شماره ۹۵۲

معاینه با اسپکولوم

سپیده زرین کفش - ماما

نگرانی و دلواپسی‌هایی که درمورد بروز ناراحتی ضمن انجام معاینه ی واژینال با اسپکولوم وجود دارد سبب می‌شود بعضی خانم‌ها به دنبال استفاده ازمراقبت‌های ژینکولوژیک ازجمله‮ ‬غربالگری سیتولوژی گردن زهدان نروند‮.‬
به هرحال،گزارش شده بود که کیفیت سیتـــولوژی مایع بنــیاد‮ ‬liquid-based cytology‮‬ از بعضی ژل‌های روان کننده ‮‬lubricant gel‮ ‬بهتر است‮.‬
محققان به صورت‮ ‬غیرانتخابی تعداد120‮‬خانم‮(‬18‮ ‬تا‮ ‬50‮‬سال‮) ‬را مورد معاینه قراردادند‮. ‬دراین معاینات ازیک اسپکولوم پلاستیکی استفاده می‌شد که قبل‌ از استفاده آن را به ۰/۳ml ‮‬ژل روان‌کننده‌ی فاقد کاربومر یا‮ ۳/۰‮‬میلی‌لیتر آب لوله‌کشی آغشته کرده بودند‮.‬
خانم‌هایی که معاینه‮ ‬می‌شدند نسبت به اسپکولوم مورد استفاده آگاهی نداشتند و میزان درد خود را بلافاصله بعد از بازشدن اسپکولوم با مقیاس10‮‬سانتی‌متری آنالوگ دیداری بیان می‌کردند‮ (‬و رقم صفر نشانه‌ی فقدان درد بود‮).‬
خانم‌های گروه ژل نسبت به خانم‌های گروه آب به طور قابل توجه درد کمتری گزارش کرده بــودند‮ (‬مـتوسط امتیاز‮ ۴/۱ در برابر ۲/۲) ‬و به احتمال زیادتر امتیاز صفر را گزارش نموده بود‮ (۴۳ ‬در برابر‮‬۱۰٪‮). ‬درمیان خانم هایی که سیتولوژی‮ ‬غربالگری مایع بنیان شـــده بــودند‮ (‬حدود‮ ‬35‮ ‬خانم درهرگروه‮)‬،‮ ‬هیچیک دارای نتایج سیتولوژی‮ ‬غیررضایت بخش نبودند‮.‬

Obstet Gynecol 2012‭ ‬Feb;119:227

هرسال، نسبت‮ ‬غیرقابل‌انکار و زیادی از سیتولوژی‌های سرویکال توسط آزمایشگاه‮ «‬ناکافی‮» ‬تشخیص داده می‌شود‮.‬
طی یک بررسی تنگاتنگ باهمکاری بخش سیتولوژی مشخص شده است که ژل مورد استفاده حاوی کربومر ‮‬carbomer‮ ‬بوده که بر آنالیز سیتولوژی مایع بنیاد تأثیر می‌گذارد ولی ظاهراً‮ ‬در سیتولوژی اسلاید بنیاد تأثیری ندارد‮.‬
وقتی از روان‌کننده‌های فاقد کربومر مثل ‮ ‬Surgilube،‮‬Astroglide‮ ‬و‮ ‬Crystelle‮ ‬استفاده شد،‮ ‬نرخ نتایج ناکافی‮ ‬Pap‮ ‬به طور قابل توجه کاهش یافت‮.‬
این نتایج حاکی از آن است که استفاده از ژل‌های روان‌کننده‌یی که درآنالیز سیتولوژی اختلال ایجاد نمی‌کنند راهی است برای تسکین ناراحتی بیماران درضمن انجام معاینه با اسپکولوم‮.‬

تعداد بازدید : 10733

ثبت نظر

ارسال