شماره ۹۵۷

پروپرانولول، حافظه و اوتیسم

غالباً‭ ‬افراد‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬نابسامانی‌های‭ ‬طیف‭ ‬اوتیسم (‭ ‬(ASDدچار‭ ‬مشکل‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬می‌شوند‭ ‬زیرا‭ ‬از‭ ‬پردازش‭ ‬زبان،‭ ‬تجلی‭ ‬حالات‭ ‬چهره‭ ‬و‭ ‬الگوهای‭ ‬اجتماعی‭ ‬به‭ ‬صورتی‭ ‬متفاوت‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭. ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬پژوهشگران‭ ‬دریافته‭ ‬‌بودند‭ ‬پروپرانولول،‭ ‬دارویی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬شایع‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬فشارخون‭ ‬بالا،‭ ‬اضطراب‭ ‬و‭ ‬پانیک‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬است‭ ‬سبب‭  ‬بهبود‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬زبانی‭ ‬وکارکرد‭ ‬اجتماعی‭ ‬افراد‭ ‬مبتلا‭ ‬بهASD‭ ‬می‌شود‭. ‬اکنون،محققان‭ ‬دانشگاه‭ ‬میسوری‭ ‬می‌گویند‭ ‬تجویز‭ ‬این‭ ‬دارو‭ ‬به‭  ‬بهبود‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬حافظه‌ی‭ ‬فعال‭ ‬افراد‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬اوتیسم‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭.

‭ ‬دیدن‭ ‬ببر‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬پیدایش‭ ‬جنگ‭ ‬یا‭ ‬گریز‭ ‬منتهی‭ ‬شود‭.‬اما‭ ‬این‭ ‬روزها،‭ ‬عامل‭ ‬استرس‌زایی‭ ‬مانند‭ ‬امتحان‭ ‬دادن‭ ‬سبب‭ ‬ایجاد‭ ‬همین‭ ‬عکس‌‌العمل‭ ‬می‌گردد‭ ‬که‭ ‬سودمند‭ ‬نیست‭. ‬با‭ ‬آرام‌سازی‭ ‬عکس‌العمل‌های‭ ‬عصبی،‭ ‬مصرف‭ ‬پروپرانولول‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌کند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬علت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬افراد‭ ‬ازمصرف‭ ‬این‭ ‬دارو‭ ‬برای‭ ‬کاستن‭ ‬اضطراب‭ ‬سود‭ ‬می‌برند‭.‬

‭ ‬مصرف‭ ‬پروپرانولول‭ ‬سبب‭ ‬افزایش‭ ‬پرفورمانس (‬کارنمود‭ (‬حافظه‌ی‭ ‬فعال‭ ‬working memory‭ ‬در14بیمار‭ ‬بزرگسال‭ ‬جوان‭ ‬شده‭ ‬ولی‭ ‬دریک‭ ‬گروه‭ ‬13‭ ‬نفری‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬کنندگانی‭ ‬که‭ ‬دراین‭ ‬بررسی‭ ‬حاضر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬دچار‭ ‬اوتیسم‭ ‬نبودند‭ ‬تأثیری‭ ‬نداشته‭ ‬یا‭ ‬دارای‭ ‬تأثیر‭ ‬اندک‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬پژوهشگران‭ ‬توصیه‭ ‬نمی‌کنند‭ ‬که‭ ‬پزشکان‭ ‬پروپرانولول‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬حافظه‌ی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬افراد‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬ASD‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬ببرند‭ ‬بلکه‭ ‬بیمارانی‭ ‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دارو‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کرده‌اند‭ ‬نیز‭ ‬سود‭ ‬خواهند‭ ‬برد‭. ‬درآن‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬نابسامانی‭ ‬طیف‭ ‬اوتیسم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬علل‭ ‬دیگر‭ ‬مانند‭ ‬اضطراب‭ ‬از‭ ‬پروپرانولول‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کرده‌اند‭ ‬نیز‭ ‬بهبودی‭ ‬حافظه‌ی‭ ‬فعال‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭.‬

‭ ‬در‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬آینده‌‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬بیشتر‭ ‬رابطه‌ی‭ ‬میان‭ ‬عملکرد‭ ‬شناختی‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬و‭ ‬پیوند‭ ‬میان‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬مغز‭ ‬باید‭ ‬کارآزمایی‌های‭ ‬بالینی‭ ‬انجام‭ ‬گردد‭.‬

Journal of the International Neuropsychological Society 2013 Apr 18

تعداد بازدید : 2479

ثبت نظر

ارسال