قهوه و مبارزه با سرطان

پزشکی امروز

عوارض‌جانبی مصرف بسیار زیاد کافئین مانند بی‌قراری، افزایش سرعت تپش‌قلب و گرفتاری به اختلالات خواب به‌خوبی شناخته شده است ولی نتایج پژوهش اخیر نشان‌داده است که این ماده‌ی محرک دارای اثر خوبی نیز هست.

کافئین، یاخته‌های سرطانی را می‌کشد. اکنون، پژوهشگران در نشریه‌ی‌Inorganic Chemistry ارگان رسمی انجمن شیمی آمریکا (ACS) گزارش کرده‌اند که  از به‌هم آمیختن یک ترکیب کافئین بنیاد با مقدار اندکی طلا، می‌توان روزی به‌عنوان ضد‌سرطان استفاده کرد.
پژوهشگران اظهار داشته‌اند که اخیراً کافئین و بعضی ترکیبات کافئین بنیاد به‌عنوان روش‌های احتمالی ضد‌سرطان مورد توجه قرارگرفته‌اند. اما نوشیدن گالن‌ها قهوه، سودا و نوشابه‌های انرژی‌زا راه‌حل این مسأله نیست و کافئین معمولی موجود در‌این نوشابه‌ها سبب بروز آثار منفی بر یاخته‌های سالم شده و به‌حد لازم برای کشتن یاخته‌های سرطانی نمی‌رسد. طلا نیز  یاخته‌های سرطانی را از بین می‌برد ولی مانند کافئین سبب آزردگی یاخته‌های سالم می‌شود. به این ترتیب بود که گروه پژوهش این دوعامل را به شکلی کنار هم قرار‌داد تا مشخص‌شود آیا ترکیب طلای کافئین بنیاد ممکن‌است به‌صورت گزینشی یاخته‌های سرطانی را بدون صدمه‌زدن به یاخته‌های دیگر از رویش باز دارد.
به‌این‌ترتیب 7‌دسته ترکیب تازه در آزمایشگاه ساخته شد و مورد بررسی قرارگرفت. نام کلی این ترکیبات عبارت بود از:

Caffeine-based gold(I)N-heterocyclic carbenes

دانشمندان دریافتند که دربعضی غلظت‌ها، یکی‌از ترکیبات این دسته به‌صورت انتخابی یاخته‌های سرطان تخمدان انسان را می‌کشد، بدون آنکه سبب آزردگی یاخته‌های سالم شود. افزون‌براین ترکیب حاضر دارای هدف یک نوع ساختمان DNA موسوم به G-quadruplex است که با سرطان ارتباط دارد.

تعداد بازدید : 835

ثبت نظر

ارسال