موفقیت طناز انگلیسی در ایران/«من رو یادت هست» در پله دوم چاپ

موفقیت طناز انگلیسی در ایران/«من رو یادت هست» در پله دوم چاپ

نشر نون به تازگی رمانی از سوفی کینسلا نویسنده موفق بریتانیایی را منتشر کرده است ...

فضای هنر و تجربه یک فضای فرهنگی و گفتمانی را درجامعه ایجاد می کند

فضای هنر و تجربه یک فضای فرهنگی و گفتمانی را درجامعه ایجاد می کند

تهیه کننده مستند "قاضی و مرگ" گفت: فضای هنر و تجربه یک فضای فرهنگی و ...

عطار نیشابوری ثبت جهانی می‌شود

عطار نیشابوری ثبت جهانی می‌شود

با توجه به جایگاه و شخصیت عطار نیشابوری، این شاعر و عارف بزرگ، ثبت جهانی ...

دمانس‌قشری و تحت‌قشری

دمانس‌قشری و تحت‌قشری

دمانس از کلمه لاتین‌ Dementia گرفته‌شده که معنای تحت‌اللفظی آن «بی‌خردی و فقدان‌عقل» است

انتظارات مردان از زیباشدن به زبان آمار

انتظارات مردان از زیباشدن به زبان آمار

قانع‌شدن مردان در قبول یک روش زیبایی برای خود به دشواری بوده و اغلب آنان ...

نقش پدر و مادر در ایجاد وابستگی‌افراطی‌کودک

نقش پدر و مادر در ایجاد وابستگی‌افراطی‌کودک

اگر احساسات و عواطف‌کودک به‌درستی رشد‌کند و روند رشد‌شخصیت او متعادل باشد‌، می‌تواند توانایی‌های خویش ...

یادی از شادروان دکتر محمد ریاحی

یادی از شادروان دکتر محمد ریاحی

شادروان دکتر محمد‌ریاحی، استاد ‌بازنــشســته دانشگاه ‌اصفهان‌‌(متولد۱۲۷۷ـ درگذشت‌۱۳۴۸) بود.

حسادت‌، احساسی منفی و ویرانگر

حسادت‌، احساسی منفی و ویرانگر

صبح روزجمعه هفته پیش علی‌آقا را دیدم که درچشمانش اشک جمع شده‌است. حق همسایگی ایجاب‌می‌کرد ...

آشفتگی روابط بین‌فردی در شخصیت‌های نمایشی

آشفتگی روابط بین‌فردی در شخصیت‌های نمایشی

گمان‌می‌کنم بیشتر خوانندگان محترم با کتاب «‌بر‌باد‌رفته‌» آشنایی دارند و یا فیلم بر‌‌با‌د‌رفته را دیده‌باشند. ...

راه‌های ایجاد و افزایش اعتمادبه‌نفس

راه‌های ایجاد و افزایش اعتمادبه‌نفس

پیش‌از‌این به دو‌موضوع عزت‌نفس و اعتماد‌به‌نفس اشاره‌شد و با تعریف‌های مختصر از‌آنها‌، اثر و نقش ...