شماره ۹۶۴

تغذیه بعد از سزارین

دکتر منوچهرمجد - زنان

تغذیه در ساعات اولیه‌ی بعداز عمل سزارین موجب تسریع عملکرد سیستم گوارشی شده و خطر ایلئوس و سایر عوارض معده‌ای و روده‌ای را افزایش نمی‌دهد.
دکترPeter Bemstien متخصص پره‌ناتال درمرکز پزشکی Monteflore در Bronex و همچنین استاد کالج پزشکی Albert Einistein اظهار می‌دارد: این یافته‌ها جدید است و اینکه ممنوعیت خوردن و آشامیدن برای بیماران در اعمال جراحی سزارین به تاخیر انداخته شود را باید به فراموشی سپرده شود.
در بررسی‌های جدید ممنوعیت غذا و مایعات در ساعات اولیه‌ی بعد از عمل سزارین مورد نظر نمی‌باشد راهکارهای انستیتوی ملی بهداشت انگلستان نشان می‌دهد بیمارانی که بدون کمپلیکاسیون بعد از عمل به خوبی به هوش آمده‌اند می‌توانند بعد از سزارین از راه دهان غذا بخورند و بیاشامند . به منظور شناختن زمان متوسط شروع تغذیه از راه دهان بعد از سزارین و تعیین اثر زود هنگام تغذیه از راه دهان در عملکرد دستـگاه گوارش دکتر Chang و همکاران چهارده مورد را به‌طور انتخابی  و سه مورد را به‌طور غیرانتخابی  مورد بررسی قرار‌دادند. در تمامی موارد بررسی هشت ساعت بعداز سزارین و در چهار مورد تغذیه از راه دهان بعداز دوساعت و در سایر موارد 6 تا 8 ساعت بعد‌از عمل مورد بررسی قرار گرفته و شامل غذاهای مایع و جامد بوده‌است. در نوع تاخیری تغذیه از راه دهان بین 8 تا 48 ساعت بعداز عمل شروع شده‌است به‌طور متوسط بیمارانی که در ساعات اولیه بعداز عمل، تغذیه شروع شده‌است صداهای روده‌ای۲ و۹ ساعت زودتر از موارد شروع تغذیه‌ی تأخیری ایجاد شده‌است و دفع گاز10ساعت زودتر و دفع مدفوع۶ و ۱۴ساعت زودتر انجام شده‌است درنتیجه تغذیه در ساعات اولیه‌ی بعداز عمل سزارین موجب افزایش خطر ایلئوس ، تهوع، استفراغ، نفخ شکم و اسهال نگردیده است .

Aneurogenic nonadrenergic pathway of postoperative ileus یک راه نوروژنیک غیرآدرنرژنیک ایلئوس بعد‌از عمل در جراحی شکم فعال می‌شود و تا سه ساعت بعد‌از عمل‌جراحی ادامه دارد. دکتر Chang می‌گوید: برای اجتناب از تحریک این راه تغذیه از راه دهان بین 6 تا 8 ساعت بعد از سزارین پیشنهاد می‌شود هم مایعات و هم غذای جامد داده شود . اغلب بیمارستانهای آمریکا هنوز ممنوعیت تغذیه بعد از سزارین را ادامه می‌دهند و در مورد بیهوشی‌های عمومی تا روزها به تاخیر می‌اندازند. در این ارتباط که اگر در ساعات اولیه تغذیه را شروع نماییم موجب استفراغ شده و آنچه را که انتظار نداریم رخ می‌دهد درحالی که می‌توانستیم با این کار بخصوص در مورد آنهائی که بخیه تازه دارند جلوگیری نماییم. در بیــمارستان دکتر Bem Stein به بیماران دستور داده شده در اتاق ریکاوری چیزی بیاشامند و در اتاق بیـــمار خــوردن و آشامیــدن را از سر گیرند .

تعداد بازدید : 13728

ثبت نظر

ارسال