۱۰۱۵

نحوه رسیدن DHA به مغز

دکتر فروغ موسوی - داروساز

بسیاری را عقیده بر‌این است که DHA یا دوکوزاهگزا انوئیک اسید برای مغز خوب است اما چگونگی جذب این اسید چرب در مغز معلوم نیست. پژوهشگران دانشکده‌ی طب دوک‌ـ NUS در سنگاپور یک بررسی جدید انجام داده‌اند
که مشخص کرده است پروتئین‌ انتقال دهنده‌ی Mfsd2a عامل انتقال DHA به مغز است. این یافته‌ دارای اشارات ضمنی گسترده بر نحوه‌ی عملکرد DHA درتغذیه‌ی انسان است.
همه می‌دانند که DHA یک ماده‌ی مغذی اساسی است که می‌توان آن را از غذاهای دریایی  و روغن‌های دریایی به‌دست آورد. شرکت‌های شیرخشک کودکان به‌خصوص با منابع DHA آشنا هستند وغالباً از این عامل در شیرخشک استفاده می‌کنند.
DHA یک اسید‌چرب امگا3 است که به‌وفور در مغز یافت می‌شود و تصور براین است که برای عملکرد مغز اساسی است. اما مغز انسان DHA تولید نمی‌کند. به این ترتیب، جذب DHA درمغز به دو طریق انجام می‌شود. مغز درحال رشد درطول رشد جنین DHA را از مادر دریافت می‌دارد. مغز فرد بالغ این اسید را ازغذا به دست می‌آورد یا  ازطریق تولید درکبد حاصل می‌شود.
اگرچه ثابت شده است DHA برای مغز سودمند است ولی مکانیک چگونگی جذب این اسید چرب توسط مغز روشن نیست. اگر بتوان نحوه‌ی ورود DHA به  مغز را روشن کرد آنگاه است که می‌توان ازاین اطلاعات به‌صورتی مؤثر‌تر برای جذب و فرمولاسیون یک عامل بهبود یافته‌ی تغذیه‌یی هدف گرفت.
دراین بررسی، پژوهشگران دریافتند که مغز موش‌های فاقد انتقال‌دهنده‌ی‌Mfsd2a یک سوم مغز موش‌هایی است که دارای این ناقل هستند و درآنها نقص‌های حافظه ویادگیری و اضطراب به میزان فراوان دیده می‌شود. این گروه مشخص کرده است که عملکرد یادگیری، حافظه و رفتار این موش‌ها ناشی از کمبود اسیدچرب امگا3 درموشهایی است که درجیره‌ی‌غذایی خود از DHA استفاده نکرده‌اند.


سپس با استفاده از رویکردهای بیوشیمیایی، این گروه کشف کرد موشهای فاقد Mfsd2a دچار کمبود DHA هستند واین کشف شگفت‌انگیز انجام شد که Mfsd2a سبب انتقالDHA به شکل شیمیایی لیزوفسفاتیدیل کولین (LPC) به مغز می‌گردد. LPCها فسفولیپیدهایی هستند که اساساً توسط کبد تولید شده و به میزان بالا در گردش خون انسان وجود دارند. تا پیش ازاین کشف LPC‌ها را برای یاخته‌ها توکسیک تلقی می‌کردند و نقش آنها در بدن به قدر کافی مشخص نشده بود. براساس این اطلاعات تازه‌ی شگفتی‌برانگیز بود که این گروه ثابت کرد Mfsd2a راهگذر اصلی جذب DHA است که به شکل شیمیایی LPC به مغز درحال رشد جنــین و مــغــز بزرگـــسال انتقال می‌یابد.

 تعداد بازدید : 954

ثبت نظر

ارسال