استاتین ها عامل بی سر وصدای بروز نارسایی کلیوی

استاتین ها عامل بی سر وصدای بروز نارسایی کلیوی

استاتین ها عامل بی سر وصدای بروز نارسایی کلیوی استاتین ها می توانند ریسک نارسایی حاد تا 30% و ریسک نارسایی مزمن را تا 36% افزایش دهند.

شنبه 11 آبان 1398 ساعت 14:58
دکتر مجید ملکی ، نفرولوژیست کودکان

بررسی ها حاکی از آن است، استاتین ها می توانند باعث افزایش طول بستری بیماران به علت نارسایی حاد کلیه گردند (1). این افزایش ریسک در میان انواع استاتین های مختلف متفاوت است و نمی توان این نارسایی را به حساب بیماری اولیه مانند هیپرلیپدمی بیماران گذاشت زیرا بروز این عوارض کلیوی به دنبال مصرف استاتین ها با نوع و دوز دارومتفاوت است (2) در یک مطالعه گذشته نگر استاتین ها می توانند ریسک نارسایی حاد تا 30% و ریسک نارسایی مزمن را تا 36% افزایش دهند.

 

استاتین ها عامل بی سر وصدای بروز نارسایی کلیوی

 

این عارضه در کناراحتمال افزایش بروز دیابت می تواند به شکل ثانویه نیز باعث تشدید نارسایی کلیه گردد که در نهایت باعث افزایش مورتالیتی و موربیدیتی بیماران گردد (3) نارسایی کلیه به دنبال مصرف استاتین در دوزهای بالا بشکلی که انجمن قلب آمریکا توصیه می کند ممکن است باعث بروز نارسایی کلیه عرض 120 روزگردد، گرچه بالاترین ریسک بروز در سال اول است وتا 3 سال پس از قطع دارو ریسک نارسایی کلیه همچنان بالاست(1،4)مطالعات ASUCA برخلاف تصور نشان می دهد کنترل چربی توسط استاتین ها نه تنها نمی تواند ازافت عملکرد کلیوی جلوگیری کند بلکه در مقایسه با گروه کنترل پس از18ماه پس از قطع مصرف دارو نیزممکن است این افت ادامه پیدا کند  (5).متاسفانه تاثیر کاهش دهنده بیماری های کرونری بدنبال استاتین هار شرایط خاص طی مدت طولانی ازنظر آماری مشخص می گردد و تاثیر آن بستگی به رعایت مسایل تغذیه ای و تغییر رفتارهایی مثل ورزش های منظم نیز دارد درحالی که قطع ناگهانی این داروها در بیماران به علت ایجاد تغییرات مولکولی در سطح عروق ممکن است باعث عوارض عروقی گردد و این در حالی  است که ممکن است برخی این خاصیت را به اشتباه به حساب اثرات مفید استاتین ها بیاورند اما با توجه به شیوع قطع ناگهانی دارو توسط مصرف کنندگان این افزایش بروز حوادث عروقی نمی تواند از نظر اپیدمیولوژیک از فواید یک دارو باشد به خصوص در زمان بستری بیمارستان این قطع دارو در بیماران مستعد بخاطر افزایش حوادث حاد کرونری می تواند باعث افزایش مرگ بیماران گردد (6).

References :

1-Dormuth CR, Hemmelgarn BR, Michael J, James MT, Teare GF, et al. (2013) Use of high potency statins and rates of admission for acute kidney injury: multicenter, retrospective observational analysis of administrative databases BMJ 346: 880.

2-https://www.heart.org/en/news/2018/12/10/safety-of-statins-emphasized-in-new-report last seen in august 2019

3-Acharya T, Huang J, Tringali S, Frei CR, Mortensen EM, et al. (2016) Statin use and the risk of kidney disease with long-term follow-up (8.4-year study). Am J Cardiol 117: 647-655

4Hippisley-Cox J (2010) Unintended effects of statins in men and women in England and Wales: Population based cohort study using the QResearch database BMJ 340: 2197

5-Kimura G, Kasahara M, Ueshima K, Tanaka S, Yasuno S, et al. (2017) Effects of atorvastatin on renal function in patients with dyslipidemia and chronic kidney disease: Assessment of clinical usefulness in CKD patients with atorvastatin (ASUCA) trial. Clin Exp Nephrol 21: 417-424.

6-Cubeddu LX, Seamon MJ. Statin withdrawal: clinical implications and molecular mechanisms. Pharmacotherapy. 2006 Sep;26(9):1288-96.

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید : 345

ثبت نظر

ارسال