شماره ۱۲۲۰

کاتتر مکندۀ جدید کنترل کنندۀ پنومونی ناشی‌از ونتیلاتور

پزشکی امروز

کاتتر مکندۀ جدید کنترل کنندۀ پنومونی ناشی‌از ونتیلاتور

با پیشرفت‌های روزافزون‌پزشکی و بهبود کیفیت مراقبت‌از بیماران‌، میزان بروز پنومونی ناشی‌از ونتیلاتور‌‌‌(VAP) که از شایعترین عفونت‌های بخش مراقبت‌های‌ویژه می‌باشد کاسته شده‌است‌، اما همچنان در ۸/۳‌‌ درصد ‌تا ‌۲۸/۵ درصد‌از بیماران لوله‌گذاری‌شده در بخش ‌ICU که بیش‌از دو‌ روز بستری‌می‌گردند‌، شاهد عوارض فراگیر و پرهزینۀ ناشی ‌از‌آن هستیم.

چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 11:29
دکتر علی فاطمی- متخصص بیماری‌های‌ریوی

عبور ریزترشحات‌ (Microaspiration) و مواد سرشار‌از پاتوژن از لولۀ‌تراشه و سرازیر‌شدن آنها به‌درون دستگاه‌تنفسی‌تحتانی، یکی‌از‌دلایل ‌VAP است.

شرکتMedical Vyaire که در زمینۀ تجهیزات کارکرد دستگاه‌تنفسی در فعالیت است‌، با ارائۀ دستگاهی نوین به بازار‌، در جهت حل این مشکل قدم‌برداشته است.

نوعی کاتتر مکنده‌(Suction Catheter) در بالای ‌Cuff جاگذاری‌گردیده که به‌عنوان لولۀ استاندارد تنفسی به‌کار‌رفته و مواد ترشح‌ شده را به خارج از دستگاه‌تنفسی می‌راند و در به‌حداقل‌رساندن خطر میکروآسپیراسیون نقش مهمی را ایفا‌می‌نماید.

به بیانی دیگر‌، لوله‌های تراشۀ‌تنفسی با دریچۀ مکنده‌ای در بالای‌‌Cuff قرار‌دارند که از ورود مایعات و اجسام به داخل شش‌بیمار محافظت‌نموده و خطر VAP را تا ۵۰ ‌درصد کاهش‌می‌دهد.

اما پیرامون استفاده از‌این دستگاه همچنان اختلاف ‌نظراتی میان انجمن بیماری‌های قفسۀ‌سینه آمریکا (ATS) و جامعۀ مراقبت‌های‌ویژۀ پرستاران آمریکا (‌AACN) و انجمن بیماری‌های عفونی‌آمریکا‌(IDSA) وجوددارد. ATS برخلاف سایر انجمن‌هایی که ذکر‌شد، مخالف استفاده از‌این دستگاه است‌. اما در برخی بیمارستان‌ها این دستگاه در‌حال‌آزمایش و استفاده‌شدن است.

خط‌مشی‌ها‌(Guidelines) به استفادۀ بیش‌از ۴۸ ‌ساعت از مکندۀ روی کاف (Cuff) در بیمارانی‌که از دستگاه‌تنفس ‌مصنوعی استفاده‌می‌کنند، توصیه‌ می‌نماید و همچنین استفاده‌از ETT)Endotracheal Tubes) برای این دسته از بیماران با‌توجه به زمان انتخاب نوعِ لوله‌ها هنگام لوله‌گذاری‌، منع‌می‌نماید. این موضوع بیمارستان‌ها را با دو راهکار مواجه‌ می‌سازد:

• استفاده از دوعدد‌ETT و تلاش برای پیش‌بینی اینکه آیا بیمار نیاز به استفادۀ دراز‌‌مدت از دستگاه‌تنفسی دارد یا خیر.

• لوله‌گذاری در تمامی بیماران با ETT‌‌‌هایی با قیمت بالاتر

ETT‌‌‌های Specialized Subglottic ویژۀ دهانۀ حنجره، به‌طور‌تقریب قیمتی ۱۰ ‌برابر لوله‌های تنفسی دارند و در کوتاه‌مدت به نیازهای بیماران پاسخ خواهند داد که البته در بیشتر بیمارستان‌ها استفاده‌نمی‌گردد.

با‌توجه به مشکلاتی که شرح آنها مبذول‌گشت، محققان همواره در تلاش‌بودند تا راهی دیگر جهت حل این معضل ارائه‌دهند‌. آنها با ارائۀ دستگاهی نوین(Tri-Flo)، امکانی برای پزشک فراهم‌آوردند تا کاتتر مکنده را در کاف‌ پشت لوله وارد نماید. حتی اگر بیماری با لولۀ‌تنفسی ساده به بخش ‌ICU منتقل‌گردید‌، لوله به راحتی قابل‌تبدیل است و کاتتــر مکندۀ مـورد بـحث ما به‌صورت مستـمر یا متناوب مواد اضافی را از دستگاه‌تنفسی خارج می‌سازد. (تأثیر‌ ‌Tri-Flo بر ‌VAP همچنان در دست بررسی است).

سیستم مکندۀ ‌Tri-Flo بدین‌گونه است که فقط مناسب بیمارانی می‌باشد که زمان لوله‌گذاری آنها بیش‌از ۴۸‌ساعت است و طی مراقبت‌های‌پزشکی در‌هرزمان امکان استفاده‌ از‌ آن‌را دارا می‌باشند.

در‌حالت‌کلی اگر بیمار در بخش اورژانس لوله‌گذاری‌شده باشد و شما نیز از نیاز او به مراقبت دراز‌‌مدت آگاهی داشته‌باشید‌، به‌طور‌قطع جدا‌نمودن لولۀ استاندارد و نصب لولۀ اندوتراکئال ممکن‌است به‌قیمت جان بیمار تمام‌گردد و در‌این موقعیت است که Tri-Flo به میدان می‌آید.

استفاده از‌این دستگاه بسیار آسان است‌، محققان دانشگاه سین‌سیناتی در نشست‌سالانه طب بحرانی در‌سال۲۰۱۷ با ارائة پژوهش‌های خود به مقایسه و ارزیابی بیش‌از ۲۰‌پزشک و پرستاری پرداخته بود که از هردو‌سیستم لوله‌گذاری استاندارد و Tri-Flo استفاده‌ نموده‌بودند.

نتیجه اینگونه بود که در لوله‌گذاری استاندارد هیچ‌یک از متخصصان موفق‌نشدند تا لوله را در مکان ویژة خود جاگذاری‌نمایند ولی در سیستم ‌Trio-Flo به‌طور‌دقیق در محل موردنظرجاگذاری‌گردید و محققان پس‌از نظارت و آزمایش‌های گوناگون از مکش مواد مترشح‌شده از پشت اوروفارنکس‌ (Oropharynx) نیز مطمئن گشتند. محققان اظهار‌داشتند هنگامی‌که لولۀ ‌Trio-Flo را جدا‌نمودند‌، خلط و موادی آلوده به باکتری‌، به ضخامت ۵ ‌تا‌ ۶ ‌میلی‌متر مشاهده‌نمودند.

شرکت تولید‌کنندۀ این کاتتر به‌عنوان مکمل این دستگاه و جهت رفع مشکل متداول این محصول‌، گیره‌های ایمنی طراحی‌نموده و به بازار روانه‌ساخت که جایگزین چسبِ‌(Tape) ضامن لولۀ‌تنفسی و تغذیه‌می‌گردد. زیرا این چسب موجب به‌جا‌ماندن ذرات چسبندۀ بسیاری می‌گردد و قابلیت سازگاری و تنظیم‌بالا نداشته و در‌صورت مرطوب‌شدن، باز‌شده و به‌اصطلاح وا‌می‌رود. موضوع خطرناکتر این که ممکن‌است چسب مذکور در جیب پرستاران از اتاقی به اتاق‌دیگر رفته و با آلوده‌شدن، موجب بروز عفونت در بیمار گردد. این گیرۀ پلاستیکی با خود بندی‌تمیز و سیلیکونی جهت استفادۀ یک بیمار دارد. استفاده از‌این گیره نیازی به مهارت نداشته و به‌راحتی جایگزین‌می‌گردد. حتی این گیره روی ETT‌‌های دیگر نیز قابل‌استفاده می‌باشد. این گیره درحال‌حاضر در برخی‌از بیمارستان‌های آمریکا در‌حال آزمایش بوده و امیداست که در‌صورت‌تأیید توسط شرکت‌های واردکنندة تجهیزات‌پزشکی به کشور ما نیز راه‌یابد.

Ref: University Of Cincinnati, 2018
American Association of Critical-Care Nurses

تعداد بازدید : 192

ثبت نظر

ارسال