنی می‌باشد. لنفوم شیوع بیشتری در‌این بیماران دارد، بخصوص نوع‌B-cell (همچنان‌که در تصویر19c در مغزاستخوان مشاهده‌می‌شود) و Myelodysplasia و Acute Leukemia نیز گزارش‌‌گردیدند.

یک رنگ‌آمیزی‌Ziel-Nielson در مغزاستخوان بیمار با HIV مثبت به‌نمایش گذاشته‌شده(19d) که در محیط‌کشت Mycobacterium avium داخل‌سلولی محرزگردید.

بیـوپسی مغزاستـخوانTerpinene در بیـمار با HIV مثبت (19e) عفونت Cryptococcus neoformans را نشان‌می‌دهد.

• HIV:

از زمانی‌که بیماری AIDS ازسال۱۹۸۱ شناخته‌شده، مشکلی جهانی در کره زمین ایجادگشته و بیش‌از ۳۴میلیون از جمعیت جهان به این ناخوشی دچارند. در آمریکا ۱/۱ میلیون تَن گرفتار این بیماری هستند و سالیانه ۵۰/۰۰۰ انسان به آن مبتلا می‌شوند. تقریباً ۵۰درصد از بیماران درجهان و ۱۵درصد در امریکا آگاهی از گرفتاربودن خود ندارند.

HIV)Human Induced Virus) عفونتی است که توسط ۲رتروویروس ‌شبیه ‌به ‌یکدیگر(HIV-1 و HIV-2) که لنفوسیت‌هایCD4 را تخریب‌کرده و ایمنی سلولی را کاهش‌می‌دهند، فرد را گرفتار ‌نموده و موجب افزایش برخی‌‌از عفونت‌ها ازجملهTB و بیماری‌های سرطانی می‌گردند. آغاز بیماری ممکن‌است با تب همراه‌گردد و نشانه‌های بعدی بستگی به شدت کاهش لنفوسیت‌هایCD4 دارد.

بیمار ممکن‌استAsymptomatic به‌صورت ناقل‌بوده و در‌آینده دچار عفونت‌های فرصت‌طلب یا سرطان گردد.

زمانی‌که تعداد لنفوسیت‌های CD4 به کمتر از μl/200 برسد، بیماری به‌توسط آزمایش Antibody یا Antigen تشخیص داده‌ می‌شود. بهتر است تست غربالگری به‌طور روتین در افراد جامعه انجام‌گردد.

عوامل خطر عبارتند‌از: نزدیکی‌جنسی با افراد مبتلا، ابتلا از راه گرفتن ترانسفوزیون خون، استفاده‌از سوزن سرنگ‌های مشترک درمورد معتادان تزریقی و تولد از مادر مبتلا به بیماری.

نشانه‌های بارز بیماری شامل تب و عرق زیاد، اسهال، کاهش‌وزن، تحلیل‌رفتن بدن، عفونت‌های فرصت‌طلب گاهی کشنده به‌علت کاهش ایمنی سلولی، سرطان‌های پیشرونده به‌ویژه سارکوم Kaposi، لنفوم‌پیشرونده و لنفوم خارج از عقده‌های‌لنفاوی می‌باشند.

نشانه‌های نورولوژیک مانندAseptic meningitis، دمانس مغزی و نوروپاتی می‌باشند.

از‌نظر‌درمان؛ تجویز دارو جهت کاهش تکثیر ویروس‌توسط تجویز توأم داروهایی می‌باشند که آنزیم‌های HIV را مهار‌می‌کنند.

:Ref
Family Medicine -
Current Medical treatmentment -
Self assessment clinical Hematology -

تعداد بازدید : 606

ثبت نظر

ارسال