شماره ۱۰۱۰

قهوه و نور دیده

دکترمحمد فروزیده - چشم

قهوه و نور دیده

اگرچه درمورد مصرف قهوه گفته‌های ضد و نقیض بسیار است ولی اخیراً منافع سلامتی مصرف قهوه دوباره مورد توجه قرارگرفته است. قبلاً گزارش شده بود مصرف قهوه ازاحتمال بروز دیابت نوع2 می‌کاهد.
 اکنون، نتایج یک پژوهش تازه حاکی از آن است که نوشیدن قهوه انسان را از رو به زوال گذاشتن دید چشم وحتی کوری محافظت می‌کند.
پژوهشگران دانشگاه کورنل اخیراً یافته‌های خود را دراین زمینه در Journal of Agricultural and Food Chemistry انتشار داده‌اند.
می‌دانیم که جزء اصلی قهوه کافئین است که ازجمله مواد محرک بوده و سبب تقویت می‌شود. اما طبق نتایج این پژوهش، دانه‌ی سبز قهوه یا قهوه‌ی خام فقط1٪ کافئین دارد. اما هر دانه‌ی خام‌قهوه حدود 7‌تا‌9٪ اسید کلروژنیک chlogogenic acid (باکوته‌نوشت CGA) دارد. این آنتی‌اکسیدان برای سلامتی دارای منافع بسیار است. ازجمله آنکه سبب کاهش‌وزن می‌شود و از فشارخون می‌کاهد.
نتایج پژوهش‌های پیشین حاکی از‌آن بود که‌CGA عامل حفاظت‌کننده‌ی عصبیneuroprotectant است. ترکیبات حفاظت‌کننده‌ی عصبی یا محافظ اعصاب از بروز هیپوکسی یا محرومیت نواحی مختلف بدن از اکسیژن جلوگیری می‌کنند.
شبکیه، لایه‌ی نازکی که در پشت چشم قرارگرفته و از یاخته‌های حساس به نور و یاخته‌های دیگر که مسوول دریافت و سازمان‌‌دهی اطلاعات دیداری هستند، تشکیل شده مستعد هیپوکسی می‌باشد. شبکیه، یکی‌از بافت‌هایی است که ازنظر متابولیک فعال‌تر از سایر بافتها است و سریع‌تر از سایر بافتها ازجمله مغز، اکسیژن مصرف می‌کند. به این جهت، نسبت به انواع بیماری‌هایی حساس است که به علت استرس اکسیداتیو ایجاد می‌شوند ازجمله دژنرسانس مرتبط با سن ماکولا، رتینوپاتی دیابتی و گلوکوم که هر سه بیماری به کوری ناقص یا کامل منتهی می‌شوند.
محققان می‌خواستند ببینند آیا قهوه و به‌خصوصCGA از هیپوکسی و در‌مجموع دژنرسانس شبکیه در موش‌ها جلوگیری می‌کند. برای انجام این بررسی، این گروه ابتدا آثار CGA را بر یاخته‌های گانگلیونی شبکیه RGC) retinal ganglion cell)مورد بررسی قرارداد. این نورون‌ها نزدیک سطح داخلی شبکیه قرار دارند. این یاخته‌ها را با هیپوکسی تماس دادند. صدمه‌ی یاخته تنها با درمان با اکسید‌نیتریک کاهش یافت ولی اگر قبلاً این یاخته‌ها با CGA مجاور می‌شدند میزان کاهش بیشتر بود.
سپس با استفاده از جریانی موسوم به له‌کردن عصب باصره در شبکیه‌ی چشم موش‌ها صدمه‌ی شبکیه به‌وجودآورده و آثار عصاره‌ی قهوه و CGA را برموش‌ها ارزیابی کردند. نتیجه‌ی این بررسی آن بود که CGA و هم عصاره‌ی قهوه ازطریق پیشگیری از فروتنظیمی (Thy-1(down-Regulation سبب کاهش مرگ RGC درموش‌ها می‌شود. Thy-1 یک پروتئین سطح سلول است. نتایج این بررسی نشان‌داد که CGA و عصاره‌ی قهوه مسوول کاهش آپوپتوز ناشی‌از هیپوکسی و اکسیدنیتریک‌RGC است. بنابراین با پیشگیری از دژنرسانس شبکیه، مصرف قهوه دارای منافع اضافی دیگری بر سلامتی است.
در اوایل این سال، نتایج یک بررسی درمورد قهوه نشان‌داد که نوشیدن دو فنجان قهوه یا بیشتر در روز سبب کاهش احتمال مرگ به‌علت سیروز  کبد تا 66٪ می‌شود، حال آنکه نتیجه‌ی یک پژوهش دیگر حاکی از‌آن بود که مصرف زیاد قهوه ازسرطان پروستات جلوگیری می‌کند.
در‌ابتدا در‌مورد ضدونقیض بودن نتایج بررسی‌ها گفته شد. طی یک بررسی که درسال‌2013 در نشریه‌ی مایوکلینیک به‌چاپ رسیده است آمده که مصرف 4فنجان قهوه در روز با خطر مرگ زودرس همراه است و نتیجه‌ی یک پژوهش دیگر نشان می‌داد مردانی که روزانه دو فنجان قهوه مصرف می‌کنند بیشتر به بی‌اختیاری ادرار مبتلا می‌شوند.

 

تعداد بازدید : 1148

ثبت نظر

ارسال