مالتیپل اسکلروزیس و ویتامین D

مالتیپل اسکلروزیس و ویتامین D

این کتاب به عنوان یکی از پرفروشترین کتاب مرتبط با بیماری ام اس در جهان ...

ارتباط ویتامینD با مالتیپل اسکلروزیس

ارتباط ویتامینD با مالتیپل اسکلروزیس

محققان دریافتند که کاهش ژنتیکی مقدار ویتامین‌D به یک انحراف معیار (SD) تبدیل‌شده با افزایش ...