شماره ۱۰۲۱

طب‌سوزنی و یائسگی

دکتر فاطمه آذرکیا - بیهوشی ـ آکوپونکتور

برای خانم‌هایی که به مرحله‌ی یائسگی می‌رسند، گرگرفتن یکی‌از غیر قابل تحمل‌ترین نشانه‌ها است.

اما نتیجه‌‌ی یک بررسی جدید حاکی از آن است که می‌توان به کمک آکوپونکتور ازوخامت وکثرت موارد گُرگرفتگی درخانم‌های یائسه کاست.

گُرگرفتگی که در زبان انگلیسی به دو‌صورت hot flush و hot flash خوانده می‌شود. یک حس ناگهانی گرما در سراسر یا بعضی نقاط بدن است.گاهی این گُرگرفتگی سبب قرمزشدن صورت و گردن و لکه‌های سرخ روی بازوان، پشت و سینه، تعریق شدید و لرز از سرما می‌شود. بسیاری از شرایط بیماری نیز سبب گُرگرفتگی می‌شوند اما این حالت در خانم‌های یائسه شایع‌تر  است.

مؤثرترین درمان گُرگرفتگی، استفاده از درمان با هورمون، یعنی استفاده از دارویی که حاوی استروژن یا پروژسترون می‌باشد. اما این نوع درمان سبب افزایش احتمال بروز سایر حالات ازجمله استروک، بیماری قلب و سرطان خواهد شد.

در آخرین بررسی که در شماره‌ی‌7‌جولای‌2014 نشریه‌ی Men opause انتشار‌یافته، پژوهشگران به تعیین این مسأله پرداختند که چگونه آکوپونکتور ممکن‌است بر نظم و وخامت میزان ‌گُرگرفتگی‌هایی تأثیر می‌کند که در خانم‌ها ضمن رسیدن به یائسگی طبیعی دیده می‌شود.

آکوپونکتور، شکلی از روش‌های درمانی طب جانشین است که بیش‌از 2500 سال قدمت دارد. دراین روش، از رویه‌هایی استفاده می‌شود که سبب تحریک نقاط تشریحی بدون می‌گردد و به‌عنوان شکلی از شفا مورد استفاده است. ازاین تکنیک‌ بیشتر برای کمک به درمان درد مزمن استفاده می‌شود ولی در پژوهش گذشته‌ی همین گروه ثابت شده بود که ازاین روش می‌توان در کاهش التهاب و حتی تقـویت روش‌هـای کاهـش ‌وزن استفاده نمود.

این گروه پژوهش‌ تعداد 104 بررسی را آنالیز کردند که کارآمدی و تأثیر آکوپونکتور را مورد ارزیابی قرارداده‌اند. پژوهشگران 12‌مورد از این بررسی‌ها شامل 869 خانم 40‌ تا ‌60‌ ساله بود که به یائسگی طبیعی رسیده بودند.

خانم‌هایی که دراین بررسی‌ها شرکت داشتند از انواع مختلف آکوپونکتور ازجمله آکوپرشر acupressure، الکتروآکوپونکتور، آکوپونکتور لیزری، آکوپونکتور گوش و اکوپونکتور طب‌سنتی چین استفاده شده بود.

محققان دریافتند درخانم‌هایی که با آکوپونکتور درمان شده بودند، وخامت و کثرت گُرگرفتگی به‌مدت 3‌ماه کاهش یافته‌است. افزون ‌بر این، به‌نظر می‌رسد بدون توجه به تعداد سوزن، جلسه‌ها یا مدت‌ آن درمان دارای آثار سودمند بر گُرگرفتگی باشد.

اما پژوهشگران این نکته را نیز اظهار داشته‌اند که استفاده از آکوپونکتور بی‌اثر نیز همچون آکوپونکتور واقعی سبب کاهش کثرت گُرگرفتگی شده بود. این گروه نمی‌تواند علت کمک به تسکین گُرگرفتگی در خانم‌های ‌یائسه توسط آکوپونکتور را توجیه کند اما این فرضیه را پیش‌ کشیده است که ممکن‌است آکوپونکتور سبب شعله‌وری کاهش غلظت بتاآندورفین شود. بتا‌آندورفین یک نوروپپتید است که دریاخته‌های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی در هیپوتالاموس وجود دارد. ایشان گفته‌اند که پایین بودن میزان بتا‌آندورفین سبب فعال‌شدن آزادی کلسیتونین پپتید مرتبط با ژن (CGRP) می‌گردد که دمای بدن را تنظیم می‌کند.

 

تعداد بازدید : 1205

ثبت نظر

ارسال