شماره ۹۹۱

نسخه‌های یادآور

دکتر احمدرهنمای چیت‌ساز - داروساز

ادرار سوختگی پای‌نوزاد

درمان دارویی سوختگی پای‌نوزاد (درماتیت‌قنداق) شامل کاربرد داروهای موضعی حمایت‌کننده از آسیب بیشتر، داروهای ضد‌کاندیدایی و در‌شرایط خاص، استروئیدهای موضعی است.
درمان خط اول ادرارسوختگی‌، پماد Zinc Oxide است.
درحال‌حاضر دربیشتر کشورها بی‌خطرترین داروی غیرنسخه‌یی برای استفاده درنوزادان، پماد ‌وازلین سفید وخالص است.
پمادهای دیگری نیز که درترکیب آنها وازلین به‌کاررفته، برای مصرف دراین مورد در بازار دارویی موجودند که البته درمقایسه با وازلین خالص گران‌ترند.

1- Oint. Petrolatum(Vaseline)
2- Oint Zinc Oxid

بعد‌از تعویض پوشک از هر‌دو پماد فوق در ناحیه‌ی درماتیت مالیده شود.

3-Oint. Nystatin

روزی4تا6 بار در روز درناحیه‌ی درماتیت مالیده شود.

4-Cream Clotrimazol

روزی 4بار به‌مقدار کم درناحیه‌ی درماتیت مالیده شود.

5-Cream Hydrocortisone

روزی 2‌بار به‌میزان اندک درناحیه‌ی درماتیت مالیده شود.

 

 

تعداد بازدید : 1086

ثبت نظر

ارسال