شماره ۹۵۴

بارداری پرخطر

سپیده زرین‌کفش - ماما

بارداری‭ ‬پرخطر،‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬زایمان،‭ ‬ضمن‭ ‬زایمان‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زایمان‭ ‬چالش‌هایی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌آورد‭. ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬بارداری‭ ‬پرخطر‭ ‬باشد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬زن‭ ‬باردار‭ ‬و‭ ‬کودکش‭ ‬به‭ ‬پایش‭ ‬اختصاصی‭ ‬یا‭ ‬مراقبت‭ ‬درتمام‭ ‬طول‭ ‬بارداری‭ ‬نیازمند‭ ‬باشند‭. ‬باید‭ ‬علل‭ ‬بارداری‭ ‬پرخطر‭ ‬را‭ ‬فهمید‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مراقبت ها‭ ‬ازخود‭ ‬و‭ ‬نوزاد‭ ‬آگاه‭ ‬شد‭.‬

عوامل‭ ‬خطرساز‭ ‬بارداری‭ ‬پرخطر

گاهی‭ ‬بارداری‭ ‬پرخطر‭ ‬درنتیجه‌ی‭ ‬یک‭ ‬حالت‭ ‬طبی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬ازبارداری‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬درسایر‭ ‬موارد،‭ ‬یک‭ ‬حالت‭ ‬طبی‭ ‬که‭ ‬درضمن‭ ‬بارداری‭ ‬برای‭ ‬مادر‭ ‬یا‭ ‬نوزاد‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭ ‬سبب‭ ‬پرخطر‭ ‬شدن‭ ‬بارداری‭ ‬می‌گردد‭.‬

عوامل‭ ‬اختصاصی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬درایجاد‭ ‬بارداری‭ ‬پرخطر‭ ‬سهیم‭ ‬باشند‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

سن‭ ‬بالای‭ ‬مادر‭.‬‭ ‬خطرات‭ ‬بارداری‭ ‬برای‭ ‬مادران‭ ‬35‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬زیادتر‭ ‬است‭.‬

گزینه‌های‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭.‬‭ ‬استعمال‭ ‬دخانیات،‭ ‬شرب‭ ‬الکل‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬بارداری‭ ‬را‭ ‬درمعرض‭ ‬خطر‭ ‬قرارمی‮ ‬دهد‭.‬

سابقه‌‌طبی‭.‬‭ ‬سزارین‭ ‬قبلی،‭ ‬پایین بودن‭ ‬وزن‭ ‬نوزاد‭ ‬یا‭ ‬زایمان‭ ‬پیش‭ ‬ازموعد‭ ‬(زایمان‭ ‬پیش‭ ‬ازهفته‌ی‭ ‬37‭ ‬بارداری) ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬سبب‭ ‬افزایش‭ ‬خطر‭ ‬در‭ ‬بارداری‌های‭ ‬بعدی‭ ‬گردد‭. ‬سایر‭ ‬عوامل‭ ‬خطرساز‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬بیماری‭ ‬ژنتیک‭ ‬جنین،‭ ‬سابقهی‭ ‬خانوادگی‭ ‬بیماری‌های‭ ‬ژنتیک،‭ ‬سابقه‌ی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬بارداری‭ ‬یا‭ ‬مرگ‭ ‬نوزاد‭ ‬کمی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ولادت‭.‬

بیماری‌های‭ ‬زمینه‌یی‭.‬‭ ‬بیماری‌های‭ ‬مزمن،‭ ‬مانند‭ ‬دیابت،‭ ‬فشارخون‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬صرع،‭ ‬سبب‭ ‬افزایش‭ ‬خطر‭ ‬بارداری‭ ‬می‌شود‭. ‬هر‭ ‬بیماری‭ ‬خونی‭ ‬مانند‭ ‬کم‌خونی،‭ ‬هر‭ ‬عفونت‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬بیماری‭ ‬زمینه‌یی‭ ‬سلامت‭ ‬روانی‭ ‬نیز‭ ‬سبب‭ ‬افزایش‭ ‬خطرات‭ ‬بارداری‭ ‬می‌گردد‭.‬

عوارض‭ ‬بارداری‭.‬‭ ‬عارضه‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬که‭ ‬ضمن‭ ‬بارداری‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شوند،‭ ‬احتمال‭ ‬بروز‭ ‬خطرات‭ ‬را‭ ‬می‌افزایند‭ ‬مانند‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رحم،گردن‭ ‬زهدان‭ ‬یا‭ ‬جفت‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ناخوشی‭ ‬شدید‭ ‬بامدادی‭ ‬hyperemesis  gravidarum ‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬بعد‭ ‬ازسه‭ ‬ماهه‌ی‭ ‬اول‭ ‬ادامه‭ ‬یابد‭. ‬از‭ ‬سایر‭ ‬نگرانی‌ها‭ ‬دراین‭ ‬رابطه‭ ‬می‌توان‭ ‬زیاد بـــودن‭ ‬مایع‭ ‬آمنیـــوتیک‭ ‬(polyhydramnios)‭ ‬یا‭ ‬بسیار‭ ‬کم بودن‭ ‬مایع‭ ‬(oligohydramnios)،‭ ‬محدود‭ ‬شدن‭ ‬رشد‭ ‬جنین‭ ‬یا‭ ‬حساسیت‭ ‬به‭ ‬Rh‭ ‬‭ ‬(رزوس)‭ ‬را‭ ‬نام‭ ‬برد‭. ‬حالت‭ ‬اخیر‭ ‬یک‭ ‬بیماری‭ ‬بالقوه‭ ‬وخیم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭ ‬که‭ ‬گروه‭ ‬خونی‭ ‬مادر‭ ‬Rh‭ ‬منفی‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬خونی‭ ‬نوزاد‭ ‬Rh‭ ‬مثبت‭ ‬است‭.‬

بارداری‭ ‬چند‭ ‬قلو‭.‬‭ ‬درخانم هایی‭ ‬که‭ ‬بارداری‭ ‬دوقلو‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬قلو‭ ‬دارند،‭ ‬احمال‭ ‬بروز‭ ‬خطر‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭.‬

بارداری‭ ‬تأخیری‭.‬‭ ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬بارداری‭ ‬بسیار‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬مقرر‭ ‬طول‭ ‬کشیده‭ ‬باشد،‭ ‬خانم‭ ‬باردار‭ ‬با‭ ‬خطرات‭ ‬دیگری‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬می‮ ‬شود‭.‬

برای‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬بارداری‭ ‬سالم‭ ‬چه‭ ‬کارهایی‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬داد؟

چه‭ ‬ازپیش‭ ‬معلوم‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬بارداری‭ ‬پرخطر‭ ‬است‭ ‬وچه‭ ‬زن‭ ‬باردار‭  ‬بخواهد‭ ‬از‭ ‬بروز‭ ‬بارداری‭ ‬پرخطر‭ ‬جلوگیری‭ ‬کند‭ ‬باید‭ ‬اصول‭ ‬زیر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬رعــایت‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭:‬

برنامه ریزی‭ ‬ملاقات‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬بارداری‭.‬‭ ‬اگر‭ ‬خانمی‭ ‬به‭ ‬باردار‭ ‬شدن‭ ‬فکر‭ ‬می‮ ‬کند،‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬پزشک‭ ‬خود‭ ‬دراین‭ ‬مورد‭ ‬مشورت‭ ‬نماید‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬پزشک،‭ ‬یک‭ ‬ویتامین‭ ‬روزانه‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬بارداری‭ ‬تجویز‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬درمورد‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬مطلوب‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬باردار‭ ‬شدن‭ ‬توصیه‌هایی‭ ‬کند‭. ‬اگر‭ ‬خانمی‭ ‬به‭ ‬بیماری‭ ‬طبی‭ ‬هم‭ ‬مبتلا‭ ‬باشد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭ ‬درآماده‭ ‬شدن‭ ‬برای‭ ‬بارداری،‭ ‬درمان‭ ‬بیماری‭ ‬با‭ ‬بارداری‭ ‬تطبیق‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬پزشک‭ ‬درمورد‭ ‬احتمال‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آوردن‭ ‬نوزادی‭ ‬با‭ ‬بیماری‭ ‬ژنتیک‭ ‬توصیه‌هایی‭ ‬نماید‭.‬

احتـیاط‭ ‬درمــورد‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنولوژی‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬مثل

اگر‭ ‬خانمی‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬کرده‭ ‬اســت‭ ‬که‭ ‬بـــا‭ ‬استــفاده‭ ‬از‭ ‬تکنولـــوژی‭ ‬کمــک‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭) ‬assisted reproductive‭ ‬technology‭ ‬باکوته‭ ‬نوشتART) باردارشود،‭ ‬باید‭ ‬درنظر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬جنین‭ ‬باید‭ ‬کاشته‭ ‬شود‭. ‬بارداری‌های‭ ‬چند‭ ‬قلو‭ ‬از‭ ‬احتمال‭ ‬زایمان‭ ‬پیش‭ ‬ازموعد‭ ‬بالاتر‭ ‬بهره‌ورند‭.‬

استفاده‭ ‬منظم‭ ‬از‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پیش‌از‭ ‬تولد‭.‬‭ ‬ملاقات‌های‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬با‭ ‬پزشک‭  ‬به‭ ‬وی‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭ ‬سلامت‭ ‬مادر‭ ‬وکودک‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬برحسب‭ ‬شرایط‭ ‬موجود‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬خانم باردار‭ ‬به‭ ‬تخصص‌های‭ ‬مختلف‭ ‬ازجمله‭ ‬طب‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬جنین،‭ ‬ژنتیک،‭ ‬اطفال‭ ‬یا‭ ‬سایر‭ ‬موارد‭ ‬ارجاع‭ ‬شود‭.‬

استفاده‭ ‬از‭ ‬غذای‭ ‬سالم‭.‬‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بارداری،‭ ‬هرخانم‮ ‬‭ ‬به‭ ‬اسید‭ ‬فولیک،‭ ‬کلسیم‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مواد‭ ‬مغذی‭ ‬اساسی،به‭ ‬مقدار‭ ‬بیشتر‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ویتامین‭ ‬روزانه‭ ‬پره‌ناتال‭ ‬به‭ ‬پرشدن‭ ‬هرنوع‭ ‬شکاف‭ ‬دراین‭ ‬زمینه‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭. ‬درصورت‭ ‬وجود‭ ‬نیازهای‭ ‬خاص‭ ‬تغذیه‌یی‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬وجود‭ ‬بیماری‭ ‬مانند‭ ‬دیابت‭ ‬با‭ ‬پزشک‭ ‬باید‭ ‬مشورت‭ ‬کرد‭.‬

افزایش‭ ‬وزن‭ ‬عاقلانه‭.‬‭ ‬اگر‭ ‬افزایش‭ ‬وزن‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬باشد‭ ‬سلامت‭ ‬نوزاد‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬نخواهد‭ ‬افتاد،‭ ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬وزن‭ ‬اضافی‭ ‬دوران‭ ‬بارداری‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬زایمان‭ ‬راحت تر‭ ‬کم‭ ‬خواهد‭ ‬شد. ‬برای‭ ‬خانم هایی‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬بارداری‭ ‬وزن‭ ‬مناسبی‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬غالباً‭ ‬توصیه شده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بارداری‭ ‬حدود11تا‭ ‬16کیلوگرم‭ ‬اضافه‭ ‬وزن‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬خانمی‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬حاملگی‭ ‬دارای‭ ‬اضافه‭ ‬وزن‭ ‬باشد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭ ‬دردوران‭ ‬بارداری‭ ‬اضافه‌وزن‭ ‬کمتری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬اگر‭ ‬خانمی‭ ‬دو‭ ‬قلو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬قلو‭ ‬حامله‭ ‬باشد،‭ ‬باید‭ ‬اضافه‭ ‬وزن‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬برای‭ ‬آنکه‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬صلاح‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬نظر‭ ‬پزشک‭ ‬را‭ ‬خواستار‭ ‬شد‭.‬

پرهیز‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬خطرناک‭.‬‭ ‬باید‭ ‬سیگار‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کرد‭ ‬ودور‭ ‬الکل‭ ‬و‭ ‬داروهای‭ ‬غیرقانونی‭ ‬نگشت‭. ‬پیش‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬مصرف‭ ‬هر‭ ‬دارو‭ ‬یا‭ ‬مکمل‭ ‬باید‭ ‬نظر‭ ‬پزشک‭ ‬را‭ ‬خواستار‭ ‬شد‭.‬

نیاز‭ ‬به‭ ‬آزمون‌های‭ ‬خاص

درصورتی‭ ‬که‭ ‬بارداری‭ ‬ازنوع‭ ‬پرخطر‭ ‬باشد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭ ‬علاوه‭ ‬برآزمون‌های‭ ‬معمولی‭ ‬غربالگری‭ ‬پره‌ناتال‭ ‬،‭ ‬ازآزمون‌ها‭ ‬یا‭ ‬رویه‌های‭ ‬متنوع‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭. ‬برحسب‭ ‬شرایط،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬پزشک‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬را‭ ‬توصیه‭ ‬کند‭:‬

سونوگرافی‭ ‬اختصاصی‭ ‬یا‭ ‬هدف‌دار‭.‬‭ ‬درسونوگرافی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬تکنیک‭ ‬تصویرسازی‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬امواج‭ ‬صوت‭ ‬بافرکانس‭ ‬بالا‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬تصویر‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬دراین‭ ‬نوع‭ ‬سونوگرافی‭ ‬جنین،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اختصاصی‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬مشکوک‭ ‬مثل‭ ‬رشد‭ ‬غیرطبیعی،‭ ‬هدف‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭.‬

آمنیوسنـتزamniocentesis‭. ‬دراین‭ ‬رویه،‭ ‬یک‭ ‬نمونه‭ ‬مایع‭ ‬که‭ ‬اطراف‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬فراگرفته‭ ‬و‭ ‬ازآن‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بارداری‭ ‬محافظت‭ ‬می‌کند‭ ‬(مایع‭ ‬آمنیوتیک) ‬از‭ ‬رحم‭ ‬بیرون‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬طورمشخص‭ ‬این‭ ‬رویه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬هفته‌ی‭ ‬پانزدهم‭ ‬بارداری‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭. ‬با‭ ‬آمنیوسنتز‭ ‬می‮ ‬توان‭ ‬بعضی‭ ‬بیماری‮ ‬های‭ ‬ژنتیک‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬نقص های‭ ‬لوله‌ی‭ ‬عصبی‭ ‬مانند‭ ‬ناهنجاری‌های‭ ‬وخیم‭ ‬مغز‭ ‬یا‭ ‬نخاع‭ ‬شوکی‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬داد‭.‬

نمـونه‌گیری‭ ‬از‭ ‬پـرزکوریون‭ ‬chorionic villus sampling (باکوته‭ ‬نوشت ‬(CVS‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رویه،‭ ‬یک‭ ‬نمونه‭ ‬یاخته‮ ‬‭ ‬ازجفت‭ ‬برداشته‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مشخص‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬بین‭ ‬هفته‌ی‭ ‬دهم‭ ‬و‭ ‬دوازدهم‭ ‬بارداری‭ ‬انجـام‭ ‬می‌شـــــود‭. ‬با‭ ‬CVS‭ ‬می‌توان‭ ‬بعضی‭ ‬بیماری‌های‭ ‬ژنتیک‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کرد‭.‬

کوردوسنتز‭.‬Cordocentesis‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬نمونه‌گیری‭ ‬خون‭ ‬ناف‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬پوست‭ ‬هم‭ ‬نام‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬آزمون‭ ‬پره‌ناتال‭ ‬کاملاً‭ ‬تخصصی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬یک‭ ‬نمونه‮ ‬ی‭ ‬خون‭ ‬جنین‭ ‬از‭ ‬بندناف‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مشخص،‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬هفته‌ی‭ ‬هجدهم‭ ‬بارداری‭ ‬انجام‭ ‬می‮ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬با‭  ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬می‌توان‭ ‬بیماری‭ ‬کروموزومی‭ ‬نابسامانی‌های‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬عفونت‌ها‭ ‬راتشخیص‭ ‬داد‭.‬

اندازه‌گیری‭ ‬طول‭ ‬گردن‭ ‬زهدان‭. ‬درملاقات‌های‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬ولادت‭ ‬با‭ ‬پزشک،‭ ‬برای‭ ‬آنکه‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭ ‬احتمال‭ ‬زایمان‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬نه،‭ ‬پزشک‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سونوگرافی‭ ‬طول‭ ‬گردن‭ ‬زهدان‭ ‬را‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬کند‭.‬

آزمون‌های‭ ‬آزمایشگاهی‭.‬‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬پزشک‭ ‬ازترشحات‭ ‬واژن‭ ‬نمونه‌گیری‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬وجود‭ ‬فیبرونکتین‭ ‬fibronectin‭ ‬جنینی‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬ماده‭ ‬میان‭ ‬کیسه‌ی‭ ‬جنینی‭ ‬و‭ ‬آستر‭ ‬رحم‭ ‬مانند‭ ‬چسب‭ ‬عمل‭ ‬می‌کند‭. ‬وجود‭ ‬این‭ ‬ماده‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬شناسه‌ی‭ ‬‮ ‬زایمان‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬باشد‭.‬

دورنـــمــای‭ ‬بیوفـیزیکی‭ ‬Biophysical profile‭  .‬‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬زایمان‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬برای‭ ‬بررسی‭ ‬سلامت‭ ‬کودک‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬آزمون،‭ ‬تلفیقی‭ ‬از‭ ‬پایش‭ ‬سرعت‭ ‬قلب‭ ‬جنین  (آزمون‭ ‬غیراسترس)‭ ‬و‭ ‬سونوگرافی‭ ‬جنین‭ ‬است‭.‬

بعضی‭ ‬آزمون‌های‭ ‬تشخیصی‭ ‬پره‌ناتال ‭)‬پیش‭ ‬از‭ ‬ولادت) ‬مانند‭ ‬آمنیوسنتز‭ ‬و‭ ‬نمونه‌گیری‭ ‬از‭ ‬پرزکوریون،‭ ‬احتمال‭ ‬خطر‭ ‬اندک‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬بارداری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارند‭. ‬درنهایت،تصمیم‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬آزمون‭ ‬پره ناتال‭ ‬برعهده‮ ‬ی‭ ‬مادر‭ ‬وپدر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مضار‭ ‬ومنافع‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬پزشک‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬نشست‭.‬

برنامه‌ریزی‭ ‬برای‭ ‬زایمان‭ ‬درخانه

چندی‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسایل‭ ‬ازجمله‭ ‬هزینه‌ی‭ ‬بالای‭ ‬درمان‭ ‬انجام‭ ‬زایمان‭ ‬درخانه‭ ‬رواج‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬درمورد‭ ‬بارداری‌های‭ ‬پرخطر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زایمان‭ ‬درخانه‭ ‬توصیه‭ ‬نمی‌شود‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬مسأله،‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬بارداری‭ ‬پرخطر‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬دردوران‭ ‬مراقبت‭ ‬پره‌ناتال،‭ ‬با‭ ‬مروری‭ ‬بر‭ ‬فهرست‭ ‬بیماری‌های‭ ‬طبی‭ ‬دوران‭ ‬بارداری‭ ‬و‭ ‬سیر‭ ‬زایمان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پزشک‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬اطمینان‭ ‬درمورد‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬زایمان‭ ‬درخانه‭ ‬نظر‭ ‬دهد‭.‬

درصورت‭ ‬وجود‭ ‬هریک‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬باید‭ ‬درمورد‭ ‬برنامه ریزی‭ ‬زایمان‭ ‬درخانه‭ ‬احتیاط‭ ‬کرد‭:‬

وجود‭ ‬دیابت،‭ ‬فشارخون‭ ‬بالا،‭ ‬نابسامانی‌های‭ ‬تشنجی‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬بیماری‭ ‬مزمن‭ ‬طبی

استفاده‭ ‬از‭ ‬سیگار‭ ‬یا‭ ‬مواد‭ ‬مخدر

بروزعارضه‌ی‮ ‬‭ ‬بارداری‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پره‌اکلامپسی،‭ ‬زایمان‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬یا‭ ‬کم‭ ‬خونی‭ ‬قابل‭ ‬توجه

‭ ‬بارداری‭ ‬چند‭ ‬قلو

‭ ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬قرارکودک‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬کانال‭ ‬زایمانی‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬سفالیک‭ ‬نباشد،‭ ‬یعنی‭ ‬سر‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬وجلو‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬باشد‭.‬

برای‭ ‬کاهش‭ ‬اضطراب‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬کرد؟

درصورتی‭ ‬که‭ ‬بارداری‭ ‬پرخطر‭ ‬باشد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬درخانم‮ ‬‭ ‬باردار‭ ‬احساس‭ ‬وحشت‭ ‬یا‭ ‬اضطراب‭ ‬درمورد‭ ‬بارداری‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬دراین‭ ‬حالت،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬مادر‭ ‬درمورد‭ ‬فکر‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬مقاوم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬ترس‭ ‬ازخبرهای‭ ‬بد،‭ ‬عصبی‭ ‬گردد‭.‬

متأسفانه،‭ ‬اضطراب‭ ‬برسلامت‭ ‬مادرو‭ ‬کودک‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌گذارد‭. ‬باید‭ ‬با‭ ‬پزشک‭ ‬درمورد‭ ‬بهترین‭ ‬راه‭ ‬برطرف‭ ‬کردن‭ ‬اضطراب‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آرامش‭ ‬به‭ ‬مشورت‭ ‬نشست‭. ‬نتایج‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬بررسی‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بعضی‭ ‬تکنیک‌ها‭ ‬ازجمله‭ ‬خیالپردازی‭ ‬درمورد‭ ‬مسایل‭ ‬لذت‌بخش‭ ‬یا‭ ‬تجربه‌های‭ ‬خوشایند‭ ‬یا‭ ‬شنیدن‭ ‬موسیقی‭ ‬سبب‭ ‬کاهش‭ ‬اضطراب‭ ‬دوران‭ ‬بارداری‭ ‬می‌شود‭.‬

درمورد‭ ‬بارداری‭ ‬پرخطر‭ ‬چه‭ ‬اطلاعات‭ ‬دیگری‭ ‬نیاز‭ ‬است؟

درمورد‭ ‬نحوه‌ی‭ ‬تدبیر‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬بیماری‭ ‬طبی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬دردوران‭ ‬بــارداری‭ ‬بروزکند‭ ‬و‭ ‬نحوه‌ی‭ ‬تأثیر‭ ‬این‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬برسلامت‭ ‬شروع‭ ‬زایمان‭ ‬و‭ ‬تولد‭ ‬کودک‭ ‬با‭ ‬پزشک‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬مشاوره‭ ‬نشست‭. ‬از‭ ‬پزشک‭ ‬باید‭ ‬درمورد‭ ‬نشانه‌ها‭ ‬و‭ ‬شناسه‌های‭ ‬خاص‭ ‬نظر‭ ‬خواست،‭ ‬ازجمله‭:‬

خونروی‭ ‬ازمهبل

سردردهای‭ ‬دائمی

درد‭ ‬یا‭ ‬کرامپ‭ ‬دربخش‭ ‬پائینی‭ ‬شکم

خروج‭ ‬ترشح‭ ‬آبکی‭ ‬ازمهبل

وجود‭ ‬انقباضات‭ ‬منظم‭ ‬یا‭ ‬مکرر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬احساس‭ ‬سفت‭ ‬شدن‭ ‬شکم

کاهش‭ ‬حرکت‭ ‬جنین

‭ ‬یا‭ ‬سوزش‭ ‬در‭ ‬دفع‭ ‬ادرار

تغییرات‭ ‬دید‭ ‬ازجمله‭ ‬تاری‭ ‬دید

همچنین‭ ‬خانم‭ ‬باردار‭ ‬باید‭ ‬بداند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بروز‭ ‬کدام‭ ‬شناسه‭ ‬یا‭ ‬نشانه‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬پزشک‭ ‬تماس‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬درچه‭ ‬مواردی‭ ‬به‭ ‬مراقبت‭ ‬اورژانس‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭.‬

بارداری‭ ‬پرخطر‭ ‬دارای‭ ‬فرازونشیب‭ ‬است‭. ‬مادر‭ ‬باردار‭ ‬باید‭ ‬تلاش‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬ضمن‭ ‬سیر‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬بارداری‭ ‬سالم‭ ‬همیشه‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬سازنده‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭.‬

تعداد بازدید : 1123

ثبت نظر

ارسال