سیستم بسته بازاریابی محصولات دارویی و سلامت‌محور

سیستم بسته بازاریابی محصولات دارویی و سلامت‌محور

درحوزه محصولات سلامت‌محور به‌ویژه اشکال گوناگون دارویی، استراتژی آنسوف است که با تاکید بر توسعه ...

کمبود روی مسبب فشـارخون بالا

کمبود روی مسبب فشـارخون بالا

فشارخون بالا یا هیپرتانسیون، نگرانی‌عمده و روبه‌رشدی در جهان است که سلامت افراد را تهدید‌می‌کند. ...

طریقه اثر نـورولپتیک‌هـا

طریقه اثر نـورولپتیک‌هـا

به‌کرّات ادعا می‌شود که درمورد روش اثر نورولپتیک‌ها وضعیت روشنی وجود ندارد. این ادعا درست ...

میزان وام ضروری دانشجویان علوم پزشکی

میزان وام ضروری دانشجویان علوم پزشکی

از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، میزان وام ضروری (روزانه) دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی ...