جایزۀ نوبل 2019 ، کشف کلید مولکولی

جایزۀ نوبل 2019 ، کشف کلید مولکولی

بسیاری از فرآیندهای بیماری از جمله کم خونی ، سکتۀ مغزی ، عفونت ، ترمیم ...

تایید FDA راوولیزوماب برای درمان هموگلوبینوری حمله‌ای شبانه

تایید FDA راوولیزوماب برای درمان هموگلوبینوری حمله‌ای شبانه

سازمان غذا‌و‌داروی‌آمریکا(FDA) تزریق راوولیزوماب (Ultomiris) را برای درمان بیماران بزرگسال مبتلا‌به هموگلوبینوری حمله‌ای شبانه (PNH) ...