شماره ۹۹۸

جوان‌سازی پوست توسط IPL

دکترمحمدرضا شفیعی - پوست

کلاژن و الاستین، در زمره‌ی پروتئین‌ها و عناصر تعیین‌کننده در پایدار ماندن جوانی و شادابی می‌باشند. این پروتئین‌ها، طول موج510نانومتر را در خود کاملاً جذب می‌نمایند.

جذب این طول موج توسط پروتئین‌های موجود در سلول‌های کلاژن و الاستین، باعث می‌گردد تا فرسودگی و پیری آنها درطی یک روند پیچیده منجر به Rejuvenation یا «بازحیات» سلول‌های جوانی گردد.
الف: فوتوتیپ‌های پوست:
همانگونه که قبلاً نیز اشاره شده‌است؛ برای پوست‌های روشن می‌توان از طول موج قوی (510نانومتر) که بیشترین جذب توسط پوست را دارد استفاده نمود و برای پیشگیری از عوارض احتمالی، نزد پوست‌های تیره، پزشک معالج باید از طول موجی که جذب آن در پوست کمتر بوده و بالطبع حرارت کمتری را در سلول ایجاد می‌نماید استفاده نمود.
ب: انتخاب طول موج مناسب (Wave Lenght):
برای جوانسازی پوست با‌دقت خاص در‌حفاظت از پوست آنها، باید در به‌کارگرفتن طول‌موج بسیار احتیاط نمود و تمامی پروتکل یادشده در فوق را الزاماً باید مورد تدقیق قرارداد و درعمل کاملاً رعایت نمود و در این ارتباط پیشنهاد می‌گردد در پوست‌های روشن که توان بیشتری در جذب دارند؛ از طول موج قوی (510نانومتر) استفاده کرد و نزد پوست‌های تیره (فوتوتیپ4) و سیاه‌پوست (فوتوتیپ5) طول موج 570نانومتر را که بیشتر از بدن عبور نموده و کمتر توسط سلول جذب می‌گردد به‌کار گرفت.
ج: شاریدگی(Fluence):
قانون تأثیر شاریدگی یا Fluence نیز همان اصول یادشده را داشته و برای پوست‌های روشن (فوتوتیپ‌های1و2) می‌توان از شاریدگی14تا16 ژول برسانتیمتر مربع استفاده نمود و برای پوست‌های سبزه و گندمگون (فوتوتیپ‌های3و4) طبیعتاً باید قدرت یا شاریدگی کمتر بین۱۲تا ۱۴ ژول بر سانتیمتر مربع را به‌کارگرفت.
د: مدت زمان تابش طول موج (Pulse Durathon):
از موارد مهمی است که باید اصول اولیه‌ی آن را به‌دقت مد‌نظر داشت:
هرچه پوست روشن‌تر باشد مدت‌زمان تابش ممکن‌است کوتاه‌تر باشد و برای پوست‌های روشن(فوتوتیپ‌های۱‌،‌2و3) می‌توان از ms‌ا 10تا15 استفاده نمود و برای پوست‌های تیره؛ گندمگون و ضحیم‌تر باید مدت‌زمان تابش‌نور را طولانی‌تر کرد و از 20ms‌تا‌40 افزایش داد.
درواقع رابطه‌ی ‌شارید‌گی با مدت‌زمان تابش نور، ‌باهم نسبتی عکس دارند.
زمانی‌که شاریدگی زیاد باشد، برای حفاظت از پوست باید زمان تابش تابیدن نور را کم نمود و هرگاه ازشارید‌گی پایین‌استفاده گردد، می‌توان زمان تابیدن را افزایش داد.
هـ : سرمایش یا Cooling دستگاه:
چون پروتئین موجود در کلاژن والاستین باید درحین فعالیت عادی خود، حرارت ناشی‌از تشعشعات را درخود جذب نمایند، بنابراین سرمایش دستگاه باید به‌حدی باشد که با ایجاد سرمایش متابولیسم  را محتمل نماید و نباید از درجات پایین استفاده نمود. با این توضیحات، درجه‌ی سرمایش پیشنهادی، برای پوست‌های روشن (فوتوتیپ1و2) 5 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
و: تعدادعبور (Passage):
برای نیل به نتیجه‌‌یی مطلوب‌تر می‌توان درهرجلسه، هندپیس لیزر را یک تا دو عبور یا Passage روی محل موردنظر حرکت داد.
برای پیشگیری از عوارض احتمالی درمانIPL،  پیشنهاد می‌گردد که فرد کاندید،  درصورتی‌که درمعرض شدید اشعه‌ی ماورای‌بنفش (آفتاب گرفتن و یا سولاریوم) قرارگرفته باشد، حداقل یک تا دوماه ازاین اقدام گذشته باشد تا عارضه‌یی متوجه وی نگردد.

تعداد بازدید : 1691

ثبت نظر

ارسال