شماره ۱۰۱۸

بستن بند ناف

پزشکی امروز

بستن بند ناف

انتظار 1تا3‌ دقیقه‌ای بعداز به‌دنیا آمدن نوزاد برای کلامپ بندناف با بهبود تراز هموگلوبین نئوناتال، پائین‌آمدن احتمال بروز کم‌خونی فقر آهن و در شیر‌خواران پره‌ترم با احتمال بروز کمتر خونروی درون بطنی همراه است. بسیاری از توصیه‌ها حاکی از آن است که بعداز تولد واژینال، شیرخوار باید همسطح یا پائین‌تر از حد واژن نگاه داشت تا این منافع حاصل شود. محققان در آرژانتین یک کارآزمایی غیرانتخابی شده در 391 نوزاد انجام داده‌اند تا آثار این کار را بر ترانسفوزیون جفتی قرار‌دادن نوزاد روی سینه یا شکم مادر در مقابل قرار‌دادن در حد واژن ارزیابی کنند.
متوسط افزایش وزن نوزاد بلافاصله پس‌از تولد تا کلامپ بندناف که 2 دقیقه بعد انجام می‌گرفت در گروه هم‌تراز واژن56 گرم و در گروهی که نوزاد روی سینه یا شکم مادر قرار می‌گرفت برابر۵۳گرم بود که اختلاف قابل‌توجهی نمی‌نمود. میزان هماتوکریت و بیلیروبین نوزاد نیز به‌طور قابل‌توجه در دو گروه اختلافی نداشت.

Lancet 2014 Apr 17تعداد بازدید : 1155

ثبت نظر

ارسال