مقصودی: یک و نیم تن سهمیه گوشت دختران دانشجو در بازار آزاد به فروش رسیده است

مقصودی: یک و نیم تن سهمیه گوشت دختران دانشجو در بازار آزاد به فروش رسیده است

نماینده سبزوار با بیان اینکه نگاه وزیر علوم برای انتخاب روسای دانشگاه‌ها سیاسی است، به ...

موسوی: باید اجازه داد طرح‌های انتقال آب مسیر مطالعات کارشناسی را طی کند

موسوی: باید اجازه داد طرح‌های انتقال آب مسیر مطالعات کارشناسی را طی کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که طرح‌های انتقال آب باید مسیر ...