شماره ۹۹۹

سل و سرکه

دکترسنبل طارمیان - عفونی

سل و سرکه

ماده و جزء فعال موجود در سرکه، یعنی اسید استیک به طور مؤثر میکوباکتریوم‌ها و حتی میکوباکتریوم توبرکولوزیس کاملاً مقاوم به دارو را از‌بین می‌برد.

این مسأله، توسط یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران کشورهای ونزوئلا، فرانسه و ایالات متحده در ®‌mBio نشریه‌ی آنلاین و در دسترس انجمن میکروبیولوژی آمریکا گزارش شده‌است.
می‌توان از اسید استیک به‌عنوان ضدعفونی‌کننده‌ی ارزان ‌و غیرسمی علیه باکتری‌های سل مقاوم به دارو و نیز سایر میکوباکتری‌های سرسخت مقاوم به دزنفکتان استفاده نمود.
تحقیق با باکتری‌های سل مقاوم به دارو خطرات جدی زیستی به‌دنبال دارد. غالباً برای ضدعفونی‌کردن کشت‌هایTB و نمونه‌های بالینی از بلیچ‌کلر استفاده می‌شود ولی بلیچ،‌ سمی و خورنده است. سایر ضد‌عفونی‌کننده‌های مؤثر تجارتی برای آزمایشگاه‌های سل درکشورهای فقیر بسیار گران است واکثریت موارد سل نیز دراین کشورها بروز می‌کند.
می‌دانیم میکوباکتریوم‌ها سبب بروز سل وجذام می‌گردند ولی میکوباکتریوم‌های غیرسلی درمحیط شایع‌بوده و حتی در‌آب لوله‌کشی وجود دارند و نسبت‌به ضد‌عفونی‌کننده‌های رایج مقاوم هستند. وقتی این عوامل محل عمل جراحی یا رویه‌ی زیبایی را آلوده سازند، سبب بروز عفونت‌های جدی می‌شوند. این عوامل، ذاتاً نسبت به بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت و به ماه‌ها درمان نیاز دارند و ممکن است ازخود اسکار تغییر شکل دهنده برجای گذارند.
درکشورهای درحال توسعه، بسیاری از رویه‌های زیبایی بیرون از بیمارستان انجام می‌شوند و دراین محیط‌ها مواد ضد‌عفونی‌کننده‌ی مؤثر وجود ندارد و پاتوژن‌ها ظاهر می‌شوند و باید راهی برای دفع شرشان پیدا کرد.
 ضمن تحقیق درمورد توان مقاومت میکوباکتری غیر سلی در برابر عوامل ضد عفونی‌کننده و آنتی‌بیوتیک‌، این گروه به قدرت سرکه درکشتن میکوباکتریوم‌ها پی برد. با آزمودن دارویی که لازم بود در اسید استیک حل شود، مشخص شد که با استفاده از اسید استیک به تنهایی نیز، میکوباکتریوم‌هایی که باید کشته شوند از بین می‌روند.
بعد ازاین مشاهده‌ی آغازین، حداقل غلظت وزمان تماس لازم برای کشته‌شدن میکوباکتریوم‌های مختلف آزموده‌ شد. از‌آنجا‌که در آزمایشگاه ونزوئلا روی سل بالینی کار نمی‌شود، همکاران کالج طبی آلبرت اینشتین نیویورک سویه‌های TB را آزمودند و پی‌بردند که تماس با محلول 6٪ اسید‌استیک به‌مدت 30‌دقیقه به‌طور مؤثر سل و حتی سویه‌های مقاوم به تقریباً تمام آنتی‌بیوتیک‌ها را می‌کشد.
به بیان دیگر، تماس با اسیداستیک‌ 6٪ که کمی غلیظ‌تر از سرکه‌یی که در سوپر مارکت‌ها عرضه می‌شود به‌مدت‌30‌دقیقه از تعداد میکوباکتریوم‌های‌سل با فراوانی 100‌میلیون کاسته و آن را به‌حد غیرقابل تشخیص می‌رساند.
در دانشگاه مون پلیه‌ی‌2 روی تأثیر اسید استیک بر M.absce ssus کار شده است. این میکوباکتریوم مقاوم‌ترین و پاتوژنیک‌ترین میکوباکتریوم غیرسلی است. برای ازبین‌بردن این میکوباکتریوم لازم است از اسید‌استیک‌10٪ به‌مدت 30‌دقیقه استفاده‌کرد. این گروه فعالیت اسیداستیک را درشرایط زیست‌شناسیک کثیف، شبیه آنچه که در‌موقعیت‌های بالینی‌دیده می‌شود با افزودن آلبومین پروتئین‌ و گویچه‌های سرخ به اسید‌استیک آزموده‌ و دریافته‌ است که بازهم اسید‌استیک موثر  است.
به‌ویژه درکشورهایی که ازنظر ذخایر فقیر هستند، نیاز مبرمی به استفاده ازعوامل ضد‌عفونی‌کننده‌ی ‌ارزان‌قیمت وجود دارد تا بتوان میکوباکتریوم‌های سلی و غیر سلی را ازبین برد. حتی محلول 25٪ اسید‌استیک تنها عامل آغالنده‌ی جزئی است که می‌‌توان با پرداخت 100‌دلار آنقدر اسیداستیک خرید تا بتوان20‌ لیتر کشت سل یا نمونه‌های بالینی را از‌بین برد.
درحال‌حاضر، این مشاهده بسیار جالب‌توجه است. هزاران سال است که از سرکه به‌عنوان ضدعفونی‌کننده‌ استفاده می‌شود و دراین بررسی‌ صرفاً سعی شده تا روشن شود آیا می‌توان برای استریل‌کردن تجهیزات طبی یا ضد‌عفونی‌کردن کشت‌ها یا نمونه‌های بالینی از سرکه استفاده کرد؟

 

 

تعداد بازدید : 921

ثبت نظر

ارسال