شماره ۱۱۷۸

خودآزمایی: تشخیص شماچیست؟ ۱۱۷۸

پزشکی امروز

خانم ۳۱ساله‌ای که باسابقه گذراندن۳ماه تعطیلات طولانی درخاورمیانه و شمال آفریقا به‌وطن برگشته است، با ابتلا به تب، کم‌اشتهایی و ناراحتی شکم از ۲هفته پیش، به ما مراجعه نمود.

سه شنبه 2 بهمن 1397 ساعت 11:2
دکتر داوود منادی‌زاده - هماتولوژیست

او مسافرت‌های فراوانی را در‌این مدت داشته و اغلب در چادر و یا هتل‌های خیلی ارزان می‌خوابیده. برای پیشگیری‌از مالاریا دارو مصرف‌کرده بوده و سابقه اسهال و یبوست ندارد.

درمعاینه رنگ‌پریده است ولی یرقان ندارد، لنفادنوپاتی وجود ندارد ولی طحال به اندازه 8cm بزرگ‌شده و کبد قابل‌لمس می‌باشد.

نتایج آزمایشات انجام‌شده عبارتنداز:

Hb:9.3g/dl
(WBC: 3.400/mm3 (Lymph%40/Neutro:55%
Platelets 74000/mm3
Blood urea,electrolytes Normal
Liver function
stool, blood, urine
Throat, saliva culture

بیوپسی کبد انجام‌شد(25a).

• پرسش:

۱ـ تشخیص این بیمار چیست؟

۲ـ چه یافته‌های دیگری ممکن است در این بیماری پیدا‌شود؟

۳ـ توصیه درمانی شما چیست؟

• پاسخ:

۱ـ آسپیراسیون مغز‌استخوان (25c) انگل Leishman-Donovania را دریک ماکروفاژ نشان‌می‌دهد که تشخیص لیشمانیوز احشایی(kala-azar) را محرزمی‌کند، پان‌ستیوپنی خفیف این خانم مربوط به بزرگی طحال می‌باشد. گرچه لوکوپنی خفیف می‌تواند مربوط به خود بیماری باشد.

۲ـ عفونت Leishmania donovania که یکی‌از بیماری‌های انگلی(Protzoan) می‌باشد، توسط نیش‌پشه‌های رده Sandflies از یک حیوان (مانندسگ) که حامل «Reservoir» است، منتقل‌می‌گردد. مخزن «Reservoir» در انسان‌ها فقط در فرم‌ هندی (Indian form) بیماری می‌باشد.

هپاتواسپلنومگالی؛ برخی‌از اوقات لنفوپنی به‌طور تی‌پیک دیده‌می‌شود. هیپرگاماگلبولینمی پلی‌کونال و افزایش‌IgM و سرعت سریمانتاسیون(ESR) از خصوصیات این بیماری می‌باشند.

خون‌محیطی(25b)؛ پلاسماسل‌های‌Reactive در جریان‌خون و Rouleaux formation را نشان‌می‌دهد، Donovan bodies در مغزاستخوان نیز(25c) دیده‌می‌شود.

نویسنده ۳مورد از‌این بیماری را در‌۳۰تا۴۰سال پیش و لام‌های تهیه‌شده از مغزاستخوان و طحال این بیماران را دیده‌است که یک بیمار ساکن در جنوب‌ایران و ۲بیمار دیگر در پاکستان بوده‌اند.

۳ـ Pentavalent antimonials مانند Sodium stibogluconate داروی درمان انتخابی این بیماری می‌باشد.

 

تعداد بازدید : 892

ثبت نظر

ارسال